VII Konferencja Polskiej Platformy LNG i bioLNG - relacja

Polska Platforma LNG i bioLNG
źródło: Polska Platforma LNG i bioLNG
Dodany: 04.12.2023
Informacja producenta

 
Zakończyła się VII Konferencja Polskiej Platformy LNG i bioLNG będąca areną dla ekspertów dyskutujących o przyszłości LNG i bioLNG w kontekście przemysłu, transportu oraz aspektów raportowania ESG.

 

Warto wiedzieć

Polska Platforma LNG i bioLNG to związek pracodawców mający na celu promowanie LNG i bioLNG jako nowoczesnego i czystszego paliwa, zarówno w transporcie drogowym, morskim i kolejowym a także paliwo dla kogeneracji czy innych zastosowań przemysłowych. LNG i bioLNG są rozwiązaniami w stronę niskoemisyjnej a z czasem zeroemisyjnej gospodarki
i transportu. PPLNG stawia sobie za cel działania na rzecz rozwoju i wsparcia rynku LNG w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania potencjału LNG oraz bioLNG, koncentrując się na zacieśnianiu współpracy pomiędzy gospodarką, nauką i administracją, a także tworzenia warunków do współpracy międzynarodowej. Więcej na www.pplng.pl

VII Konferencja Polskiej Platformy LNG i bioLNG

W salach konferencyjnych Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni eksperci z Polski i zagranicy omawiali nie tylko zalety, lecz również kluczowe aspekty zastosowania LNG i bioLNG w dzisiejszym świecie. Jednym z najważniejszych momentów wydarzenia był debiut "Przewodnika dla inwestorów instalacji L CNG", przygotowanego przez specjalistów firm członkowskich PPLNG. Dokument ten stanowi kompleksowe kompendium dla osób i firm zainteresowanych inwestowaniem w stacje tankowania LCNG, prezentując wszystkie kluczowe aspekty związane z użytkowaniem i prowadzeniem tych instalacji. Przewodnik można bezpłatnie pobrać ze strony www.instalacjelng.com.pl.

Wśród prelegentów znaleźli się eksperci z różnych dziedzin, obejmujących zarówno aspekty polityki środowiskowej, jak i praktyczne wskazówki dotyczące wymogów związanych z raportowaniem ESG. Nie zabrakło także tematów związanych z zastosowaniem paliw w transporcie morskim, co jest szczególnie istotne dla regionu nadbałtyckiego.

Nie bez powodu tegoroczną, już VII Konferencję Polskiej Platformy LNG i bioLNG, poświęciliśmy raportowaniu ESG. W tym roku weszła w życie dyrektywa unijna CSRD, obligująca podmioty zarejestrowane na rynkach giełdowych do tego, żeby mierzyły swoją politykę zrównoważonego rozwoju, w tym odpowiedzialności społecznej i emisyjności, a LNG i bioLNG to doskonałe narzędzie, szczególnie jeżeli mówimy o mierzeniu i obniżaniu emisyjności. Nasze wydarzenie było inspirującym spotkaniem ekspertów z branży energetycznej i transportowej. Debata nad zmianami legislacyjnymi dostarczyła głębszego zrozumienia wpływu nowych regulacji na sektor energetyczny. Jednak to nie tylko wyzwania, ale także szanse dla rozwoju zrównoważonych technologii, takich jak LNG i bioLNG, były przedmiotem fascynujących prelekcji. Podczas konferencji eksperci z branży dzielili się wizją, jak LNG i bioLNG mogą być kluczowymi narzędziami w redukcji emisji gazów cieplarnianych. W kontekście rosnącej presji ze strony inwestorów i konsumentów, dyskusje na temat raportowania ESG były szczególnie aktualne. Firmy, które zrozumieją i dostosują się do tych oczekiwań, zyskają nie tylko na zrównoważonym rozwoju, ale także w oczach rynku. Ponadto podczas konferencji odbyła się debata dotyczącą opłat drogowych dla transportu towarowego, przyszłych rozwiązań dla tzw. "eurovignette" w kontekście bioLNG i Carbon Correction Factor. Konferencja PPLNG jest dowodem na zaangażowanie naszej społeczności biznesowej w tworzenie bardziej ekologicznej przyszłości. Wierzymy, że poprzez dalsze inwestycje w LNG i bioLNG, możemy skutecznie przyczynić się do realizacji celów klimatycznych.

Adam Niklewski, Prezes Związku pracodawców Polska Platforma LNG i bioLNG

Otwórz własną stację gazu skroplonego z przewodnikiem ekspertów
Polskiej Platformy LNG i bioLNG

W Gdyni, podczas dwudniowej międzynarodowej VII Konferencji poświęconej tematyce LNG
i bioLNG, swoją premiere miał Przewodnik dla inwestorów, operatorów oraz użytkowników stacji ze skroplonym gazem. Przygotowany przez ekspertów firm członkowskich Polskiej Platformy LNG dokument to swojego rodzaju vademecum – zbiór zaleceń oraz dobrych praktyk pomagający zrozumieć jak otworzyć i bezpiecznie prowadzić punkt obsługi LNG oraz bioLNG. W przewodniku w sposób przystępny i kompletny, krok po kroku pokazano, jak wygląda proces przygotowania się do takiej inwestycji, począwszy od strony prawnej, poprzez procedury związane z certyfikacją, a na bezpiecznej eksploatacji kończąc. Przewodnik można bezpłatnie pobrać ze strony www.instalacjelng.com.pl.

Krzysztof Wojtkowski, Engineering Manager ZBM S.A.fot. Polska Platforma LNG i bioLNGKrzysztof Wojtkowski, Engineering Manager ZBM S.A. prezentuje Przewodnik dla inwestorów, operatorów oraz użytkowników stacji ze skroplonym gazem

LNG i bioNG to bez wątpienia paliwo przyszłości. W obliczu globalnych wyzwań związanych z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych i przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, gaz ziemny staje się jednym z najważniejszych kandydatów w tej walce o ochronę środowiska i stworzenie przyjaznego, stałego źródła napędów. Dotyczy to zwłaszcza silników samochodów ciężarowych, układów kogeneracyjnych, kotłów energetycznych
i ciepłowniczych zapewniając akceptowalny bilans ekonomiczny.

Rozwój paliwa LNG (ale także bioLNG oraz CNG) wspierany jest zwłaszcza przez unijne instytucje, które realizują wspólnotową politykę zakładającą osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Jednym z pośrednich zadań jest utworzenie do 2025 r. co najmniej 1 mln publicznych stacji ładowania pojazdów elektrycznych i punktów tankowania paliwami alternatywnymi. Już teraz w najbardziej rozwiniętych krajach Unii gaz ziemny w formie skompresowanej i skroplonej zyskuje na znaczeniu. Paliwa te znajdują szerokie zastosowanie głównie w autobusach i samochodach ciężarowych, w takich państwach jak Niemcy oraz Włochy.

W Polsce widać wyraźnie większe zainteresowanie tym paliwem. Doskonale zdając sobie sprawę z tego, że wybudowanie oraz prowadzenie stacji LNG oraz bioLNG to proces skomplikowany, postanowiliśmy wspomóc inwestorów w tym procesie swym doświadczeniem i wiedzą. Oddany dziś do rąk przewodnik z pewnością jest narzędziem, które przyczyni się do spopularyzowania tego ekologicznego paliwa

dr Lech Wojciechowski, Kierownik Zespołu Badań i Strategii w DUON DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., wiceprezes Polskiej Platformy LNG i bioLNG.


W przewodniku dużo miejsca poświęcono aspektom prawnym – regulacjom zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Eksperci, którzy przygotowali dokument  tłumaczą nie tylko jak wygląda proces certyfikacji poszczególnych elementów stacji, ale także obiektu jako całości. W sposób przystępny opisane zostały także procedury bezpieczeństwa obsługi takich stacji, jak i ich codziennego użytkowania zarówno przez właściciela, jak i klientów.

Dzięki pracy z najlepszymi specjalistami i czołowymi spółkami w zakresie obrotu, sprzedaży, dystrybucji, transportu i produkcji LNG, przekazujemy lekturę obowiązkową w zakresie instalacji skroplonego i sprężonego gazu ziemnego rozszerzoną o dodatek bioLNG. Wierzę, że Przewodnik pomoże w dywersyfikacji energii w Polsce i pokaże kierunki rozwoju biznesu na najbliższą dekadę.

Krzysztof Wojtkowski, Engineering Manager ZBM S.A.


W przewodniku, w atrakcyjnej formie pytań i odpowiedzi, poruszono wiele kwestii związanych z praktycznym prowadzeniem stacji, takich jak: co robić w razie awarii, jak umieścić stację na mapie google, jak poprowadzić ruch samochodowy w pobliżu stacji czy jakie są normy hałasu.

Misja PPLNG polega na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla rozwoju biznesu związanego z LNG i bioLNG. Przygotowany przez nas przewodnik stanowi narzędzie w budowaniu świadomości i kompetencji związanych z gazem ziemnym w stanie płynnym lub gazowym sprężonym i mamy nadzieję,  przyczyni się do dalszego wzrostu tego, jakże dziś potrzebnego, rynku.

Adam Niklewski, Head of Section Fleet in Service West Poland and Baltics Maritime DNV Poland Sp. z o.o.,  Prezes Zarządu Polskiej Platformy LNG i bioLNG


Publikację pt. "Przewodnik inwestorów, użytkowników i operatorów instalacji LNG – zalecenia i praktyki" – przygotowali eksperci firm ZBM SA oraz DUON. Całość prac koordynował i nadzorował Związek Pracodawców Polska Platforma LNG i bioLNG. Przewodnik można bezpłatnie pobrać ze strony www.instalacjelng.com.pl.

Przyszłość będzie należała do wodoru. Wodór ma szansę zmienić nam planetę.  I nie chodzi tu tylko o wodór jako paliwo napędzające elektryczne samochody. Wodór może przyczynić się do kolejnej wielkiej rewolucji światowej gospodarki. A Polska ma szansę odegrać tu znaczącą rolę. Mocno wierzę, że jedną z dróg prowadzących nas do dekarbonizacji jest właśnie, oprócz rozwoju napędów wodorowych, rozwój biometanu, a szczególnie jego skroplonej wersji bioLNG. Między innymi o tym i wpływie bioLNG na zmniejszenie emisji w Raportowaniu ESG rozmawialiśmy podczas tegorocznej, już VII Konferencji Polskiej Platformy LNG i bioLNG. Do niedawna mówiliśmy o bioLNG jak o czymś bardzo odległym, ale konflikt na Ukrainie i konieczność uniezależnienia gospodarki UE od rosyjskich węglowodorów sprawiły, że tak naprawdę, to już jest rzeczywistość. W zeszłym tygodniu  Parlament Europejski zajął stanowisko w sprawie ograniczenia emisji CO2  pojazdów ciężarowych o 45% do roku 2030 zwalniając pod pewnymi warunkami autobusy miejskie zasilane właśnie biometanem do 2035r. Debata nad nową legislacją w zakresie redukcji emisji CO2 w Unii Europejskiej wyraźnie podkreśliła rolę, jaką pełnią samochody ciężarowe w emisji gazów cieplarnianych. Skupiliśmy się na perspektywach, jakie otwierają przed nami technologie LNG i bioLNG jako efektywne narzędzia redukcji emisji w transporcie. Transport ciężarowy staje się kluczowym obszarem, w którym innowacyjne rozwiązania mogące znacząco wpłynąć na poprawę środowiska. Dodatkowo, w kontekście raportowania ESG dla sektora transportowego, widzimy, że świadomość ekologiczna staje się kluczowym elementem decyzji biznesowych. Firmy transportowe, które integrują te wartości w swoją strategię, nie tylko spełniają oczekiwania klientów, ale również mają szansę na pozyskanie nowych kontraktów i partnerstw. Odpowiedzialność za środowisko staje się nie tylko wyborem etycznym, ale także strategicznym dla firm transportowych.

Jacek Nowakowski, Alternative Propulsion Business Development Manager Poland & Ukraine, IVECO Poland Sp. z o.o.; Wiceprezes Polskiej Platformy LNG i bioLNG.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy
Ustawienia plików cookie