Połączenie gazowe Polska-Słowacja

Piotr Złoty
źródło: GAZ-SYSTEM
Dodany: 29.07.2016

 
Polski Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. oraz słowacki operator systemu przesyłowego, eustream, a.s. analizują możliwość budowy gazociągu łączącego systemy przesyłowe obu krajów.

 
REKLAMA

Połączenie to będzie zrealizowane od tłoczni gazu w miejscowości Veľké Kapušany na Słowacji do tłoczni gazu w miejscowości Strachocina w Polsce. Długość gazociągu to około 158 km (58 km w Polsce, reszta na terenie Słowacji).

Gaz-System jest operatorem gazociągów przesyłowych na terenie Polskifot. Gaz-SystemGaz-System jest operatorem gazociągów przesyłowych na terenie Polski

Oprócz gazociągu zostanie rozbudowana wewnętrzna sieć przesyłowa w południowo-wschodniej Polsce. Zbudowany zostanie gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń, Tworóg-Tworzeń oraz Strachocina-Pogórska Wola.

Połączenie gazowe Polska-Słowacja będzie częścią Korytarza Północ-Południe, czyli połączeń gazowych Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Jest to priorytetowy dla Unii Europejskiej korytarz infrastruktury energetycznej, który zwiększy regionalną dywersyfikację i bezpieczeństwo dostaw gazu. W październiku 2015 r. projekt otrzymał od Komisji Europejskiej status projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Wsparciem projektu są zainteresowane rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej, co potwierdza podpisana 22 listopada 2013 r. umowa.

Połączenie gazowe Polska-Słowacja zapewni dywersyfikację źródeł i tras oraz stabilność dostaw gazu ziemnego do obu krajów oraz zwiększy konkurencyjność wewnętrznego rynku gazu. Połączenie gazowe Polska-Słowacja umożliwi polskim uczestnikom rynku dostęp do tzw. Korytarza Południowego, pozwalającego na uzyskiwanie gazu z regionu Morza Kaspijskiego oraz wschodnio-śródziemnomorskiego, a stronie słowackiej pozwoli na import gazu oferowanego w Polsce (przede wszystkim pochodzącego z regazyfikacji w terminalu LNG).


Good Przydatny artykuł (2)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy