IX Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego – relacja

Izba Gospodarcza Gazownictwa
źródło: Izba Gospodarcza Gazownictwa
Dodany: 24.06.2024
Informacja producenta

 
W dniach 10-12 czerwca 2024 roku w Łodzi odbył się organizowany przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa IX Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego. Przewodnim tematem kongresu była dekarbonizacja w gazownictwie. Wydarzenie zgromadziło najważniejszych przedstawicieli branży gazowniczej, administracji państwowej, ekspertów oraz świata nauki, którzy wspólnie debatowali nad wyzwaniami i kierunkami rozwoju sektora w obliczu dekarbonizacji.

 

Prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa

Kongres otworzył Wiesław Prugar, prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa, członek zarządu Orlenu ds. Upstream, który odniósł się m.in. do kwestii bezpieczeństwa energetycznego w oparciu o nowe źródła dostaw oraz własne wydobycie.

Mamy w pełni zdywersyfikowany system pozyskiwania gazu z importu, mamy też własne wydobycie, które w perspektywie końca bieżącej dekady zamierzamy zwiększyć do poziomu 12 mld m sześc. rocznie.

Wiesław Prugar, prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa

Prezes podkreślił też znaczenie odpowiedzialnej transformacji energetycznej oraz istotną rolę gazu w tej transformacji.

Minister klimatu i środowiska

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska,  w liście skierowanym do uczestników Kongresu,  wskazała, że wysokiej dynamice rozwoju odnawialnych źródeł energii towarzyszyć będzie przejściowe zwiększenie roli  gazu ziemnego, a gaz ma perspektywy do funkcjonowania  jako stabilne i bezpieczne paliwo do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

X Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego Dekarbonizacja w gazownictwiefot. Izba Gospodarcza GazownictwaIX Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego Dekarbonizacja w gazownictwie

Pierwsza sesja, moderowana przez dr. hab. Mariusza Sworę z kancelarii Swora Legal, skupiała się na aktualnej polityce UE w zakresie gazownictwa. W referacie wprowadzającym, moderator omówił wyzwania stojące przed polską branżą gazowniczą, zwracając uwagę na przyszłą rolę gazu ziemnego i wynikającą z tego konieczność przewartościowania celów strategicznych.

W panelu wzięli udział Ryszard Pawlik - doradca parlamentarny Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego, prof. Mariusz Ruszel z Politechniki Rzeszowskiej – prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, prof. dr hab. Krzysztof Szamałek – dyrektor, Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, Jakub Ruszel – dyrektor wykonawczy ds. zarządzania ryzykiem i zgodnością  ORLEN S.A., Aneta Wilmańska – Deputy Director of Representative Office in Brussels Orlen S.A. PGNiG Central Branch, prof. Przemysław Drapała – JDP Drapała & Partners.

Bezpieczeństwo dostaw paliw gazowych

Moderatorem drugiej sesji pt. Bezpieczeństwo dostaw paliw gazowych był Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl, który wygłosił referat wprowadzający, omawiając determinanty dostaw paliw gazowych i transformację sektora gazowniczego w Polsce.

Uczestnikami dyskusji byli: Adam Bryszewski – wiceprezes zarządu  OGP Gaz System, Robert Więckowski – prezes zarządu, Polskiej Spółki Gazownictwa, Grzegorz Bujnowski – dyrektor biura handlu gazem Orlen,  Jacek Loret – dyrektor departamentu rynku paliw gazowych Urzędu Regulacji Energetyki, Tomasz Tomasiak – dyrektor biura transformacji energetycznej ARP, dr inż. Tomasz Krzysztof Włodek z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kamil Grotnik – zastępca dyrektora działu dotacji krajowych i funduszy UE Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Marcin Sienkiewicz – doradca zarządu ds. rynków gazu Towarowej Giełdy Energii.

Pakiet Wodorowo-Gazowy

Drugi dzień Kongresu rozpoczął się od sesji poświęconej Pakietowi Wodorowo-Gazowemu. Moderatorem sesji był prof. Jerzy Kaleta z Politechniki Wrocławskiej. W referacie wprowadzającym omówił kierunkowe szanse i wyzwania związane z rozwojem gospodarki wodorowej w Polsce.

W panelu uczestniczyli prof. Jacek Blicharski z AGH,  dr inż. Łukasz Klimkowski z AGH, Michał Grzybowski – kierownik zespołu analiz ekonomicznych i biznesowych Orlen, Mariusz Konieczny – dyrektor oddziału gazowniczego we Wrocławiu Polskiej Spółki Gazownictwa, Agnieszka Ozga – dyrektor pionu transformacji energetycznej OGP Gaz System, Henryk Kubiczek – dyrektor departamentu korporacyjnego strategii i rozwoju Grupy Azoty, Yu Kashiwagi – Japan Hydrogen Association (JH2A).

Gospodarka zeroemisyjna

Moderatorem kolejnej sesji, poświęconej gospodarce zeroemisyjnej był prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej. W referacie wprowadzającym omówił działania ukierunkowane na transformację gospodarki UE w kierunku bardziej zrównoważonej i niskoemisyjnej.

W panelu wzięli udział: prof. dr hab. inż. Jakub Kupecki – dyrektor Instytutu Energetyki – PIB, Jacek Szymczak – prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz z Politechniki Warszawskiej, Jakub  Lubiński – dyrektor działu technologii wodorowych Orlen, dr hab. inż. Andrzej Szałek – przedstawiciel Toyota Motor Poland i Toyota Central Europe Toyota, Paweł Samerek – zastępca dyrektora departamentu CNG i LNG, PGNiG OD.

Rozwój przemysłu gazowniczego

Kolejną, V sesję poświęconą determinantom rozwoju przemysłu gazowniczego poprowadził prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz z Politechniki Warszawskiej. W referacie wprowadzającym podkreślił znaczenie innowacji w przemyśle gazowniczym, które stają się nieodłącznym elementem nowoczesnej gospodarki.

W panelu uczestniczyli dr hab. inż. Jacek Jaworski prof. INiG-PIB, Dyrektor Instytut Nafty i Gazu – PIB,  prof. dr hab. inż. Maciej Chaczykowski z Politechniki Warszawskiej, dr inż. Jacek Magiera z Politechniki Krakowskiej, Rafał Bałdys-Rembowski – redaktor naczelny Biuletynu Konsultant ze Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Paweł Mucha – ekspert Orlen z oddziału geologii i eksploatacji PGNiG w Warszawie, Piotr Franciszek Niemczyk, ekspert z zakresu bezpieczeństwa, Paweł Stańczak – doradcza Operatora Ukraińskiej Sieci Przesyłu Gazu, dr inż. Tomasz Krzysztof Włodek – AGH.

Tematem ostatniej sesji były szanse i bariery rozwoju branży gazowniczej. Moderatorem był prof. Grzegorz Tchorek z Instytutu Energetyki – PIB. Wygłosił referat wprowadzający na temat rynkowych szans dla firm gazowniczych w kontekście transformacji energetycznej.  
W panelu uczestniczyli Marta Krejpowicz – dyrektor wydziału prac normalizacyjnych  Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, dr Kamil Lipiński – kierownik działu klimatu i energii Polskiego Instytutu Ekonomicznego, dr inż. Tomasz Krzysztof Włodek – AGH, Konrad Gortad - JDP Drapała & Partners, Tomasz Brzeziński – Wawrzynowicz i Wspólnicy.

IX Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego zakończył się podsumowaniem i przyjęciem uchwały Kongresu z postulatami do administracji państwowej i branży, która jest dostępna TU. Szczegółowa relacja z obrad kongresu zawarta została w aktualnym wydaniu Przeglądu Gazowniczego.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy
Ustawienia plików cookie