Niemcy - 10 tys. nowych pojazdów CNG w 2015 r.

Piotr Złoty
źródło: Autogazette
Dodany: 07.04.2015

 
Według różnych źródeł po niemieckich drogach porusza się obecnie od około 80 do blisko 100 tys. samochodów zasilanych gazem ziemnym, a kierowcy mają do dyspozycji 840 ogólnodostępnych stacji oferujących to paliwo.

 

W 2014 r. zarejestrowano w Niemczech 8195 nowych samochodów zasilanych gazem ziemnym, z czego w grudniu 621. Wzrost (w stosunku do roku 2013) wyniósł 1,8%.

Tankowanie gazu ziemnego w Niemczechfot. erdgas mobilTankowanie gazu ziemnego w Niemczech

Zdecydowaną większość pojazdów na gaz ziemny stanowią samochody osobowe i lekkie dostawcze, a flota 1700 autobusów gazowych jest trzecią co do wielkości w Europie (po Francji i Włoszech).

Szacuje się, że miesięcznie w Niemczech sprzedaje się 18 mln m3 gazu ziemnego jako paliwa transportowego, co stanowi 0,36% wszystkich sprzedawanych paliw silnikowych.

Dr Timm Kehler, dyrektor zarządzający erdgas mobil szacuje, że w 2015 r. sprzedaż samochodów napędzanych gazem ziemnym w Niemczech osiągnie poziom 10 tys. sztuk.

Sprzyja temu przyjęty na początku grudnia 2014 r. przez rząd Niemiec program działań na rzecz ochrony klimatu 2020. Przedłuża on okres obowiązywania ulg podatkowych dla gazu ziemnego i biometanu jako paliwa silnikowego.

To bardzo ważna inicjatywa zapewniająca stabilne warunki rozwoju dla dalszego rozwoju sektora CNG.

Oprócz decyzji politycznych, optymizmem napawa zwiększająca się liczba modeli samochodów oferowanych w wersjach zasilanych CNG.


Good Przydatny artykuł (4)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy