Elektromobilność z gazomobilnością tle? A może odwrotnie?

Piotr Złoty
źródło: relacja wasna
Dodany: 15.05.2017

 
Na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach w panelu dotyczącym elektromobilności, najmłodszej dziedziny motoryzacji, która ma być motorem rozwoju gospodarczego w Polsce znalazły się także zagadnienia związane z gazomoblinością.

 
REKLAMA

Wynika to oczywiście z zapisów projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alterantywanych, która bazuje na Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Z tego powodu jednym z ekspertów w debacie dotyczącej elektromobilności był Henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny. Obok niego w dyskusji wzięli udział przedstawiciele wielu branż bezpośrednio lub pośrednio związanych z rozwojem elektromobilności w Polsce z Michałem Kurtyką - wiceministrem energii na czele.

Henryk Mucha - prezes PGNiG Obrót Detalicznyfot. CNG-LNG.plHenryk Mucha - prezes PGNiG Obrót Detaliczny upatruje rozwój gazomobilności w komunikacji miejskiej

W swojej wypowiedzi Henryk Mucha podkreślił, że wprowadzenie na szerszą skalę elektromobilności to tylko kwestia czasu.

Odnosząc się do rynku gazu ziemnego jako paliwa silnikowego prezes Mucha podał liczbę stacji CNG w Polsce. Jest ich 26 z czego 22 są zarządzane przez PGNiG. W większości przypadków są to stacje działające na terenie przedsiębiorstw komunikacyjnych. Właśnie w tym kierunku, z nastawieniem na transport publiczny, PGNiG Obrót Detaliczny zamierza rozwijać rynek CNG w Polsce.

Oceniając potencjalny rynek Henryk Mucha zauważył, że przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej należą w większości do samorządów, a te wydają pieniądze (także pochodzące z funduszy unijnych) bardzo rozsądnie. W Związku z tym PGNiG Obrót Detaliczny dostrzega w samorządach duży potencjał na rozwój zasilanych gazem ziemnym flot pojazdów transportu publicznego.

Dlatego od 2016 r. prowadzone są liczne rozmowy z samorządowcami w całej Polsce, czego realne efekty zaczynają być już widoczne. Rok 2016 był według prezesa Muchy poświęcony odbudowywaniu relacji, co jego zdaniem się udało. Dowodem są kolejne zamówienia i umowy podpisywane z przewoźnikami.

Jako przykład prezes podał podpisanie przez PGNiG Obrót Detaliczny listu intencyjnego z PKM Tychy na zwiększenie dostaw gazu ziemnego w związku z planowanymi zakupami kolejnych autobusów miejskich zasilanych CNG. Do 2020 PKM Tychy planuje się zakup 71 gazowych autobusów miejskich. Kolejne przykłady to: Radom, Rzeszów czy Gdynia. W tych miastach korzysta się z gazowych pojazdów komunikacji miejskiej oraz są plany zwiększania ich liczby.

Prezes wspomniał, że do 2020 r. w obszarach aglomeracyjnych, zgodnie z dyrektywami unijnymi, ma powstać około 72 stacji CNG, co PGNiG zamierza wykorzystać w rozwijaniu swojej pozycji na rynku gazu ziemnego jako paliwa silnikowego.

Gazomobilność jest elementem dywersyfikacji, niezwykle istotnym w każdym biznesie. Nie jesteśmy zatem źle pojmowaną alternatywą dla elektromobilności, która z całą pewnością będzie się rozwijać. Tego procesu nie zatrzymamy. Ambitne plany, które ma polski rząd są tego potwierdzeniem.

Aby coś zrealizować i osiągnąć cel trzeba mieć ambitny plan, trzeba do niego podchodzić projektowo i to się właśnie dzieje. Musimy jednak pamiętać o tym, że dysponujemy także gazomobilnością z dojrzałą technologią jej wykorzystania, mamy bardzo duży podmiot jakim jest PGNiG, które angażuje się w tego typu procesy i jest wspierane przez Ministerstwo Energii. Jestem przekonany, że w najbliższych miesiącach będziemy obserwować dynamiczny rozwój w tym obszarze, w obszarze, którego klientem końcowym są przedsiębiorstwa komunikacyjne i komunalne. Ten rozwój będzie możliwy także w zakresie LNG.

Henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny

Prezes Mucha w podsumowaniu podkreślił, że aby w Polsce jeździło milion samochodów elektrycznych, a w każdym większym mieście komunikacja miejska była wyposażona w autobusy zasilane gazem ziemnym konieczne jest projektowe podejście, polegające między innymi na wsparciu ze strony państwa np. w obszarze akcyzy, zarówno dla elektromobilności jak i gazomobilności. Niezbędne jest również zaangażowanie samorządów.

Jako przykład prezes podał BarcelonęMadryt, w których to miastach nie ma ani jednego dieslowskiego autobusu miejskiego czy pojazdu komunalnego. Jest to zdaniem Henryka Muchy wynik znakomitej współpracy pomiędzy samorządami oraz pomiędzy samorządami i państwem.

Tamtejsze samorządy potrafią wpasować się w przekaz główny, który już mamy, realizować ten przekaz i tworzyć dobre prawo miejscowe. Bez tego projektowe podejście, projektowe myślenie nie jest możliwe.

Henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny

Pomimo tego, że debata dotyczyła elektromobilności i była pod tym względem bardzo ciekawa, były na niej bardzo wyraźne akcenty gazowe, które pozwalają z większym niż dotychczas optymizmem patrzeć  w przyszłość i czekać na rozwijanie zarówno elektromobilności jak i gazomobilności. Tej drugiej szczególnie w komunikacji miejskiej.

Na wielu rynkach autobusy gazowe i powstające u przewoźników transportu publicznego stacje tankowania były impulsem do zakupu samochodów CNG przez użytkowników prywatnych, a metan jako najprostszy i w związku z tym najłatwiejszy w spalaniu węglowodór w znacznym stopniu poprawił jakość powietrza w wielu miastach.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy