O gazie ziemnym na EKG 2018 w Katowicach

GAZ-SYSTEM
źródło: GAZ-SYSTEM
Dodany: 15.05.2018
Informacja producenta

 
Rozwój współpracy handlowej na rynku LNG pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej a USA oraz jej wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu były głównymi tematami panelu "Gaz z USA w Europie" podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, który odbywa się w dniach 14-16 maja 2018 r.

 
fot. GAZ-SYSTEMPaweł Jakubowski i Piotr Naimski wśród uczestników panelu "Gaz z USA w Europie"

W dyskusji, która odbyła się 15 maja 2018 r., udział wzięli m.in. Piotr Naimski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Paweł Jakubowski, prezes spółki Polskie LNG z grupy kapitałowej GAZ-SYSTEM.

Paweł Jakubowski, prezes Polskiego LNG, właściciela Terminalu LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, podkreślił, że skroplony gaz ziemny to jedno z najbardziej perspektywicznych paliw, a globalny rynek tego surowca rozwija się dynamicznie. Zauważył, że stwarza to nowe perspektywy rozwoju dla rynków gazu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym również w Polsce.

Warto wiedzieć

W marcu 2018 r. spółka Polskie LNG podpisała w USA listy intencyjne o współpracy z amerykańskimi operatorami gazowymi. Ich celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk m.in. w  zakresie rozwoju technologii dystrybucji gazu.

Szef Polskiego LNG zaznaczył, że dzięki rozbudowie Terminalu w Świnoujściu nasz kraj zyska dodatkowe możliwości odbioru i przesyłu gazu. Przypomniał, że inwestycja ta będzie polegać na: rozbudowie regazyfikatorów SCV o kolejne jednostki, budowie drugiego nabrzeża oraz trzeciego zbiornika LNG, a także budowie bocznicy kolejowej wraz z infrastrukturą przeładunkową.

Prezes Jakubowski zwrócił uwagę, że rozbudowa terminalu zwiększy elastyczność dostaw gazu, ponieważ pozwoli na dostarczenie surowca do miejsc, gdzie sieć przesyłowa i dystrybucyjna jest słabo rozwinięta.

Paweł Jakubowski

prezes spółki Polskie LNG z grupy kapitałowej GAZ-SYSTEM

Rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu oraz budowa połączenia gazowego Baltic Pipe to kluczowe inwestycje dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zapewnią naszej gospodarce nowe źródła dostaw gazu ziemnego i przyczynią się do wzrostu konkurencyjności rynku tego surowca w naszym kraju.

Warto wiedzieć

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress - EEC) w Katowicach to cykl debat i spotkań z udziałem ponad 9 tys. gości z całego świata. W blisko 150 sesjach bierze udział kilkuset panelistów, w tym komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów i prezesi firm, naukowcy, praktycy oraz eksperci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

Jakubowski dodał również, że rozbudowa terminalu w Świnoujściu pozwoli m.in. na transport surowca do mniejszych terminali działających w obrębie Morza Bałtyckiego. Zaznaczył, że dzięki realizacji nowych połączeń infrastrukturalnych Polska stanie się ważnym krajem przesyłowym, otwartym na dostawców gazu nie tylko z Unii Europejskiej, ale z całego świata.

Uczestnicy panelu "Gaz z USA w Europie" podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach dyskutowali również o tym, jak wzrost możliwości dywersyfikacji źródeł dostaw gazu zmieni europejski rynek gazu.

Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski zwrócił uwagę, że uzależnienie od dominującego dostawcy wiąże się z ryzykiem wystąpienia ograniczeń albo przerw w dostawach gazu lub stosowania jego nierynkowych cen. Jego zdaniem jedynie konkurencja oparta na dywersyfikacji źródeł dostaw gazu nie doprowadzi do monopolu jednego dostawcy.

Piotr Naimski

sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Strategicznym celem rządu jest zapewnienie możliwości dostaw z alternatywnych do rosyjskiego źródeł gazu. Dzięki realizacji projektu Baltic Pipe nastąpi strategiczne przestawienie kierunku jego przesyłu z osi wschód-zachód na północ-południe. Dodatkowe możliwości w zakresie dywersyfikacji źródeł dostaw surowca stworzy planowana rozbudowa istniejącego już Terminalu LNG w Świnoujściu. Dzięki tym inwestycjom, najpóźniej w 2022 r., będziemy mieli infrastrukturę gotową do tego, aby dostarczać gaz z kierunków innych niż obecnie dominujący.

Minister Naimski zaznaczył, że koncepcja Bramy Północnej polega na tym, aby poprzez realizację tych inwestycji, zapewnić możliwość swobodnego wyboru źródła i dostawcy gazu. Minister podkreślił, że dzięki wybudowaniu gazoportu nasz kraj może obecnie odbierać surowiec od dowolnego producenta, a wraz z uruchomieniem Baltic Pipe, Polska będzie mogła sprowadzić spoza Rosji 17 mld m³ gazu rocznie, czyli tyle ile wynosi dziś roczne zużycie. W opinii ministra Naimskiego dostawy gazu z USA będą odgrywały duże znaczenie w dywersyfikacji dostaw gazu do Polski.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy
Ustawienia plików cookie