Gazomobilność według Grupy Volkswagena

Piotr Złoty
źródło: Volkswagen
Dodany: 04.05.2017

 
Grupa Volkswagena zadeklarowała podjęcie działań mających na celu wzrost popularności gazu ziemnego jako paliwa silnikowego. Celem jest zwiększenie liczby napędzanych tym paliwem samochodów i stacji CNG w Niemczech.

 
REKLAMA
Silnik 1.0 TGIfot. VolkswagenSilnik 1.0 TGI będzie stosowany w wielu modelach Grupy VW, co doskonale wpisuje się w podpisaną deklarację zakładającą wzrost sektora CNG w Niemczech

Plany przewidują dziesięciokrotne zwiększenie liczby samochodów zasilanych gazem ziemnym do roku 2025. Liczba takich pojazdów ma wtedy wynosić milion sztuk (samochody osobowe, ciężarowe oraz autobusy komunikacji miejskiej), a planowana rozbudowa sieci stacji paliw oferujących gaz ziemny ma doprowadzić do zwiększenia ich liczby do 2 tys. obiektów z obecnie funkcjonujących dziewięciuset.

Działania te zostały zawarte w wspólnej deklaracji, którą oprócz Grupy Volkswagena podpisali operatorzy stacji paliw oraz sieci gazowych w Niemczech. Dokument jest zobowiązaniem do rozszerzenia gazomobilności w oparciu o sprężony gaz ziemny (CNG).

Podpisujący deklarację potwierdzili w niej cele Okrągłego Stołu Gazomobilności (Round Table for Natural Gas Mobility), który został zainicjowany przez Federalne Ministerstwo Gospodarki w 2016 r.

Skupia on przedstawicieli producentów pojazdów, branży gazowej, operatorów stacji paliw oraz flot samochodowych.

Oświadczenie zostało podpisane przez Volkswagen Group, E.ON Gas Mobil, Gazprom NGV Europe, Gazu, ONTRAS Gastransport, Open Grid Europe, Pitpoint i Total Deutschland.

Działania te wpisują się w postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, która będzie wdrażana także w innych krajach europejskich.

Gaz ziemny stanowi ważny element ogólnej strategii Grupa Volkswagena w zakresie przyszłościowej ekomobilności. Dzięki metanowi pochodzącemu ze źródeł odnawialnych, paliwo to staje się coraz bardziej ekologiczne. W dłuższej perspektywie stanowić ono będzie ważny składnik w rewolucji energetycznej sektora transportowego.

dr Ulrich Eichhorn, szef badań i rozwoju Volkswagena

Firmy, które zadeklarowały wspólne działanie w tej dziedzinie liczą na zainteresowanie kolejnych podmiotów.

Szczegółowe działania służące osiągnięciu w.w. celów (liczba samochodów i stacji CNG) zostaną określone w oddzielnych dokumentach.


Good Przydatny artykuł (2)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy