Wiceminister energii Michał Kurtyka na EKG 2018

Ministerstwo Energii
źródło: Ministerstwo Energii
Dodany: 18.05.2018
Informacja producenta

 
Kwestie klimatyczne oraz zagadnienia związane z rozwojem infrastruktury dla elektromobilności to główne tematy paneli podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, w których udział wziął wiceminister energii Michał Kurtyka. Wydarzenie odbyło się w dniach 14-16 maja 2018 r. w Katowicach.

 
REKLAMA

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Michał Kurtyka, otworzył panel pt. "Infrastruktura dla elektromobilności". W swoim wystąpieniu przybliżył m.in. wyzwania stojące przed rynkiem zero- i niskoemisyjnego transportu w Polsce.

Michał Kurtyka

podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii

Tworzymy dziś przestrzeń legislacyjną i warunki do tego, aby w Polsce mógł się rozwinąć nowy innowacyjny, a także konkurencyjny rynek elektromobilności i paliw alternatywnych. Naszym zadaniem jest również wypracowanie optymalnych instrumentów wsparcia mających na celu stymulowanie popularyzacji pojazdów zero i niskoemisyjnych. W mojej opinii takim narzędziem jest właśnie Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

Wiceminister wskazał ponadto, że zaproponowane w ustawie o elektromobilności zachęty dla kierowców w połączeniu z rozwiązaniami, które przyczynią się do rozbudowy infrastruktury do ładowania elektrycznych aut dadzą oczekiwany impuls do rozwoju pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi oraz przyczynią się do walki ze smogiem.

Michał Kurtyka

podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii

Prognozy wskazują, że do 2030 r. transport może stać się głównym źródłem emisji, a tym samym zanieczyszczeń powietrza. Dlatego sektor wymaga przeprowadzenia zdecydowanych reform. Polska chce ramię w ramię z innymi państwami członkowskimi Wspólnoty realizować inicjatywy zmierzające do pogodzenia potrzeb związanych z mobilnością mieszkańców Europy z ochroną ich zdrowia, a także z poszanowaniem środowiska.

Wiceszef resortu energii wziął udział także w panelach dyskusyjnych dotyczących klimatu pt. "Energia dla klimatu""Świat dla klimatu - co przyniesie szczyt w Katowicach". W pierwszym z nich rozmawiano m.in. o dylematach europejskiej polityki ochrony klimatu, perspektywach globalnego porozumienia klimatycznego oraz działaniach podejmowanych na rzecz tych zagadnień w skali świata.

Michał Kurtyka

podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii

Polski rząd popiera rozsądną, długoterminową politykę klimatyczno-energetyczną, której realizacja nie będzie zagrażać bezpieczeństwu energetycznemu i konkurencyjności całej gospodarki, jak i poszczególnych jej sektorów.

Wiceminister zgodził się również co do tego, że sektor energetyczny musi być konkurencyjny i dynamiczny, a jednocześnie maksymalnie efektywny i przyjazny środowisku, aby mógł się właściwie rozwijać oraz sprostać wyzwaniom przyszłości. Nowoczesna energetyka to stabilność dostaw, nowoczesne, wysokoefektywne oraz niskoemisyjne technologie.

Michał Kurtyka

podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii

Biorąc pod uwagę priorytety bezpieczeństwa energetycznego oraz uwarunkowania funkcjonowania polskiej energetyki, konieczne jest podejmowanie takich zadań inwestycyjnych, które z jednej strony zapewnią społeczeństwu stabilny dostęp do energii po przystępnych cenach, a z drugiej pomogą utrzymać i tworzyć nowe miejsca pracy oraz rozwijać gospodarkę. Elementy te powinny również uwzględniać, a także umożliwiać realizowanie zobowiązań klimatyczno-energetycznych.

Michał Kurtyka podsekretarz stanu w Ministerstwie Energiifot. Ministerstwo EnergiiMichał Kurtyka podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii

W drugim panelu dyskutowano o celach i głównych zadaniach tegorocznego szczytu klimatycznego, który odbędzie się w grudniu 2018 r. w Katowicach.

Sekretarz Stanu w ME Michał Kurtyka, który został powołany 27 kwietnia 2018 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko Pełnomocnika ds. Prezydencji COP 24 przypomniał, że na corocznych sesjach COP podejmowane są decyzje dotyczące dalszych działań na rzecz ochrony klimatu.

Z punktu widzenia priorytetów Polski, najważniejszym celem COP24 jest przyjęcie pełnego pakietu implementującego Porozumienie paryskie, które wzmocni wdrażanie konwencji klimatycznej oraz pozwoli zainteresowanym stronom z sektora pozarządowego uczestniczyć w tym procesie.

Michał Kurtyka

podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii

Organizacja COP24 w Polsce ma symboliczne znaczenie. Nasz kraj jest wyjątkowym przykładem na to, że możliwy jest rozwój i sukces gospodarczy oraz transformacja w wymiarze klimatycznym, zwieńczona perspektywą dalszego rozwoju. Dlatego, zapewniam, że Polska popiera dążenia na rzecz ochrony klimatu i środowiska, realizowane w sposób racjonalny, efektywny ekonomicznie oraz neutralny technologicznie. Jestem przekonany, że działania podjęte na grudniowym szczycie wyznaczą światową politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy