Strefa Czystego Transportu "Kazimierz"

Piotr Złoty, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
źródło: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Dodany: 04.01.2019
Informacja producenta

 
19 grudnia 2018 r. radni zdecydowali o utworzeniu w krakowskim Kazimierzu Strefy Czystego Transportu (SCzT). Jej funkcjonowanie rozpocznie się 5 stycznia 2019 r., a wjazd do niej będzie możliwy dla pojazdów elektrycznych, wodorowych i napędzanych gazem ziemnym.

 
REKLAMA

Warto wiedzieć

Szczegóły dotyczące wyłączeń poszczególnych pojazdów z zakazu wjazdu do Strefy zawiera Załącznik nr 2 do uchwały nr III/27/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r.

Ograniczenia wjazdu nie będą dotyczyły m.in. mieszkańców, którzy będą mogli poruszać się swoimi dotychczasowymi pojazdami bez żadnych ograniczeń oraz przedsiębiorców w tym taksówkarzy (do końca 2025 r.). Po tej dacie, aby zachować dostęp do Strefy Czystego Transportu muszą oni zmienić swoje pojazdy na samochody niskoemisyjne, czyli elektryczne, napędzane wodorem lub gazem ziemnym, które mają nieograniczony dostęp do strefy.

Uruchomiona 5 stycznia 2019 r. Strefa Czystego Transportu "Kazimierz" będzie funkcjonować przez pół roku. W tym czasie będą zbierane opinie i testowane różne rozwiązania. Jeśli funkcjonowanie strefy się sprawdzi SCzT "Kazimierz" będzie wprowadzona na stałe.

Wcześniej na Kazimierzu funkcjonowała Strefa Ograniczonego Ruchu (SOR), którą utworzono w grudniu 2017 r.

Krakowski Kazimierzfot. Zarząd Dróg Miasta KrakowaKrakowski Kazimierz

Decyzją administracyjną na obszarze kwartału Kazimierz została utworzona Strefa Ograniczonego Ruchu - obszar miasta, do którego wjazd mają przede wszystkim mieszkańcy (identyfikowani na podstawie opłaconego abonamentu postojowego strefy P2).

Celem stworzenia strefy było ograniczenie ruchu aut na obszarze miasta z wąskimi ulicami, mocno obciążonego ruchem pieszym, w tym turystycznym. Aby podnieść komfort i bezpieczeństwo pieszych, Kraków zdecydował się na wprowadzenie ograniczeń w ruchu.

Wojewoda Małopolski uznał jednak, że miasto nie ma prawa bez decyzji rady miasta, podejmować takich ruchów. Nakazał więc likwidację SOR Kazimierz do końca 2018 r. Kraków nie zgodził się z decyzją wojewody, uznając że jest w interesie społecznym, by tego rodzaju organizację ruchu wprowadzać.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał słuszność decyzji podejmowanych w krakowskim magistracie. Sąd podkreślił, że na prezydencie miasta leży odpowiedzialność za dobrą dla mieszkańców i użytkowników miasta organizację ruchu. Oznacza to, że Kraków będzie mógł korzystać z rozwiązania wzorowanego na SOR Kazimierz.

Na razie od 5 stycznia 2019 r. na obszarze Kazimierza będzie przez pół roku obowiązywała Strefa Czystego Transportu - testowe rozwiązanie, które pozwoli sprawdzić, jak działa nowe rozwiązanie ustawowe pozwalające na ograniczanie ruchu samochodów pod kątem rodzaju napędu. Narzędzie to może w przyszłości pozwolić na ograniczanie ilości spalin emitowanych z samochodów do powietrza nad Krakowem. Jak działa w praktyce sprawdzimy właśnie na Kazimierzu, gdzie i tak obowiązują już ograniczenia ruchu.

Możliwość wprowadzania Stref Czystego Transportu (SCzT) wprowadziła "Ustawa o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych"  (z 11 stycznia 2018 r.). Pozwala ona Gminom wydzielać obszary miast, do których będą mogły wjeżdżać tylko pojazdy elektryczne, na wodór i z napędem CNG.

Tworzone w myśl ustawy o elektromobilności strefy mają funkcjonować jak te znane Europy Zachodniej (Low Emission Zone - LEZ).

Konsultacje społeczne z mieszkańcami, przedstawicielami miejscowego biznesu oraz radą dzielnicy Kazimierz przed utworzeniem strefy odbyły się w lipcu 2018 r.

Strefa Czystego Transportu "Kazimierz" obejmuje plac Nowy i 16 ulic, a jej granice zostały oznaczone znakami.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy