XXIV Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL 2024

Europejskie Centrum Biznesu
źródło: Europejskie Centrum Biznesu
Dodany: 16.11.2023
Informacja producenta

 
XXIV Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL 2024 odbędzie się w dniach 12-13 lutego 2024r. w Warszawie w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria. Temat przewodni najbliższej edycji Kongresu brzmi: "Rok 2024: Aktualna polityka energetyczna Państwa wobec wyzwań surowcowych i legislacyjnych w Europie".

 

Rok 2024 będzie dla polskich wytwórców i dostawców energii czasem intensywnych wyzwań związanych zarówno z bezpieczeństwem surowcowym, otoczeniem legislacyjnym,
zaostrzeniem europejskiej polityki surowcowej, zapewnieniem bezpieczeństwa operacyjnego spółek strategicznych, oraz przygotowaniem sektora do dużych inwestycji w OZE, offshore, energię jądrową i wodór.

Program najbliższej edycji Kongresu tradycyjnie obejmie zagadnienia, które staną się okazją do wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami: Rządu, największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, najważniejszych organizacji branżowych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu. W gronie ekspertów pragniemy omówić kwestie wpływu otoczenia geopolitycznego na polski sektor elektroenergetyczny oraz zakres działań zaradczych pozwalających na kontrolowane wyjście z impasu surowcowego wywołanego wojną w Ukrainie.

W ramach Kongresu ponownie zaplanowany został panel prezentacyjny podczas którego
zaproszeni goście będą przedstawiać najciekawsze innowacyjne rozwiązania dla branży
elektroenergetycznej.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu będą sukcesywnie przedstawiane na stronie
www.powerpol.pl.

Portal CNG-LNG.pl jest partnerem medialnym XXIV Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL 2024.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy
Ustawienia plików cookie