VII Konferencja Polskiej Platformy LNG i bioLNG

Polska Platforma LNG i bioLNG
źródło: Polska Platforma LNG i bioLNG
Dodany: 13.11.2023
Informacja producenta

 
VII Konferencja Polskiej Platformy LNG i bioLNG "O przyszłości LNG i bioLNG w kontekście ESG i nie tylko" odbędzie się w Gdyni, w dniach 29-30 listopada 2023 r.

 

W salach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego eksperci dyskutować będą m.in. o przewagach wynikających z zastosowania tych paliw w przemyśle, transporcie oraz w kontekście raportowania ESG. Podczas spotkania nastąpi premiera, przygotowanego przez ekspertów Polskiej Platformy LNG i bioLNG, "Przewodnika dla inwestorów, operatorów i użytkowników instalacji LNG". W dokumencie, w przystępny sposób, omówiono wszelkie aspekty związane z użytkowaniem i prowadzeniem stacji tankowania L CNG. Kompendium będzie równocześnie doskonałym narzędziem dla osób i firm zainteresowanych inwestowaniem w tym sektorze.

Nie ma wątpliwości, że zarówno LNG, jak i bioLNG to paliwa przyszłości. Sytuacja geopolityczna, a także zwiększenie podaży spowodowane rozwojem technologii łupkowej sprawiły, że LNG w szybkim tempie wypiera z rynku gaz sprowadzany poprzez rurociągi. Intensywna rozbudowa europejskiej infrastruktury umożliwiającej import LNG z najdalszych regionów świata oraz bezpieczeństwo dostaw drogą morską, sprawiły, że LNG jest obecnie jednym z najtańszych i najbardziej pewnych źródeł energii. Równie optymistycznie wygląda sytuacja paliwa bioLNG. Jest ono obojętne dla środowiska, a także cena wraz z rozwojem mocy produkcyjnych będzie sukcesywnie zrównywać się z jej kopalnym odpowiednikiem. Jako eksperci, chcemy przybliżać tematykę i zachęcać przedsiębiorców, aby przyłączyli się do tej - dziejącej się na naszych oczach - rewolucji na rynku energii.

Adam Niklewski Prezes Polskiej Platformy LNG i bioLNG


Wśród prelegentów VII Konferencji Polskiej Platofrmy LNG i bioLNG, będą eksperci zarówno z Polski, jak z zagranicy. Organizatorzy duży nacisk położyli też na wiedzę praktyczną oraz networking. Dlatego każdy z bloków tematycznych kończyć się będzie sesją Q&A lub panelem dyskusyjnym. Każdego dnia odbywać się będą także warsztaty prowadzone przez ekspertów PPLNG.

Premiera Przewodnika dla inwestorów, operatorów i użytkowników instalacji LNG

Gaz ziemny w formie skompresowanej i skroplonej (CNG i LNG) zyskują na znaczeniu.
W transporcie oba paliwa znajdują zastosowanie głównie w autobusach i samochodach ciężarowych. Jego rozwój wspierają zwłaszcza unijne instytucje, które są mocno zainteresowane wzrostem znaczenia paliw alternatywnych w transporcie. Wynika to z realizacji polityki, która zakłada osiągnięcie przez Wspólnotę neutralności klimatycznej do 2050 r. Jednym z pośrednich zadań jest utworzenie do 2025 r. co najmniej 1 mln publicznych stacji ładowania pojazdów elektrycznych i punktów tankowania paliwami alternatywnymi.

W związku z tym coraz więcej inwestorów decyduje się na otwarcie stacji CNG lub LNG. Wsłuchując się w ich potrzeby, Firma ZBM, która ma na swoim koncie kilka takich realizacji, razem z pozostałymi członkami Polskiej Platformy LNG i bioLNG przygotowała Przewodnik dla inwestorów, operatorów i użytkowników instalacji LNG.

Przewodnik jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, które ma na celu ułatwienie inwestorom oraz przedsiębiorcom zrozumienia, jak inwestować i rozwijać stacje L CNG jak i stacje regazyfikacji w Polsce. To swojego rodzaju vademecum zostało przygotowane przez ekspertów z ZBM oraz partnerów – pozostałych członków PPLNG - którzy dzieląc się swoim know-how mogą przeprowadzić inwestora przez cały proces. Przewodnik ten to zbiór zaleceń i dobrych praktyk, materiał wskazujący możliwości i zasady budowy stacji, poruszający kluczowe zagadnienia począwszy od Informacji o regulacjach i przepisach związanych z sektorem L CNG, przez praktyczne wskazówki dotyczące procesu inwestycyjnego w stacje L CNG, po kontakty do kluczowych instytucji i partnerów biznesowych.

Krzysztof Wojtkowski Future Fuel Manager z ZBM SA


Przewodnik będzie miał swoją premierę podczas VII Konferencji PPLNG w Gdyni. To doskonała okazja dla inwestorów, przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem stacji tankowania jak i regazyfikacji, aby poznać najważniejsze aspekty tej perspektywicznej branży oraz uzyskać cenne wskazówki od ekspertów. Po premierze dokument będzie dostępny do pobrania na stronie Polskiej Platformy LNG i bioLNG.

VII Konferencja PPLNG i bioLNG  - "LNG i bioLNG narzędziem redukcji emisji
w raportowaniu ESG"

Tegoroczna, dwudniowa konferencja została podzielona na kilka bloków tematycznych tak, aby każdy z uczestników mógł zapoznać się z wybranym przez siebie aspektem tematyki LNG oraz bioLNG.

Bez wątpienia ważnym obszarem dla wszystkich uczestników rynku są aktualne regulacje Unii Europejskiej oraz jej polityka, związana z promowaniem zielonej mobilności. Dlatego zaproszeni przez nas eksperci naświetlą nie tylko obecną sytuację prawną, ale i kierunek, jakim idzie sektor.

Jacek Nowakowski Wiceprezes Polskiej Platformy LNG
i bioLNG


Oczywiście nie zabraknie tematów związanych z obszarem polityki środowiskowej. Uczestnicy konferencji podzielą się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi m.in. wymogów związanych z raportowaniem ESG. Zastosowanie paliw LNG i bioLNG wykracza poza kwestie związane z klimatem, dlatego podczas konferencji przedstawione zostaną także ekonomiczne przewagi wynikające z zastosowania paliw LNG oraz bioLNG.

Z racji miejsca, gdzie odbywa się wydarzenie, na spotkaniu nie zabraknie tematów związanych z zastosowaniem paliw w transporcie morskim.

Przejście na LNG i bioLNG będzie miało także kolosalne znacznie zarówno dla już istniejącej infrastruktury portowej, przyszłych inwestycji w tym obszarze oraz oczywiście społeczności lokalnych i rynku pracy.

Adam Niklewski Prezes Polskiej Platformy LNG i bioLNG

Patronat honorowy nad tegoroczną konferencją objęli: Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni.  
Szczegółową agendę i formularz rejestracyjny wydarzenia można znaleźć na www.pplng.pl.

Portal CNG-LNG.pl objął VII Konferencję Polskiej Platformy LNG i bioLNG "O przyszłości LNG i bioLNG w kontekście ESG i nie tylko" patronatem medialnym.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy
Ustawienia plików cookie