BioLNG EuroNet dla dekarbonizacji transportu

BioLNG EuroNet
źródło: BioLNG EuroNet
Dodany: 11.12.2018
Informacja producenta

 
6 grudnia 2018 r. konsorcjum BioLNG EuroNet ogłosiło zaangażowanie w dalszy rozwój LNG (ciekłego gazu ziemnego) jako paliwa stosowanego w europejskim transporcie drogowym z nową infrastrukturą, która powinna zapewnić długoterminowy sukces i przyjęcie tego paliwa na szeroką skalę w Europie.

 
REKLAMA
Stacje sieci BioLNG EuroNet w Europiefot. BioLNG EuroNetRozmieszczenie planowanych w ramach projektu BioLNG EuroNet stacji bioLNG w Europie

W skład konsorcjum wchodzą Shell, DISA, Scania, IVECO, CNH Industrial Capital Europe działająca pod nazwą handlową IVECO Capital oraz Nordsol. Każdy z tych podmiotów podejmie własne działania, które zaowocują dodatkowymi 39 stacjami LNG w Europie, 2000 samochodów ciężarowych napędzanych LNG na drogach oraz budową zakładu produkcji bio-LNG w Holandii.

Detaliczne stacje LNG wejdą w skład ogólnoeuropejskiej sieci i powstaną w Belgii, Francji, Niemczech, Holandii, Polsce oraz Hiszpanii. Obiekty te będą rozmieszczone co około 400 km wzdłuż głównych korytarzy sieci drogowej od Hiszpanii po Polskę.

Istvan Kapitany

Wiceprezes Shell ds. detalu

LNG to coraz bardziej przystępne cenowo paliwo do samochodów ciężarowych o dużej ładowności, które dzięki ewolucji transportu drogowego będzie stanowić ważne źródło energii. W Shell chcemy oferować klientom więcej niskoemisyjnej energii, a nowe stacje detaliczne LNG to zasadniczy element tej układanki. Bardzo chcę zobaczyć, jak w najbliższych latach ta ważna sieć stacji będzie witać europejskich klientów.

Jonas Nordh

dyrektor ds. zrównoważonych rozwiązań transportowych w firmie Scania

Ten program obejmuje stacje paliw, produkcję biopaliw oraz dotacje — wszystkie te elementy są niezbędne, by skłonić przyszłościowo myślących klientów do inwestycji w samochody ciężarowe napędzane LNG pomimo większych kosztów początkowych. Podczas gdy LNG, zmniejszający poziom emisji CO2 o nawet 20%, jest teraz szerzej dostępny, biogaz zmniejszający poziom emisji CO2 o ponad 90% będzie w coraz większym stopniu mieszany z gazem ziemnym, a jego produkcja będzie rosnąć.

Pierre Lahutte

prezes marki IVECO

Ten projekt sprzyja płynnemu przejściu do gospodarki obiegu zamkniętego, opartej na pozyskiwaniu energii z odpadów. Umożliwia to nawet osiągnięcie ujemnego poziomu emisji gazów cieplarnianych i sekwestrację dwutlenku węgla (CCS). Finansowanie tego projektu umożliwi nam pomoc klientom w przestawieniu floty na LNG w ramach konkurencyjnych planów finansowania i leasingu IVECO Capital. W ten sposób zwiększy się liczba pojazdów na gaz ziemny na drogach Europy i nastąpi postęp w kierunku zrównoważonej branży transportowej.

Zakład produkcji bio-LNG będzie wytwarzać 3000 ton paliwa rocznie z wykorzystaniem biogazu pozyskiwanego z odpadów organicznych. Będzie on sprzedawany użytkownikom końcowym za pośrednictwem sieci LNG.

Jerom van Roosmalen

partner-założyciel Nordsol

Odblokowanie potencjału bio-LNG umożliwi stosowanie LNG jako przyszłego źródła energii w sektorze transportu drogowego. W Nordsol jesteśmy zdecydowani wprowadzić bio-LNG do powszechnego użytku jako czyste, bezpieczne, zaawansowane biopaliwo, które jest powszechnie dostępne po przystępnej cenie. Nasza koncepcja produkcji bio-LNG wynika z tej misji i cieszymy się z możliwości zwiększenia rynkowego udziału LNG wraz z partnerami z konsorcjum.

Scania G410 LNGfot. BioLNG EuroNetScania G410 LNG w barwach firmy Shell

BioLNG EuroNet ma ambicje popularyzacji LNG jako paliwa dla transportu drogowego w całej Europie, dzisiaj i w dalszej przyszłości.

Informacje dodatkowena temat projektu BioLNG EuroNet:

 • Projekt BioLNG EuroNet łączy dużych graczy na rynku europejskim: Shell, DISA, Nordsol, Scania i IVECO. Partnerzy ci chcą pomóc Unii Europejskiej w osiągnięciu celu 60-procentowej redukcji emisji CO2 do 2030 roku, inicjując długofalową dekarbonizację transportu drogowego o dużej ładowności w Europie kontynentalnej.
 • Zakład bio-LNG, który ma zostać zbudowany w Holandii, będzie przetwarzać biogaz z odpadów organicznych na LNG (bio-LNG). Wykorzystanie inteligentnych i innowacyjnych, opatentowanych technologii w połączeniu ze wsparciem finansowym i ustabilizowanym odbiorem bio-LNG czynią ofertę Nordsol wyjątkową. Dzięki temu Nordsol może budować i prowadzić własne zakłady bio-LNG wraz z partnerami w ramach trwałej platformy biznesowej.
  fot. BioLNG EuroNetStacja LNG firmy Shell
   
 • 2000 nowych pojazdów ciężarowych zasilanych LNG zostanie wyleasingowanych użytkownikom końcowym w ramach konkurencyjnych planów finansowania i rozwiązań redukujących koszty. Dofinansowane będą tylko dodatkowe koszty samochodu ciężarowego na LNG w porównaniu z samochodem ciężarowym na olej napędowy. Średnie koszty, które będą mogły być brane pod uwagę przy wyliczaniu dofinansowania każdego samochodu ciężarowego na LNG, są ograniczone do 30 000 euro.Gęstość energetyczna bio-LNG umożliwia jazdę na dłuższe odległości, co lepiej zaspokaja zarówno obecne, jak i przyszłe potrzeby operatorów transportowych. Ze względu na wykorzystanie przemysłowych odpadów organicznych jako zasobów, emisja CO2będzie znacznie niższa niż w przypadku paliw tradycyjnych. Bio-LNG ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia długoterminowego celu dalszej dekarbonizacji sektora transportowego w Europie do 2030 roku. Bio-LNG praktycznie eliminuje emisje siarki oraz zmniejsza emisje tlenków azotu i cząstek stałych.
  IVECO Stralis NP460fot. BioLNG EuroNetJednym z partnerów uczestniczących w projekcie BioLNG EuroNet jest Iveco
 • Każdy członek konsorcjum BioLNG EuroNet otrzyma 20-procentowe dofinansowanie z UE na pokrycie kosztów jego zobowiązania.
 • Finansowanie z UE, które otrzymali członkowie konsorcjum BioLNG EuroNet, pochodzi z instrumentu finansowego "Łącząc Europę" (CEF) dla sektora transportowego.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych określa wspólną platformę środków wdrażania infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej oraz minimalizowania negatywnego wpływu transportu na środowisko. Zawiera ona minimalne wymagania w zakresie budowy infrastruktury paliw alternatywnych, w tym ciekłego gazu ziemnego (LNG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG).
 • Dodatkowe informacje na temat BioLNG EuroNet znajdują się na stronie internetowej konsorcjum https://biolngeuronet.eu/

Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy