Strefy czystego transportu z naklejką

Piotr Złoty
źródło: Gazeta Wyborcza, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Dodany: 12.02.2018

 
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zaprezentowało wzory naklejek, które umożliwią samochodom elektrycznym i gazowym korzystanie z przywilejów wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

 
REKLAMA

Pozwolą one samochodom, napędzanym gazem ziemnym (CNG i LNG) oraz wodorem i pojazdom elektrycznym na wjazd do stref czystego transportu, które w myśl ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych będą mogły być tworzone przez gminy w centrach miast. W strefach tych będzie wyeliminowany ruch samochodów z silnikami spalinowymi. Oczywiście z pewnymi wyjątkami dotyczącymi np. służb (porządkowych i ratunkowych) oraz mieszkańców stref czystego transportu.

Nieograniczony w tych strefach będzie ruch samochodów elektrycznych i gazowych (CNG, LNG i wodorowych). Skierowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa do konsultacji projekt rozporządzenia określa wzory naklejek jakimi będą musiały być oznaczone samochody w strefach czystego transportu. Naklejki o średnicy 6 cm będą umieszczane pod szybą obok naklejki z numerem rejestracyjnym.

  • Wzór naklejki, która będzie obowiązywać w strefach czystego transportufot. Ministerstwo Infrastruktury i BudownictwaWzór naklejki, która będzie obowiązywać w strefach czystego transportu
    Kolor niebieski i oznaczenie EE będzie mieć naklejka dla samochodów elektrycznych, dla wodorowych zarezerwowano kolor zielony i oznaczenie H.
  • Brązowa z oznaczeniem CNG będzie naklejka dla pojazdów napędzanych gazem sprężonym.
  • Fioletowa z oznaczeniem LNG - dla samochodów, w których źródłem napędu będzie skroplony gaz ziemny.

Na naklejkach będzie także napis w języku polskim i angielskim „Strefa czystego transportu”. Znajdą się na nich także polskie barwy narodowe, obok nich skróty ECO i PL, a pod nimi siedmiocyfrowe oznaczenie gminy.

Ceny naklejek będą dowolnie ustalać gminy, które zdecydują się na wprowadzenie stref czystego transportu. Poziomu cen nie określają przepisy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Gminy będą miały wolną rękę w zakresie ustalania opłat oraz wysokości kar za poruszanie się samochodami z silnikami spalinowymi w strefach czystego transportu.


Good Przydatny artykuł (5)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy