Znaczący rozwój sektora CNG w 2019 r.

Piotr Złoty
źródło: Dziennik Gazeta Prawna, informacja własna, PGNiG Obrót Detaliczny
Dodany: 23.02.2018

 
Dziennik Gazeta Prawna podał, że w 2017 r. PGNiG Obrót Detaliczny dostarczył użytkownikom blisko 16 mln metrów sześciennych CNG, czyli sprężonego gazu ziemnego używanego jako paliwo silnikowe w pojazdach, przede wszystkim komunikacji miejskiej.

 
REKLAMA

Jak powiedział Dziennikowi Gazecie Prawnej Rafał Pazura z PGNiG Obrót Detaliczny znaczący wzrost sprzedaży sprężonego gazu ziemnego (CNG) jest spodziewany w 2019 r. kiedy zaczną być w pełni realizowane podpisane w 2017 r. kontrakty na dostawy tego paliwa dla przewoźników miejskich.

Były to umowy podpisane przez PGNiG Obrót Detaliczny z:

Solaris Urbino 12 CNGfot. Solaris Bus & CoachNowa generacja Solarisa Urbino 12 CNG w barwach firmy Transgór

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna większość stacji CNG w Polsce należy do PGNiG Obrót Detaliczny (20 spośród 26). Plany firmy przewidują oddanie do użytku w 2020 r. 70 takich stacji.

Z informacji Rafała Pazury z PGNiG OD wynika, że firma jest w trakcie negocjacji z kolejnymi spółkami miejskimi zainteresowanymi stosowaniem taboru CNG. PGNiG OD liczy także na udział w przetargach na autobusy CNG i dostawy paliwa do nich, które są już ogłoszone bądź będą w ogłaszane w najbliższym czasie.

PGNiG Obrót Detaliczny uważa, że w najbliższym czasie kolejne branże będą zainteresowane użytkowaniem pojazdów zasilanych paliwami metanowymi. Wskazuje na firmy przewozowe oferujące zaopatrzenie sieci sklepów wielkopowierzchniowych oraz przedsiębiorstwa zajmujące się usługami kurierskimi.

Wprowadzenie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych spowodowało bardzo duże zainteresowanie pojazdami zasilanymi CNG, co potwierdzają przedstawiciele producentów samochodów użytkowych i autobusów.

Według Dziennika Gazety Prawnej bodźcem, który ma spowodować bardziej dynamiczny rozwój sektora przewozów opartego na paliwach metanowych jest zapowiadana przez Ministerstwo Finansów zerowa stawka akcyzy na sprężony (CNG) i skroplony (LNG) gaz ziemny, która ma zacząć obowiązywać od czerwca 2018 r.

Robert Zajkowski

Kierownik Działu Sprzedaży Departament CNG i LNG, PGNiG

Obniżenie stawki akcyzy do 0 zł, o które zabiegaliśmy jest już zapisane w projekcie ustawy o podatku akcyzowym. Biorąc pod uwagę obecną jej stawkę, która wynosi około 32 grosze za metr sześcienny, jej zniesienie da nam możliwość obniżenia ceny CNG o taką właśnie wartość. Przy wahaniach cen obserwowanych w ciągu roku można oczekiwać, że cena brutto metra sześciennego paliwa gazowego może spaść nawet poniżej 3 zł w czerwcu 2018 r.


Good Przydatny artykuł (8)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy