Warsaw Gas Days 2018 - CNG i LNG w ofensywie | cng-lng.pl

Warsaw Gas Days 2018 - CNG i LNG w ofensywie

Piotr Złoty
źródło: relacja własna
Dodany: 22.03.2018

 
Konferencja towarzysząca targom Warsaw Gas Days 2018, które są bezpośrednim spadkobiercą GasShow okazała się bardzo interesującym wydarzeniem, które cieszyło się dużym powodzeniem wśród zwiedzających.

 
REKLAMA

Jako pierwszy zaprezentował się Andrzej Sikora z Instytutu Studiów Energetycznych, który zaprezentował referat "Aktualne perspektywy dla rozwoju rynków LPG i LNG w Polsce i Europie". Wiele miejsca w wystąpieniu poświęcono węglowodorom niekonwencjonalnym (ropie naftowej i gazowi ziemnemu). Do takich węglowodorów zaliczają się także hydraty metanu, czyli uwięziony w cząsteczkach wody metan, główny składnik gazu ziemnego. Są stabilne pod wysokim ciśnieniem i w niskiej temperaturze, czyli w warunkach występujących na dużych głębokościach. Według Andrzeja Sikory hydraty metanu stworzą możliwość szerszego wykorzystania wodoru w wielu dziedzinach życia.

Andrzej Sikora

Instytut Studiów Energetycznych

Zawartość hydratów metanu w naszym ekosystemie jest około 100 razy większa niż zidentyfikowane dzisiaj węglowodory. Jeżeli Japończykom uda się na swoim szelfie ich wydobycie, a już mówią o jego ekonomiczności, to będzie kolejna rewolucja, która otworzy drogę do świata wodorowego, a nie węglowodorowego.

Ciekawym wątkiem poruszonym w tej prezentacji był także norweski rynek gazu, z którego Polska ma w 2022 r. importować około 10 mld m³ gazu ziemnego, z czego około 2,5 mld m³ ma stanowić gaz wydobywany na Norweskim Szelfie Kontynentalnym przez PGNiG.

Andrzej Sikora

Instytut Studiów Energetycznych

Za chwilę okaże się, że Nord Stream 2 stanie się koniecznością ponieważ Norwegowie nie są w stanie w długim terminie dostarczyć dodatkowe 20-30 mld m³ gazu ziemnego. Norwegowie chcą sprzedawać nie więcej niż 100 mld m³ gazu rocznie, co jest ekonomicznie bardziej opłacalne niż zwiększanie wydobycia i sprzedaży, a w konsekwencji szybkie wykorzystanie złóż.

Warto wiedzieć

W naczepie-cysternie LNG jest zmagazynowane około 250 MWh energii. Do ogrzania domu jednorodzinnego potrzeba około 2 tys. kWh rocznie, co oznacza, że LNG w cysternie wystarczy na 12 lat.

Kolejną prezentacją było wystąpienie Roberta Pastwy przedstawiciela PGNiG Obrót Detaliczny na temat "Paliwa metanowe CNG i LNG - perspektywy i bariery dla rozwoju rynku".

W wystąpieniu przedstawiono firmę PGNiG Obrót Detaliczny i Grupę Kapitałową PGNiG, do której ona należy, omówiono jeden oferowanych produktów jakim jest LNG oraz zaprezentowano ofertę PGNiG Obrót Detaliczny w zakresie dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Robert Pastwa

PGNiG Obrót Detaliczny

Jako Grupa Kapitałowa PGNiG jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji gazu ziemnego, jesteśmy głównym importerem gazu. W tej chwili 90% to jest import  ze wschodu. Jeśli chodzi o import LNG to stanowi on obecnie 8% gazu sprowadzanego do Polski. Po 2022 r. udział LNG w imporcie zwiększy się do 20%. Jako Grupa Kapitałowa jesteśmy numerem 1 w produkcji ciepła i ósmym producentem energii elektrycznej. Posiadamy magazyny gazu i poprzez Polską Spółkę Gazownictwa jesteśmy właścicielem sieci dystrybucyjnej.

Robert Pastwa zwrócił uwagę, że gaz ziemny w postaci sprężonej (CNG) jest znakomitym paliwem silnikowym używanym w firmach komunalnych i komunikacji miejskiej, a działania PGNiG Obrót Detaliczny sukcesywnie przyczyniają się do rozwoju sektora CNG w Polsce.

fot. CNG-LNG.plRobert Pastwa, PGNiG Obrót Detaliczny

Podpisane i renegocjowane przez PGNiG Obrót Detaliczny w 2017 r. umowy na dostawy gazu ziemnego dla komunikacji miejskiej z:

spowodują, że w najbliższym okresie liczba autobusów CNG w Polsce zwiększy się o 150.

W dyskusji na temat "LPG i paliwa metanowe. Konkurencja czy budująca koegzystencja" paneliści odbiegli nieco od tematyki skupiając się na elektromobilności i wprowadzonej w ostatnim czasie Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Nie zmienia to faktu, że w tej części konferencji Warsaw Gas Days 2018 pojawiło się także kilka ciekawych wypowiedzi.

Robert Pastwa

PGNiG Obrót Detaliczny

Jesteśmy jak najbardziej za elektromobilnością ale uważamy, że na przejściowym etapie dochodzenia do niej gaz jest niezastąpiony, gaz rozumiany jako paliwo LNG (dla transportu dalekiego) i CNG (dla transportu miejskiego). Nigdy nie uważaliśmy, że idziemy pod prąd, wręcz przeciwnie wspieraliśmy ustawę poprzez wprowadzenie tego brakującego ogniwa w drodze ku elektromobilności.

Komentując wprowadzenie Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych Sławomir Nestorowicz z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (PIMOT) podkreślił, że szersze wprowadzenie pojazdów elektrycznych będzie możliwe pod warunkiem pokonania barier, które obecnie ograniczają rozwój elektromobilności.

Sławomir Nestorowicz

Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT)

Jeśli ktoś z Państwa eksploatował samochód elektryczny to wie, że przy temperaturach ujemnych jest problem z ogrzewaniem i jest problem z zasięgiem. Ponadto nadal problemem jest ładowanie. Te wszystkie sprawy trzeba rozwiązać. Myślę, że to nie jest prosta i szybka droga.

Głos w sprawie elektromobilności zabrał także obecny na sali Aleksander Zawisza z GAZ-SYSTEM, który poddał w wątpliwość możliwości krajowego systemu elektroenergetycznego w sprostaniu wymaganiom ładowania większej liczby pojazdów elektrycznych.

Aleksander Zawisza

Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju GAZ-SYSTEM

Relatywnie szybko da się wybudować tylko jedną infrastrukturę i to jest infrastruktura gazowa. Infrastruktury elektroenergetycznej, przynajmniej sieciowej nie da się szybko wybudować.

fot. CNG-LNG.plSławomir Nestorowicz, PIMOT

Prezentacja Sławomira Nestorowicza z PIMOT dotyczyła projektu realizowanego w Instytucie, w ramach którego opracowano koncepcję infrastruktury tankowania alternatywnych paliw metanowych oraz modelowej stacji tankowania LCNG. Ma ona powstać na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie.

Jednym z celów projektu było zidentyfikowanie barier dla rozwoju infrastruktury paliw metanowych, które w specjalnym raporcie zostały przekazane do Ministerstwa Energii i uwzględnione w obowiązującej już Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Szybko i zwięźle zaprezentował się przedstawiciel Iveco Poland - Jacek Nowakowski, który omówił gamę pojazdów włoskiej marki zasilanych paliwami metanowymi. Szczególnie dużo uwagi poświęcił pojazdom do transportu dalekiego, czyli modelowi Stralis NP, w którym jest stosowany gaz ziemny w postaci skroplonej (LNG).

Jacek Nowakowski

Iveco Poland

Iveco Stralis NP jest w pełni przystosowany do przewozów ADR, do najnowszej rewizji szóstej. Nasz pojazd może zatem ciągnąć naczepę kriogeniczną LNG, czyli jedzie na LNG i wiezie ze sobą LNG.

Bardzo ciekawą prezentację przedstawiła firma ASF, która jest dostawcą przydomowych sprężarek gazu ziemnego do tankowania pojazdów oraz kompletnych stacji CNG dla dużych przedsiębiorstw przewozowych. Co ciekawe sprężanie gazu ziemnego z przyłącza w domu lub firmie jest jeszcze bardziej atrakcyjne pod kątem uzyskiwanych oszczędności niż tankowanie na stacjach ogólnodostępnych o czym pisaliśmy szczegółowo w artykule Oferta ASF receptą na brak stacji CNG.

Grzegorz Bryszewski

ASF

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, stacjonarny i wyjazdowy bo bardzo istotne jest, by kompresory pracowały cały czas. Flota naszych pojazdów także korzysta z zasilania CNG.

Karol Wieczorek, przedstawiciel Cryogas M&T Poland zaprezentował ofertę w zakresie dostaw paliw metanowych ze szczególnym uwzględnieniem LNG, choć firma dostarcza także sieciowy gaz ziemny, czego przykładem jest uruchomienie sprzedaży CNG na stacji firmy Uniwar.

Karol Wieczorek

Cryogas M&T Poland

Firma Uniwar uruchomiła sprzedaż CNG na autostradzie. Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce, gdzie udostępniono CNG na obiekcie typu MOP. Stacja została otwarta w styczniu 2018 r., obecnie prowadzimy prace, żeby umożliwić tam również tankowanie LNG.

Jarosław Szumski z firmy Elgum zaprezentował złącza bezwyciekowe (suchoodcinjace) do LNG firmy Mann Teknik. Pierwsze tego typu złącza szwedzki producent wyprodukował w 1977 r. Były to złącza do klasycznych paliw silnikowych. Obecnie oferowane są złącza do wielu rodzajów mediów w tym także do LNGLPG.

Jarosław Szumski

Elgum

Jest to rozwiązanie oszczędzające przede wszystkim czas, zapobiegające wyciekom, które stanowią zagrożenie dla środowiska. Przede wszystkim nie mamy straty produktu, co rekompensuje wyższą cenę złącz suchoodcinających.

Szachy wielkich mocarstwfot. CNG-LNG.plJeden ze slajdów prezentacji Andrzeja Sikory ilustruje obecną sytuację na rynku gazu ziemnego w Europie

Obecnie kiedy następują bardzo duże zmiany na naszym rynku energetycznym, szczególnie w kontekście zaopatrzenia w gaz ziemny szanse na upowszechnienie gazomobilności stają się coraz większe. Potwierdzają to oficjalne i kuluarowe wypowiedzi ekspertów oraz przedstawicieli dostawców gazu i różnego rodzaju urządzeń dla branży paliw metanowych. Liczba zapytań o urządzenia dla sektora związanego z gazem ziemnym, np. do tankowania pojazdów cały czas się zwiększa. Pokazuje to duży potencjał jaki tkwi w dotychczas marginalizowanej branży. Firmy dostrzegają zapowiedzi i konkretne działania wspierające i chcą z tych okazji skorzystać. Zyskają wszyscy, szczególnie pod względem ograniczenia emisji szkodliwych składników spalin, zarówno z transportu jak i przemysłu, a także gospodarstw domowych. Dzięki szerszemu wykorzystaniu paliw metanowych mamy szansę na poprawę jakości życia całego społeczeństwa, szczególnie pod względem poprawy jakości powietrza. Nie bez znaczenia jest także zdywersyfikowanie w pewnym stopniu nośników energii stosowanych w transporcie, co uniezależnia ten sektor od paliw ropopochodnych.


Good Przydatny artykuł (4)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy