CNG i LNG - nieunikniona przyszłość transportu

Piotr Złoty
źródło: relacja własna
Dodany: 14.02.2019

 
Pod koniec stycznia 2019 r. w Centrum Szkoleniowym IVECO w Nadarzynie pod Warszawą z inicjatywy Hitachi Capital Polska odbyło się spotkanie mające na celu zaznajomienie zgromadzonych gości (potencjalnych klientów) z możliwościami w zakresie wykorzystania paliw metanowych w transporcie drogowym.

 
REKLAMA
Prezentacja Hitachi Capital Polskafot. CNG-LNG.plPrezes Eric Van Vliet oraz Karol Staniaszek - business development manager commercial vehicles, Hitachi Capital Polska

Hitachi Capital Polska

Miejsce spotkania wybrano nieprzypadkowo, ponieważ nie kto inny jak Iveco ma w ofercie pełną gamę pojazdów użytkowych zasilanych paliwami gazowymi (CNG i LNG), a współpracująca z włoskim producentem firma Hitachi Capital jest jednym ze światowych liderów w zakresie wynajmu pojazdów. Na polskim rynku oprócz wynajmu firma oferuje jeszcze m.in. leasing samochodów.

Zainteresowanie firmy zajmującej się wynajmem samochodów i finansowaniem ich zakupu, pojazdami zasilanymi paliwami metanowymi świadczy o tym, że na polskim rynku pojawia się duży popyt na tego typu rozwiązania. IVECO jest także zainteresowane skutecznym finansowaniem swoich, unikalnych na rynku rozwiązań. Świadczą o tym chociażby słowa Michała Ferstena, odpowiedzialnego za sprzedaż lekkich i średnich pojazdów gamy IVECO.

Michał Fersten

Light&Medium Business Manager, IVECO Poland

Bardzo nam miło współpracować z tak silnym partnerem jak Hitachi ponieważ mamy dobre technologie, które wymagają finansowania. Miło nam współpracować z partnerami, którzy to doceniają i mają na to środki. Własne środki.

IVECO Poland - do 20 razy sztuka

Przedstawiciele IVECO zaprezentowali ofertę pojazdów gazowych od Iveco Daily, poprzez Eurocargo na Stralisie skończywszy. Od połowy zeszłego roku oferta pojazdów gazowych praktycznie się nie zmieniła. Dokładnie opisywaliśmy ją w czerwcu 2018 r. po pokazie na dawnym lotnisku wojskowym w Ułężu w artykule IVECO rozwija gamę pojazdów CNG i LNG.

Liczba 20 jest bardzo ważna w ofercie IVECO ponieważ każdy użytkownik, który zdecyduje się na zakup 20 samochodów IVECO Stralis NP i podpisze kontrakt serwisowy na ich obsługę na 5 lat otrzymuje od IVECO stację tankowania LNG wraz z paliwem gazowym w zagwarantowanej w stosunku do oleju napędowego cenie.

Jacek Nowakowski

Gas Business Development Manager, IVECO Poland

IVECO zobowiązuje się w ramach kontraktu, że na okres 5 lat dostarcza stację tankowania LNG gratis. W tym samym kontrakcie wiążemy się z Państwem takim parytetem, że 1 kg LNG będzie kosztował mniej więcej 70% ceny litra oleju napędowego. Oczywiście bez opłaty paliwowej i akcyzy. Dzięki temu realne koszty paliwa są niższe o około 40%.

Marcin Płocharski z firmy Shell fot. CNG-LNG.plMarcin Płocharski z firmy Shell

Dostawcy paliwa gazowego

Wśród prezentujących swoje rozwiązania firm byli także dostawcy paliw: PGNiG Obrót Detaliczny, oraz Shell.

Shell

Jak podkreślał Marcin Płocharski z Shell, zapotrzebowanie na gaz ziemny w transporcie w ciągu najbliższych lat z pewnością zwiększy się w znacznym stopniu.

Obecnie w Europie działają 142 stacje LNG i ich liczba zwiększa się bardzo dynamicznie. Szacunki mówią o tym, że do 2030 r. w Europie liczba pojazdów gazowych używanych w transporcie zwiększy się do 400 tys. sztuk. Taka liczba samochodów musi korzystać z odpowiednio rozbudowanej i dostępnej infrastruktury, która z kolei będzie wymagała ogromnej ilości paliwa gazowego.

Przedstawiciel Shella zaprezentował program BioLNG EuroNet, w który oprócz holenderskiej firmy zaangażowana jest m.in. firma IVECO. Wchodzące w skład konsorcjum firmy zwróciły się do UE o dofinansowanie projektu, który przewiduje budowę w Europie 39 nowych stacji LNG w tym 8 w Polsce. Dofinansowanie będzie obejmowało także zakup pojazdów oraz budowę instalacji do wytwarzania BioLNG w Holandii.

BioLNG EuroNet w Polsce

Warto wiedzieć

Obecnie w Europie działa 10 stacji LNG firmy Shell. Do końca 2019 r. zostanie oddanych kolejnych 5 tego typu obiektów.

Warunkiem koniecznym dla realizacji projektu w Polsce jest wprowadzenie w naszym kraju zerowej stawki akcyzy na LNG.

Jeśli tak się stanie to pierwszym obiektem w Polsce w ramach sieci BioLNG EuroNet będzie stacja we Wrocławiu. Ma ona zostać zbudowana na przełomie 3 i 4 kwartału 2019 r. Jako druga powstanie stacja w Poznaniu, a kolejna zostanie wybudowana na Śląsku.

Wszystkie planowane stacje będą zlokalizowane na już działających stacjach paliw firmy Shell. Oczywiście w zależności od zapotrzebowania klientów na skroplony gaz ziemny (LNG) lokalizacje mogą się zmienić.

Marcin Płocharski

B2B Indirect Channel Marketing Advisor, Shell

Mamy kilkanaście lokalizacji, nad którym już pracujemy, mamy pozwolenie na budowę, mamy wykonane plany, część sprzętu jest już zamówiona, czekamy więc w blokach, żeby wbić przysłowiową łopatę na pierwszej budowie.

PGNiG Obrót Detaliczny

Robert Zajkowski z Departamentu CNG i LNG PGNiG Obrót Detaliczny zaprezentował ofertę Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w zakresie możliwości zaopatrywania firm transportowych w paliwo gazowe. Według przedstawiciela PGNiG paliwa metanowe są przyszłościowym rozwiązaniem dla wielu sektorów przewozów drogowych na najbliższe kilkanaście czy wręcz kilkadziesiąt lat.

Przedstawiciel PGNiG podkreślił, że Polska jest obecnie przygotowana na import gazu ziemnego z wielu kierunków, co gwarantuje bezpieczeństwo dostaw paliw gazowych na krajowym rynku. Zwrócił jednak uwagę, że infrastruktura do tankowania paliw wymagana zapisami ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych nie powinna być traktowana przez przewoźników jako podstawowe źródło zaopatrzenia taboru firmy w paliwo.

Robert Zajkowski

Kierownik Działu Sprzedaży
Departament CNG i LNG, PGNiG Obrót Detaliczny

W momencie kiedy będziecie Państwo myśleli o budowie floty to polecam jednak analizę dedykowanej stacji. W przypadku flot LNG należy myśleć zawsze o infrastrukturze lokalnej, dedykowanej do Państwa zapotrzebowania na paliwo. W myśl ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych budowę sieci stacji tankowania paliw metanowych w Polsce będzie realizowała Polska Spółka Gazownictwa. Nie są określone żadne parametry tej infrastruktury. W związku z tym będzie można ją traktować jako dodatkową ale na pewno nie bazować na niej w rozwoju flot pojazdów gazowych, ponieważ parametry tankowania mogą nie wystarczyć do planowanej przez Państwa liczby pojazdów.

Jak podkreślał Robert Zajkowski, wymagania odnośnie konieczności wprowadzania pojazdów niskoemisyjnych i bezemisyjnych będą z pewnością wzrastały i zapisane obecnie progi zawierające konieczność wykonywania zadań publicznych z wykorzystaniem flot zawierających określony odsetek tego typu samochodów będą zwiększane.

Robert Zajkowski

Kierownik Działu Sprzedaży
Departament CNG i LNG, PGNiG Obrót Detaliczny

Ten trend i nacisk na każdy z krajów będzie coraz mocniejszy, czego odzwierciedleniem są zmiany właśnie w dyrektywie promującej ekologicznie czyste pojazdy.

IVECO Stralis NP 460 - spalinyfot. CNG-LNG.plIVECO Stralis NP 460 - paliwo (metan - najprostszy węglowodór), prosty silnik, nieskomplikowana obróbka spalin i znakomity efekt - spaliny, których głównym składnikiem jest para wodna

Preferencje dla pojazdów gazowych

Te same przepisy, które wprowadzają wymogi odnośnie konieczności wprowadzania takich pojazdów dają także możliwość tworzenia zachęt premiujących posiadanie czystych pojazdów.

Takie rozwiązania na polskim rynku już są wprowadzane. Pierwszym tego rodzaju przykładem jest strefa czystego transportu na krakowskim Kazimierzu.

Na uwagę zasługuje także preferencyjne traktowanie pojazdów CNG i LNG w strefie płatnego parkowania we Wrocławiu.

Przepisy w kwestii premiowania czystych technologii napędowych nie są jednak spójne i każdy z samorządów może w różny sposób definiować objęte preferencjami pojazdy.

Pojazd gazowy - ekologia na lata

W swoim wystąpieniu Robert Zajkowski zwrócił także uwagę na to, że pojazd zasilany gazem ziemnym utrzymuje swoje własności ekologiczne w długim okresie, co wprost wynika bardzo prostej budowy silników gazowych. Często nie mają one nawet recyrkulacji spalin (EGR), a obróbka spalin przebiega w klasycznym trójdrożnym katalizatorze (powszechnie stosowanym w samochodach osobowych), który jest elementem praktycznie o takiej samej żywotności jak cały samochód.

Warto wiedzieć

Zachowanie walorów ekologicznych w pojazdach gazowych w całym cyklu życia samochodu jest bardzo ważne dla niektórych użytkowników. W firmach komunalnych samochody są użytkowane nawet przez kilkanaście lat.

Pojazd dieslowski - czysty inaczej

Niestety w silnikach o zapłonie samoczynnym, w których stosuje się filtry cząstek stałych, EGR czy obowiązkowy już w tej chwili SCR (system redukcji tlenków azotu), trwałość tych wszystkich urządzeń do obróbki spalin jest ograniczona i z pewnością nie wystarcza na cały cykl życia pojazdu.

W przypadku wejścia w życie norm, w których emisja pojazdów będzie badana w rzeczywistych warunkach niezaprzeczalną zaletą silników zasilanych paliwami metanowymi będzie właśnie utrzymywanie niskiej emisji w bardzo długim okresie eksploatacji.

Podobnie będzie z emisją hałasu, która dla silników gazowych jest znacznie niższa. Tylko kwestią czasu pozostaje kiedy w Polsce zaczniemy przywiązywać większą wagę do tego aspektu "zanieczyszczenia" środowiska. Będzie to miało znaczenie np. w przypadku porannego wywozu nieczystości czy też realizowanych w nocy dostaw do sklepów.

Kształtowanie cen paliw metanowych

W końcowej fazie spotkania wywiązała się ciekawa dyskusja na temat mechanizmu kształtowania cen paliw metanowych przez poszczególne firmy. Z jednej strony (IVECOShell) odnoszą w swoich działaniach cenę gazu ziemnego do ceny oleju napędowego, co ma swoje uzasadnienie w przypadku kontraktów krótszych, w których łatwiej oszacować ryzyko zmiany cen.

Taki sposób indeksacji jest także bardziej czytelny dla przewoźników, którzy otrzymują, w przypadku IVECO, propozycję stałej różnicy ceny gazu w stosunku do oleju napędowego. Ułatwia im to oszacowanie ograniczenia kosztów użytkowania floty pojazdów, co ma bezpośredni wpływ na zwrot inwestycji jaką jest zakup pojazdów zasilanych gazem ziemnym.

Robert Zajkowski - PGNiG Obrót Detalicznyfot. CNG-LNG.plRobert Zajkowski - prezentacja PGNiG Obrót Detaliczny

Zupełnie inne inne podejście do indeksowania ceny paliw metanowych prezentuje PGNiG Obrót Detaliczny, który odnosi cenę gazu ziemnego do cen gazu obowiązujących na Towarowej Giełdzie Energii lub innych giełdach oferujących paliwa gazowe.

Różnica w sposobie podejścia do kształtowania ceny paliwa gazowego wynika z czasu trwania kontraktów, które podpisuje PGNiG Obrót Detaliczny. Często są to okresy nawet 10-letnie i taki sposób indeksowania ceny gazu jest znacznie bezpieczniejszy dla przewoźnika.

Według przedstawiciela PGNiG utrzymywanie parytetu ceny gazu ziemnego do oleju napędowego jest niewłaściwe z uwagi na to, że są to zupełnie inne paliwa, podlegające zupełnie innym mechanizmom rynkowym. Są to zatem, szczególnie w dłuższym okresie, paliwa nieporównywalne, a przykłady rynkowe pokazują, że taki sposób indeksacji doprowadził już kilka firm na polskim rynku do upadku.

Czy nastająca era LNG przyniesie nam drugą po erze pary rewolucję przemysłową?

Zawarta w tytule teza o nieuchronności nastania ery paliw metanowych, które mają szansę na wywołanie zmian, przyrównywanych przez niektórych do XIX-wiecznej rewolucji przemysłowej wydaje się, w kontekście powyżej przedstawionych argumentów, trafiona. Porównanie paliw gazowych (szczególnie LNG) do ery pary w XIX w., przez analogie do skutków jakie wywołuje skroplony gaz ziemny we współczesnym świecie to także fakt. A wszystko to zaczęło się wraz z amerykańską rewolucją gazową, której pozytywne skutki są obecnie odczuwalne na całym świecie, w tym także w Polsce.


Good Przydatny artykuł (3)
Bad Mógłby być ciekawszy (1)Partnerzy