NAFTA-GAZ-CHEMIA 2017

Zarząd Targów Warszawskich S.A.
źródło: Zarząd Targów Warszawskich S.A.
Dodany: 29.09.2017

 
20 września 2017 r. w Warszawie odbyła się XV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa NAFTA-GAZ-CHEMIA 2017, podczas której omawiano najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego przemysłu chemicznego i energetycznego.

 
REKLAMA
Nafta-Gaz-Chemia 2017fot. CNG-LNG.plRejestracja uczestników konferencji Nafta-Gaz-Chemia 2017

Uczestnikami Konferencji byli parlamentarzyści (posłowie, senatorowie), przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, ambasadorowie i przedstawiciele ambasad, członkowie zarządów firm z sektora nafty, gazu, energetyki i chemii, przedstawiciele wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, eksperci branży paliwowej, energetycznej, chemicznej, przedstawiciele firm doradczych i konsultingowych, dziennikarze.

Wiodącymi tematami tegorocznej edycji było „Bezpieczeństwo energetyczne Polski-samodzielnie czy w Unii Europejskiej?” oraz „Perspektywy wspólnego rynku energii”, wokół których toczyła się sesja plenarna otwierająca Konferencję.

Następnie Konferencja została podzielona na trzy bloki tematyczne:

 • Rynek Paliwowy,
 • Gaz Ziemny,
 • Chemia.

W czasie Konferencji odbyło się osiem sesji.

Łącznie w Konferencji wzięło udział 405 uczestników. Byli gwśród nich goście z Danii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Ugandy, Egiptu, Algierii, Cypru, Litwy, Ukrainy, Rosji, Austrii, Filipin, Węgier, Wenezueli, Indonezji i Iranu. W towarzyszącej wystawie udział wzięło 8 firm.

Konferencję otworzył Pan Grzegorz Tobiszewski - Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Restrukturyzacji Węgla Kamiennego z Ministerstwa Energii. W wystąpieniu wprowadzającym Minister stwierdził, że umacnianie dominującej pozycji Rosji jako eksportera surowców energetycznych w Unii jest sprzeczne z założeniami Unii Energetycznej i priorytetami bezpieczeństwa dostaw. Pan Grzegorz Tobiszowski podkreślał, że Polska konsekwentnie wzmacnia swoje bezpieczeństwo energetyczne poprzez prowadzenie skutecznej polityki w ramach restrukturyzacji sektora węgla kamiennego, modernizacji polskiej energetyki, dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz uniezależnienia się od importu ropy naftowej. Stwierdził, że ważnym elementem wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego jest walka z „szarą strefą” w obrocie paliwami ciekłymi poprzez wprowadzenie pakietu paliwowo-energetycznego.

Pierwszą część sesji otwierającej moderował Wojciech Jakóbik - redaktor naczelny portalu BiznesAlert.pl. Zaproszenie do panelu przyjęli:

 • Paweł Jakubowski - Dyrektor Pionu Rozwoju GAZ-SYSTEM,
 • Łukasz Kroplewski - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA,
 • Rafał Miland - Wiceprezes Zarządu PERN S.A.,
 • Krzysztof Sitarski - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wiceprzewodniczący Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa,
 • Adam Stępień - Członek Zarządu, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw,
 • Paweł Turowski - Analityk z Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Dyskusja koncentrowała się wokół bezpieczeństwa energetycznego Polski - stanu obecnego i perspektyw. Poruszone zostały wątki dotyczące wielkich inwestycji pokroju Terminalu LNG w Świnoujściu, Baltic Pipe oraz wpływ Unii Europejskiej na polski sektor energetyczny.

Drugą część sesji otwierającej poprowadziła Justyna Piszczatowska- wydawca portalu wysokienapiecie.pl. Zaproszenie do udziału w panelu przyjęli:

 • Bartosz Bieliszczuk - Analityk ds. Polityki energetycznej Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,
 • Marcin Bortkun - Prezes Polsko-Norweskiej Izby Gospodarczej,
 • Jeppe Danø - Dyrektor ds. Rynku, Energinet,
 • Simon Irish - Prezes Zarządu Terrestrial Energy,
 • Artur Różycki - Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju i Innowacji ENERGA SA,
 • Marek Suski - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczący Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.
Nafta-Gaz-Chemia 2017fot. CNG-LNG.plPanel poświęcony gazowi ziemnemu na konferencji Nafta-Gaz-Chemia 2017

Paneliści dyskutowali na temat perspektyw wspólnego rynku energii - jak wyglądają perspektywy dla rozwoju gazu i atomu i w jaki sposób różnią się miksy energetyczne poszczególnych państw. Poruszone zostały również zagadnienia energetyki niekonwencjonalnej. Jeppe Danø wskazał, że odkąd Dania ma dostęp do dwóch źródeł dostaw gazu, ceny surowca spadły. „Polska jest zależna od dostaw gazu z Rosji i może skorzystać na dywersyfikacji, podobnie jak Dania” - powiedział. Według niego „Baltic Pipe może obniżyć koszty utrzymania infrastruktury gazowej w Danii oraz ceny surowca”. Przypomniał, że rządy obu krajów zawarły memorandum dotyczące budowy Baltic Pipe.

Simon Irish, mówił o szansach wykorzystania małych reaktorów modułowych.

Z kolei Artur Różycki powiedział, że system energetyczny powinie być tak zaplanowany, aby dawał bezpieczeństwo i akceptowalne ceny energii. Dodał, że Polska powinna opierać się na konwencjonalnych zasobach i OZE, ale pod warunkiem, że będą one kontrolowane np. poprzez nowe technologie i magazynowanie energii.

Marek Suski podkreślił, że Nord Stream 2 to „narzędzie szantażu politycznego”, a aby mu przeciwdziałać Polska wybudowała gazoport. Stwierdził, że Polska musi szukać innowacji. Wymienił wśród nich elektromobilność oraz atom.

Tematem pierwszej sesji w część Rynek Paliwowy był „Rynek detaliczny paliw w przyszłości - po szarej strefie i przed e-mobility”. Udział w panelu - moderowanym przez Krzysztofa Biernata - Szefa Pionu Paliw Płynnych i Biogospodarki, Przemysłowego Instytutu Motoryzacji- wzięli:

 • Paweł Bielski - Prezes Rady Polska Izba Gazu Płynnego,
 • Jacek Góra - Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli i Analiz Ekonomicznych, Ministerstwo Finansów,
 • Anna Matuszewska - Zastępca Szefa Pionu Paliw Płynnych i Biogospodarki PIMOT,
 • Rafał Miland - Wiceprezes Zarządu PERN S.A,
 • Leszek Wieciech - Prezes, Dyrektor Generalny, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego,
 • Paweł Stańczyk - Prezes Zarządu, Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o. o.

W czasie debaty dyskutowano na temat trójpaku paliwowego i jego wpływie na kondycję branży paliwowej oraz na zmiany w relacjach producentów i detalistów po ich wdrożeniu. Poruszono także temat rozwoju rynku LPG, na który wpływ miało pojawienie się prywatnych inwestorów i zakładów montowania instalacji gazowych w samochodach, a także rola państwa, które przez pewien czas starało się nie regulować tego rynku.

Tematem drugiej sesji Rynek Paliwowy było „E-mobility – nowy konkurent, czy nowe szanse i nowe inwestycje?”

Moderatorem był Krzysztof Biernat - Szef Pionu Paliw Płynnych i Biogospodarki, Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. W sesji udział wzięli:

 • Zdzisław Chłopek - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Politechnika Warszawska,
 • Rafał Czyżewski - Prezes Zarządu, Greenway Infrastructure Poland Sp. z o.o.,
 • Bogusław Pijanowski - Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Wdrożeń PIMOT,
 • Piotr Zaremba – Szef projektu ElectroMobility Poland SA.
Nafta-Gaz-Chemia 2017fot. CNG-LNG.plNafta-Gaz-Chemia 2017

W panelu przedstawiono historię elektromobilności w Polsce. Uznano również, że od pojazdów elektrycznych nie będzie odwrotu, jednak trudno stwierdzić, kiedy to nastąpi. Dodano, że w najbliższym czasie zostaną zaproszone podmioty, które myślą o budowie samochodu elektrycznego, ElectroMobilty chciałaby pomóc prototypować takie pojazdy.

Omawiano również zagadnienie e-mobility w kontekście wpływu na poparte jakości powietrza w miastach. Wskazano jakie są perspektywy rozwoju infrastruktury do ładowania samochodu i że samochód elektryczny może być realną alternatywną dla pojazdów spalinowych.

Sesje bloku Gaz Ziemny rozpoczął panel pt.: „Rozwój infrastruktury na rynku gazu”, który poprowadziła Pani Agnieszka Łakoma – dziennikarka i ekspert Centrum Gospodarczego im. Mikołaja Kopernika. W dyskusji wzięli udział:

 • Krzysztof Jackowski - Dyrektor Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,
 • Sławomir Sieradzki - Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju GAZ-SYSTEM,
 • Marcin Roszkowski - Prezes Zarządu, Instytut Jagielloński.

Dyskutowano na temat dywersyfikacji na rynku gazu, a Brama Północna miałaby być ostatnią szansą na realizację tego planu. Podkreślano, że w przypadku gazu jest duża bariera wejścia na rynek. Budowane są gazociągi i interkonektory, przez które wpływa gaz, którego Polska nie chce.

Baltic Pipe, który ma służyć dywersyfikacji powinien być gotowy w 2022 roku.

Na pytanie czy Polska może stać się hubem gazowym - paneliści stwierdzili, że to zależy od powstania potrzebnej infrastruktury i stworzenia odpowiednich warunków rynkowych. Dyskutanci stwierdzili, że o zalążku hubu będzie można powiedzieć w 2022 roku.

Druga część sesji gazowej dotyczyła „Konkurencji na rynku gazu - palący temat” i była moderowana przez Panią Beatę Wittmann - Dyrektora Korporacyjnego ds. Energii w Grupie Azoty. Udział wzięli:

 • Mariusz Caliński - Dyrektor ds. sprzedaży energii elektrycznej i gazu, Fortum,
 • Piotr Gołębiowski - Dyrektor ds. Obrotu, TAURON Polska Energia SA,
 • Marcin Sienkiewicz - Dyrektor ds. Rynku Gazu, Towarowa Giełda Energii SA,
 • Piotr Kasprzak - Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Hermes Energy Group S.A, Instytut Sobieskiego,
 • Aleksander Sobolewski - Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla,
 • Robert Zajdler - Ekspert ds. energetycznych, Instytut Sobieskiego.

Paneliści próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy można mówić o wspólnym rynku europejskim. Przedstawiciele firm podkreślili, że ustawa o zapasach może spowodować domknięcie rynku gazu. Zgodzili się jednak, że to rozwiązanie przejściowe, a rozwiązaniem mogą być mechanizmy znane z rynku ropy naftowej.

Pierwszą sesję bloku poświęconego chemii pt.: „Inwestycje polskiej chemii” moderował Pawel Bielski - Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej. Udział wzięli:

 • Marek Jagieła - Dyrektor Chemii Przemysłowej i Rozwoju Rynku BASF Polska Sp. z o.o.,
 • Jan Filip Staniłko - Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju,
 • Tomasz Zieliński - Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego,
 • Adam Żurek - Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju, Grupa Azoty SA

Prelegenci dyskutowali o kierunkach rozwoju sektora chemicznego w Europie, o roli gospodarki o obiegu zamkniętym dla przemysłu chemicznego, a także o wpływie działalności badawczo-rozwojowej na kierunki rozwoju polskiej chemii.

Druga część sesji pt.: „Chemia specjalistyczna w Polsce”, moderowana przez Jacka Kijeńskiego z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Zakładu Chemii i Technologii Organicznej Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej, Filia w Płocku, Kierownika Zakładu Proekologicznej Modernizacji Technologii, Instytut Chemii Przemysłowej dotyczyła chemii specjalistycznej w Polsce. Udział wzięli:

 • Karol Grela - Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Członek Komitetu Sterującego Programu Sektorowego „Innochem”,
 • Andrzej Krueger - Dyrektor, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”,
 • Andrzej Krześlak - Dział ds. REACH i CLP, Centrum Transferu Technologii, Instytut Chemii Przemysłowej.

Dyskusja dotyczyła znaczenia chemii specjalistycznej w Polsce, jakie są potencjalne kierunki rozwoju. Paneliści dyskutowali na temat wpływu Innochemu na chemię specjalistyczną oraz wpływu trzeciego etapu systemu REACH na rozwój chemii specjalistycznej w Polsce.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy