PGNiG zasila autobusy miejskie w Tarnowie

PGNiG SA
źródło: PGNiG, MPK Tarnów
Dodany: 09.03.2017
Informacja producenta

 
W pierwszym etapie realizacji umowy (do końca 2018 r.) roczny wolumen dostaw sprężonego gazu ziemnego (CNG) może wzrosnąć z 0,23 mln m³ gazu do 0,6 mln m³. W drugim etapie (do 2020 r.) przewiduje się wzrost wolumenu dostaw do blisko 1 mln m³ rocznie.

 
Autobusy miejskie w Tarnowiefot. MPK TarnówAutobusy miejskie MPK Tarnów

Spółka PGNiG Obrót Detaliczny podpisała nową, bezterminową umowę na dostawę sprężonego gazu ziemnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Tarnowie - największej firmy świadczącej usługi przewozów pasażerskich w mieście. Dzięki specjalnym, atrakcyjnym cenom gazu oferowanym przez PGNiG Obrót Detaliczny flota autobusów należących do MPK Tarnów może powiększyć się w ciągu najbliższych dwóch lat z obecnych 11 pojazdów do 21 nowoczesnych pojazdów zasilanych gazem CNG. Realizacja drugiego etapu umowy pozwoli na rozwój floty ekologicznych autobusów do około 35-40 pojazdów. Tym samym autobusy zasilane CNG stopniowo zastąpią w Tarnowie dużo mniej przyjazne dla środowiska i zdrowia mieszkańców autobusy starej generacji zasilane olejem napędowym.

PGNiG to firma z największym doświadczeniem w sprzedaży gazu CNG w Polsce. Mamy przejrzystą i konkurencyjną ofertę, którą dostosowujemy indywidualnie  dla każdego naszego klienta. Cieszy nas, że w komunikacji miejskiej w Tarnowie wzrośnie udział ekologicznego paliwa jakim jest CNG. To dobry biznes nie tylko dla obu stron, ale także wartość dodana w postaci poprawy jakości powietrza w mieście.

Henryk Mucha, Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny

Dla nas ważna jest zarówno stabilność dostaw jak i wynegocjowane umowy opartej na konkurencyjnej cenie w stosunku do innych paliw. Oba te kryteria gwarantuje kontrakt z PGNiG. Zamierzamy konsekwentnie rozbudowywać flotę autobusów zasilanych gazem CNG. To się opłaca i ogranicza w znacznym stopniu emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Jerzy Wiatr, Prezes Zarządu MPK w Tarnowie

Aktualnie PGNiG Obrót Detaliczny prowadzi rozmowy z innymi przedsiębiorstwami sektora komunikacji miejskiej i firmami komunalnymi, m.in. w Tychach, Rzeszowie, Gdyni i Radomiu.


Good Przydatny artykuł (2)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy