Projekt ustawy o paliwach alternatywnych przyjęty

Serwis Samorządowy PAP
źródło: KPRM, Codzienny Serwis Informacyjny PAP
Dodany: 02.01.2018
Informacja producenta

 
28 grudnia 2017 r. rząd przyjął projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Nowa regulacja ma doprowadzić do upowszechnienia aut elektrycznych i na sprężony gaz ziemny (CNG) oraz do rozwoju sieci stacji do ich ładowania.

 
REKLAMA
Śmieciarka CNG na podwoziu Scaniafot. CNG-LNG.plUstawa o elektromobilności w dużej mierze poświęcona jest gazomobilności, zgodnie z wymaganiami dyrektywy  2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

Ułatwić to mają m.in. tworzone przez samorządy strefy czystego transportu. Projekt określa warunki tworzenia przez gminy takich stref, po których mogłyby się poruszać tylko pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi. Wjazd do strefy czystego transportu samochodem z silnikiem benzynowym lub diesela będzie płatny. Opłata nie będzie mogła przekraczać 30 zł dziennie i będzie dochodem gminy.

W projekcie określono też zasady rozmieszczenia, rozwoju i funkcjonowania infrastruktury ładowania, w tym wymagania techniczne dla niej oraz zasady jej rozwoju. Wskazano m.in. obowiązki podmiotów publicznych w związku z rozwojem tej infrastruktury.

Zakłada się budowę sieci bazowej infrastruktury dla paliw alternatywnych w aglomeracjach, na obszarach gęsto zaludnionych oraz wzdłuż transeuropejskich drogowych korytarzy transportowych, co ma pozwolić na swobodne przemieszczanie się pojazdów napędzanych tymi paliwami. Planuje się, że do końca 2020 r. sieć bazową stworzy 6 tys. punktów ładowania energią elektryczną o normalnej mocy i 400 punktów ładowania dużej mocy oraz 70 punktów tankowania CNG (sprężonego gazu). Założono odrębną ścieżkę tworzenia infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych gazem ziemnym.Good Przydatny artykuł (3)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy