Dofinansowanie UE chorwackiego terminalu LNG

Piotr Złoty
źródło: Komsja Europejska
Dodany: 21.12.2017

 
Unia Europejska inwestuje w bezpieczeństwo energetyczne i dywersyfikację źródeł dostaw gazu ziemnego w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej dofinansowując budowę terminalu LNG na chorwackiej wyspie Krk.

 
REKLAMA

18 grudnia 2017 r. na posiedzeniu Rady ds. energii, w obecności komisarza ds. działań na rzecz klimatu i energii, Miguela Ariasa Canete oraz ministrów odpowiedzialnych za sektory energetyczne Chorwacji i Węgier podpisano umowę, zgodnie z którą Unia Europejska zainwestuje 101,4 mln euro w budowę terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) na wyspie Krk w Chorwacji. Dotacja będzie przyznana w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (CEF). Koszt powstania terminalu szacowany jest na 383,6 mln euro.

Miguel Arias Canete

komisarz UE ds. działań na rzecz klimatu i energii

Dzisiejsza umowa pokazuje, że unia energetyczna to rzeczywiste działania. Budujemy brakujące ogniwa energetyczne, jednocząc rynki i poprawiając bezpieczeństwo dostaw. Inwestycja ta nie tylko umożliwi dostawy gazu do Chorwacji i Węgier ale zwiększy także dywersyfikację źródeł energii w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Zapewni także wzrost gospodarczy w regionie. Dzięki takim zobowiązaniom UE zapewnia prawdziwą wartość dodaną swoim obywatelom.

W ramach strategii unii energetycznej UE angażuje się w budowanie brakujących połączeń infrastruktury energetycznej i zapewnia, że każde państwo unijne ma dostęp do co najmniej trzech różnych źródeł gazu. Budowa terminalu LNG, który będzie działać jako platforma do magazynowania i regazyfikacji na morzu z roczną przepustowością co najmniej 2 miliardów metrów sześciennych zwiększy bezpieczeństwo dostaw gazu w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Poprawi również konkurencyjność w regionie, a jako priorytetowy projekt w ramach inicjatywy CESEC (Central and South Eastern Europe Energy Connectivity) zapewni skuteczną integrację kluczowych projektów infrastrukturalnych.

Terminal na wyspie Krk jest prawdziwym osiągnięciem CESEC i przykładem tego jak inicjatywa ta może doprowadzić do współpracy regionalnej. Do 2020 r. udostępnione zostanie 5,35 mld euro na transeuropejskie projekty w zakresie infrastruktury energetycznej w ramach instrumentu "Łącząc Europę".


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy