Naimski i Kurtyka o korytarzu północ-południe | cng-lng.pl

Naimski i Kurtyka o korytarzu północ-południe


 
Operatorzy systemów przesyłowych gazu w Polsce i Słowacji, spółki GAZ-SYSTEM oraz Eustream, 18 grudnia 2017 r. podpisały z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci umowę o dofinansowanie prac budowlanych dla transgranicznego gazociągu łączącego oba państwa.

 
REKLAMA

To kolejny milowy kamień na drodze do powstania gazowego korytarza północ-południe - komentują wiceminister energii Michał KurtykaPiotr Naimski - Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii podkreśla, że projekt interkonektora między Polską a Słowacją wpisuje się w regionalną politykę energetyczną UE, opierającą się na zasadach współpracy i konkurencyjności.

Michał Kurtyka

wiceminister energii

Wraz z planowaną rozbudową wewnętrznego systemu przesyłowego w Polsce, a także rozbudową połączeń w Europie Środkowo-Wschodniej, projekt ten przyczyni się do stworzenia silnego i stabilnego regionalnego rynku, którego bezpieczeństwo będzie oparte na zróżnicowanych źródłach gazu. Jest to również ważne z punktu widzenia strategicznych wspólnych interesów państw Grupy Wyszehradzkiej i inicjatywy Trójmorza.

Minister Piotr Naimski dodaje, że dzięki realizacji tej inwestycji rynki Polski i Słowacji będą miały szansę na integrację.

Piotr Naimski

Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Wraz z ukończeniem projektu Baltic Pipe - w 2022 r. - firmy działające w regionie uzyskają dostęp zarówno do Terminala LNG im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, jak również do gazu ze złóż norweskich. Z kolei Polska zyska nowe możliwości importu w razie kryzysu gazowego. To ważny element wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa i całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Zgodnie z podpisaną umową bezzwrotne dofinansowanie w formie grantu do podziału dla obu inwestorów opiewa na kwotę blisko 108 mln euro i zostało przyznane przez Komisję Europejską w lutym 2017 roku. Podpisanie trójstronnej umowy było warunkiem koniecznym dla skorzystania z finansowania. Jego źródłem jest unijny instrument finansowy Łącząc Europę - CEF (Connecting Europe Facility), który umożliwia dofinansowanie realizacji Projektów wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej - PCI (Project of Common Interest).

Połączenie międzysystemowe Polska-Słowacja przyniesie szereg korzyści, zarówno dla rynku wewnętrznego obu krajów, ale także w ujęciu regionalnym:

  • eliminacja „wąskich gardeł” - obecnie brakuje bezpośredniego połączenia gazowego między Polską a Słowacją. Interkonektor Polska-Słowacja będzie częścią korytarza Północ-Południe, łączącego Terminal LNG w Świnoujściu oraz gazociąg Baltic Pipe z planowanym terminalem LNG w Chorwacji. Połączenie Polska-Słowacja wraz z powyżej wymienionymi projektami i inicjatywami jest szansą na dywersyfikację źródeł gazu dla państw Europy Środkowo-Wschodniej, co zmniejszy zależność od jednego dostawcy gazu, jak obecnie ma to miejsce w całym regionie.
  • rozwój wewnętrznego rynku energii - budowa połączenia Polska-Słowacja będzie kolejnym krokiem w kierunku rozwoju stabilnego wewnętrznego rynku energii w Unii Europejskiej. Infrastruktura gazowa jest warunkiem koniecznym dla dalszej integracji efektywnego rynku gazu.
  • zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu dla państw Europy Środkowo-Wschodniej. Połączenie Polska-Słowacja tworzy podstawy dla wdrażania zasad solidarności energetycznej w Unii Europejskiej. Możliwość przesyłu gazu do Polski, Słowacji i innych państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej z nowych źródeł, takich jak Norwegia czy światowy rynek LNG zwiększy bezpieczeństwo gazowe w regionie.

Good Przydatny artykuł (4)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy