Rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu

GAZ-SYSTEM
źródło: GAZ-SYSTEM
Dodany: 10.11.2017
Informacja producenta

 
9 listopada 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawiciele spółki Polskie LNG (Grupa Kapitałowa GAZ-SYSTEM) podpisali dwa ważne dla rozwoju Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego dokumenty - list intencyjny z Morskim Oddziałem Straży Granicznej w zakresie lokalizacji stanowisk dla jednostek pływających oraz porozumienie z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (ZMPSiŚ) odnośnie rozbudowy Terminalu o kolejne nabrzeże.

 
Bartłomiej Słoma

prezes spółki Polskie LNG

Dzisiejsza uroczystość to kolejny ważny krok w zacieśnieniu współpracy z naszymi interesariuszami. Cieszę się, że w ważnym i ambitnym projekcie rozbudowy Terminalu LNG mamy partnerów, którzy rozumieją strategiczne znaczenie tej inwestycji. Wspólnie chcemy wzmocnić poziom bezpieczeństwa – zarówno w kontekście eksploatacji Terminalu LNG (obecnie i po jego rozbudowie), jak również szerzej rozumianego bezpieczeństwa energetycznego Polski.

W podpisanie listu intencyjnego oraz porozumienia zaangażowany był wojewoda zachodniopomorski.

Krzysztof Kozłowski

wojewoda zachodniopomorski

Rozbudowa terminalu i jego bezpieczeństwo to kluczowa sprawa nie tylko dla rozwoju regionu Pomorza Zachodniego, to kwestia polskiej racji stanu. Cieszę się, że tak szybko po oddaniu terminalu do użytku już zapadają decyzje o jego rozbudowie.

Dzięki podpisaniu listu intencyjnego ze Strażą Graniczną możliwe będzie zainicjowanie wspólnych działań mających na celu zlokalizowanie stanowiska dla jednostek pływających Straży Granicznej w rejonie basenu portowego w Świnoujściu.

kmdr SG dr Piotr Patla

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie bezpieczeństwa, dlatego od początku powstania terminalu jednostki pływające Morskiego Oddziału Straży Granicznej asystują gazowcom transportującym LNG. Budowa stanowiska dla naszych jednostek, a co za tym idzie stała obecność Straży Granicznej w rejonie terminalu z pewnością to bezpieczeństwo wzmocni, z korzyścią także dla portu i całej społeczności lokalnej.

Z kolei efektem podpisania porozumienia z ZMPSiŚ (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście) w zakresie rozbudowy instalacji Terminalu LNG będzie współpraca w zakresie wymiany informacji i dokumentacji związanej z budową drugiego nabrzeża.

Dariusz Słaboszewski

prezes ZMPSiŚ S.A.

Wybór Świnoujścia na lokalizację w tamtejszym porcie terminalu do rozładunku LNG był niezwykle ważną decyzją, tak dla rozwoju samego portu, jak i miasta oraz regionu Pomorza Zachodniego. Ta inwestycja może poprowadzić Świnoujście do roli bałtyckiego lidera w przeładunkach LNG. Powstanie drugiego nabrzeża umożliwi realizację przez Terminal LNG dodatkowych usług, tj.: załadunek i rozładunek zbiornikowców małej i średniej skali, przeładunek LNG typu transshipment (ze statku przy nabrzeżu rozładunkowym na statek przy nabrzeżu przeładunkowym), załadunek jednostek bunkrujących skroplony gaz ziemny oraz bunkrowanie gazu ziemnego.

Terminal LNG to ważny element tzw. Bramy Północnej. Pozwoli ona zbudować pełną niezależność Polski w zakresie dostaw gazu, zintegrować europejski system przesyłowy gazu, a w rezultacie umocnić pozycję naszego kraju na gazowej mapie Europy.

Paweł Jakubowski

dyrektor Pionu Rozwoju GAZ SYSTEM

Rozbudowa terminalu w Świnoujściu jest elementem kompleksowej strategii rozwoju grupy kapitałowej GAZ-SYSTEM. Zwiększenie funkcjonalności i nowe usługi oparte o LNG będą służyły i rozwijały rynek gazu ziemnego w Polsce. Dostrzegamy również duży potencjał w basenie Morza Bałtyckiego w oparciu o skroplony gaz ziemny.

Decyzja o rozbudowie Terminalu LNG w Świnoujściu została podjęta na podstawie wyników studium wykonalności, które odebrano pod koniec sierpnia br. Realizacja projektu zakłada wykorzystanie środków unijnych w ramach działania 7.1. Funduszu POIiŚ.

Zakończenie rozbudowy Terminalu o drugie nabrzeże planowane jest w 2021 roku.


Good Przydatny artykuł (2)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy
Ustawienia plików cookie