PGNiG - nowe złoża gazu na Podkarpaciu

PGNiG
źródło: PGNiG
Dodany: 17.01.2018
Informacja producenta

 
Z otworów w powiatach dębickim i ropczycko-sędziszowskim na Podkarpaciu uzyskano przemysłowe przypływy gazu ziemnego. Spółka planuje dalszą intensyfikację prac poszukiwawczych na południu kraju.

 
REKLAMA

Na początku roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA wykonało dwa otwory poszukiwawcze, które pozwoliły odkryć nowe złoża gazu w utworach miocenu niekonwencjonalnego na Podkarpaciu. Spółka szacuje, że po podłączeniu do infrastruktury wydobywczej przypływy gazu z otworu Sędziszów-38K wyniosą około 68 tys. m³ na dobę, natomiast z otworu Korzeniówek-1K - około 22 tys. m³ na dobę. W obu przypadkach jest to gaz wysokometanowy.

Piotr Woźniak

prezes zarządu PGNiG SA

PGNiG SA wydobywa gaz ziemny na Podkarpaciu od ponad 60 lat, ale wciąż odkrywamy tu nowe złoża surowca. To między innymi zasługa niedawno opracowanej metody poszukiwań, która pozwala z dużą trafnością wyznaczać miejsca wykonywania odwiertów. Liczymy, że nowe odwierty pozwolą nam zwiększyć wydobycie gazu na południu Polski.

Decyzja o dalszym wierceniu na terenie koncesji zostanie podjęta po analizie uzyskanych wyników geologiczno-złożowych. Otwory są zlokalizowane w rejonie złóż już eksploatowanych, co zdecydowanie obniży koszty ich zagospodarowania.

Warto wiedzieć

PGNiG ma w kraju 23 koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu, 25 koncesji łącznych (wraz z wydobyciem), 213 koncesji eksploatacyjnych (151 na gaz, 14 na ropę i 48 na ropę i gaz).

Otwór Sędziszów-38K znajduje się na koncesji Nosówka, w miejscowości i gminie Iwierzyce w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Drugi otwór położony jest na terenie koncesji Mielec-Bojanów, w miejscowości Korzeniów w gminie Żyraków w powiecie dębickim. W obu koncesjach PGNiG posiada 100% udziałów i samodzielnie prowadzi prace poszukiwawcze.

Jednym z elementów intensyfikacji poszukiwań gazu na Podkarpaciu jest realizacja największego zdjęcia sejsmicznego 3D, jakie do tej pory powstało w Europie. Będzie ono obejmować obszar prawie 350 km² i posłuży do zbadania m.in. utworów miocenu niekonwencjonalnego. Wykonanie zdjęcia potrwa do czerwca tego roku, a za jego realizację odpowiada Geofizyka Toruń, spółka zależna PGNiG.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy