II Okrągły Stół Energetyczny - LNG zmienia rynek gazu

Piotr Złoty
źródło: Relacja własna
Dodany: 06.06.2017

 
1 czerwca 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju w Sali pod Kopułą odbył się II Okrągły Stół Energetyczny. Organizatorami wydarzenia było Ministerstwo Energii oraz Zespół Doradców Gospodarczych TOR.

 
REKLAMA
Minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz Tadeusz Syryjczyk, minister przemysłu w rządzie Tadeusza Mazowieckiegofot. CNG-LNG.plMinister energii Krzysztof Tchórzewski oraz Tadeusz Syryjczyk, minister przemysłu w rządzie Tadeusza Mazowieckiego otwierają II Okrągły Stół Energetyczny

Wystąpienie wprowadzające w tematykę konferencji wygłosił minister energii Krzysztof Tchórzewski, który zaprezentował w nim politykę resortu związaną z zaspokojeniem zapotrzebowania na energię w Polsce.

Oprócz planów związanych z sektorem energetycznym, minister zwrócił uwagę na aspekty społeczno-ekonomiczne związane z zapotrzebowaniem na energię w gospodarstwach domowych.

Jako przykładem minister posłużył się ogrzewaniem. Zauważył on, że niestety wielu Polaków używa w tym celu różnego rodzaju odpadów.

Jego zdaniem często nie wynika to ze złej woli, tylko z przyczyn ekonomicznych. Zdarza się, że nawet jeśli gospodarstwo domowe ma przyłącze gazowe to nie jest ono wykorzystywane, właśnie z uwagi na to, że ogrzewanie np. węglowe jest po prostu tańsze.

Między innymi właśnie z tego powodu węgiel pozostanie podstawowym nośnikiem energii w energetyce. Jak powiedziano w czasie jednej z debat polskiego społeczeństwa na razie jeszcze nie stać na płacenie znacznie wyższych stawek na energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii.

W dalszej części wstępnego wystąpienia Krzysztof Tchórzewski odniósł się do ekotransportu, który był także jednym z kolejnych tematów tegorocznego Okrągłego Stołu Energetycznego.

Ekotransport to poważne wyzwanie dla Polski, które musimy wygrać. To jest cel ponadpolityczny. To jest być albo nie być dla normalnego funkcjonowania Polaków w Unii Europejskiej.

Krzysztof Tchórzewski, minister energii

Andrzej Dębogórski, prezes zarządu, UNIMOT, Michał Kurtyka, wiceminister energii i Piotr Kuś, zastępca dyrektora pionu rozwoju firmy GAZ-SYSTEMfot. CNG-LNG.plDebata o rynku gazu (od lewej) Andrzej Dębogórski, prezes zarządu, UNIMOT, Michał Kurtyka, wiceminister energii i Piotr Kuś, zastępca dyrektora pionu rozwoju firmy GAZ-SYSTEM

Dla nas najważniejszy był jeden z kolejnych paneli II Okrągłego Stołu Energetycznego, którego tematyka była poświęcona rynkowi gazu ziemnego.

Wziął w nim udział Michał Kurtyka, wiceminister energii, który zaprezentował plany rządu mające na celu zmianę kierunku dostaw gazu ziemnego do Polski.

Zakładają one, że po 2022 r. Polska praktycznie uniezależni się od dostaw rosyjskiego gazu, co jest zdaniem ministra podstawą naszego bezpieczeństwa energetycznego.

Urzeczywistnienie tych planów będzie możliwe po sfinalizowaniu koncepcji Bramy Północnej, która zakłada rozbudowę mocy regazyfikacyjnej Terminalu LNG im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu co jest już w planach firmy GAZ-SYSTEM oraz budowę Korytarza Norweskiego, czyli połączenia gazociągowego polskiego systemu przesyłowego z Szelfem Norweskim, poprzez duński system przesyłowy oraz ułożony na dnie Bałtyku (pomiędzy Danią a Polską) rurociąg Baltic Pipe.

W perspektywie 2022-23 roku zupełnie zmienimy pejzaż gazowy tej części Europy. Będziemy mieli źródła dostaw gazu, które nie będą już tak jak tradycyjnie miało to miejsce na wschodzie ale będą również na północy.

Michał Kurtyka, wiceminister energii

Michał Kurtyka podkreślił, że budowa tzw. Bramy Północnej i wchodzącego w jej skład Korytarza Norweskiego to kolejne już trzecie z kolei podejście do realizacji tego projektu.

Dzisiaj nie ma żadnej znaczącej siły politycznej w kraju, która kwestionowałaby konieczność dywersyfikacji. To jest dorobek ostatnich 15 lat, dorobek debaty publicznej, dorobek pracy wielu ludzi i myślę, że to nas bardzo mocno wzmacnia w dyskusjach z partnerami norweskimi czy duńskimi, dla których istnienie takiego konsensusu w Polsce jest istotną przesłanką uwiarygadniającą nasz projekt i wpływającą na to, że patrzą na niego proaktywnie.

Michał Kurtyka, wiceminister energii

Jak bardzo ważna jest dywersyfikacja pokazuje przykład Litwy, która była zmonopolizowana pod kątem dostaw gazu ziemnego od dostawcy rosyjskiego.

Doświadczenie zainstalowania pływającego terminalu LNG w Kłajpedzie pokazuje, że w ciągu dnia, który następował po jego uruchomieniu ceny gazu zostały obniżone o 25%. To jest właśnie potęga monopolu. Jest tylko jedna gorsza rzecz od monopolu państwowego. To jest monopol prywatny.

Michał Kurtyka, wiceminister energii

W ten sposób wiceminister odniósł się do pozycji monopolistycznej Gazpromu w Europie, która powoduje, że ceny gazu w Polsce w znacznym stopniu odbiegają od rynkowych.

W podsumowaniu Michał Kurtyka stwierdził, że nie tylko Polska dostrzega zagrożenie w dostawach gazu z jednego kierunku. W ten sposób zaczynają myśleć także nasi sąsiedzi. Z tego właśnie powodu budowane są połączenia gazowe Polski z państwami regionu tak aby uzyskały one dostęp do gazu ziemnego pochodzącego właśnie z Bramy Północnej.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy