O gazie ziemnym na NAFTA-GAZ-CHEMIA 2018

Piotr Złoty
źródło: realacja wlasna
Dodany: 02.10.2018

 
26 września 2018 r. w hotelu Novotel Airport w Warszawie odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja i Wystawa NAFTA-GAZ-CHEMIA 2018. Otworzył ją osobiście Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, który podkreślił, że priorytetowymi zadaniami jego resortu jest zapewnienie ciągłości zaopatrzenia rynku w paliwa, dywersyfikacja źródeł ich pozyskiwania i unowocześnienie krajowego systemu energetycznego.

 
REKLAMA

Krzysztof Tchórzewski

Minister Energii

Szczególną wagę przywiązujemy do tak ważnych inwestycji, jak realizacja gazociągu Baltic Pipe oraz dalsza rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu, który umożliwi Polsce dostęp do globalnego rynku LNG. Jest to wyzwanie istotne również z europejskiego punktu widzenia. Daje możliwość tworzenia na nowo mapy konkurencyjności gazowej na Starym Kontynencie. Dostęp do zdywersyfikowanych źródeł i łatwość w pozyskaniu gazu jako towaru po akceptowalnej dla odbiorcy końcowego cenie, pozwoli również na szersze wykorzystanie surowca w krajowej gospodarce. Spowoduje to ograniczenie emisyjności i tym samym będzie skutecznym narzędziem walki o czyste powietrze.

W sesji plenarnej moderowanej przez Wojciecha Jakóbika, redaktora naczelnego BiznesAlert oprócz Ministra Energii udział wzięli Maciej Bando – Prezes Zarządu Urzędu Regulacji Energetytki, Paweł Jakubowski – Prezes Zarządu Polskiego LNG, Przemysław Kania – Dyrektor Generalny Cisco w Polsce, Rafał Miland – Wiceprezes Zarządu PERN S.A. Oraz Maciej Woźniak – Wiceprezes ds. handlowych PGNiG S.A.

NAFTA-GAZ-CHEMIA 2018fot. CNG-LNG.plDebata o gazie ziemnym zgromadziła przedstawicieli sektora związanego z tym paliwem (GAZ-SYSTEM, PSG, PGNiG i Polskie LNG), instytucje wspierające jego rozwój (NCBR) oraz starające się o wykorzystanie jego dobrodziejstw w innych dziedzinach (Polska Izba Motoryzacji)

Dyskutowano w niej o reindustrializacji i dekarbonizacji oraz kwestiach równowagi pomiędzy wzrostem cen energii i gazu dla gospodarstw domowych a rozwojem firm energetycznych. Tematem dyskusji była także rola gazu w transformacji energetycznej polskiej gospodarki oraz infrastruktury służącej do jego przesyłu.

Tematyka związana z gazem ziemnym była kontynuowana w popołudniowej sesji "Gazownictwo polskie na nowym etapie rozwoju - wyzwania technologiczne", którą moderowała Agnieszka Łakoma z Centrum Idei Gospodarczo-Ekonomicznych. Określiła ona sytuację na rynku gazu ziemnego w Polsce mianem rewolucji jeśli chodzi o dostawy gazu, ich rodzaj i kraje pochodzenia surowca.

Panel rozpoczęły krótkie prezentacje poszczególnych uczestników. Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA – Piotr Kuś, który jest zastępcą Dyrektora Pionu Rozwoju Rynku Gazu. Przedstawił on firmę i jej plany rozwoju na najbliższe lata, które są związane przede wszystkim z koncepcją Bramy Północnej czyli dostaw gazu ziemnego poprzez Terminal LNG oraz gazociąg Baltic Pipe i dalszą jego dystrybucję przez Korytarz Północ-Południe, który zapewni możliwość przesyłu gazu na tym właśnie kierunku. Wymaga to rozwoju sieci przesyłowej oraz połączeń gazowych z państwami ościennymi co da możliwość zaopatrywania w gaz ziemny także innych krajów regionu.

Piotr Kuś

zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju Rynku Gazu GAZ-SYSTEM

Polska jest wielkim placem budowy jeśli chodzi o infrastrukturę przesyłową gazu ziemnego. Aktualnie realizujemy plan inwestycyjny, który opiera się o ponad 2 tys. km gazociągów przesyłowych. Ma on być zrealizowany do 2022 r. Głównym elementem tego planu są inwestycje w ramach tzw. Bramy Północnej oraz budowa interkonektorów z państwami ościennymi.

Warto wiedzieć

PSG dostarcza gaz do 1478 gmin (7 mln odbiorców końcowych - 94% udział w rynku) i dysponuje ponad 180 tys. km sieci. Rocznie PSG buduje ponad 2,5 tys. km sieci gazowej.

Kolejnym prelegentem był przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG). Grzegorz Wielgus z departamentu rozwoju, firmy, która jest odpowiedzialna za budowę infrastruktury dystrybucyjnej gazu ziemnego zwrócił uwagę na problemy z jakimi boryka się firma przy realizacji inwestycji. Z uwagi na przewlekły proces wydawania pozwoleń, długotrwały proces odwoławczy oraz możliwość stwierdzania nieważności wydanych decyzji administracyjnych znacznie przeciągają w czasie czas ich realizacji.

Grzegorz Wielgus

departament inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa

Wiele problemów mamy z natychmiastową wykonalnością decyzji administracyjnych. Przykładem może być inwestycja z okolic województwa świętokrzyskiego. 5 km absolutnie kluczowego gazociągu, który spina układ hydrauliczny i będzie miał kluczowe znaczenia dla dostaw na terenie trzech województw projektujemy od 2005 r. Postępowanie w sądzie rejonowym trwało od 2012 r. i skończyło się w 2018 r. Trwa postępowanie przed sądem okręgowym. Te problemy są bardzo istotne. Niekiedy oczywiście można wykonywać taki gazociąg ale toczące się postępowania przed sądem mogą skutkować w przypadku niekorzystnego orzeczenia dosyć poważnymi perturbacjami.

Jako największy problem przedstawiciel PSG wskazał jednak kwestie pozyskiwania zgód od właścicieli nieruchomości, co powoduje wydłużenie procesu inwestycyjnego. Powoduje to, że projekty realizowane na granicy opłacalności stają się po prostu nieopłacalne.

Kolejnym prelegentem był Dariusz Dzirba, Dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju PGNiG S.A., który zaprezentował działania PGNiG mające na celu wspieranie różnego rodzaju pomysłów i innowacji w dziedzinach, którymi zajmuje się Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Odniósł się do programu INGA, który jest prowadzony wspólnie przez PGNiG i NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) stwierdzając, że projekty, które trwają lata i odnoszą się np. do elektromobilności są skazane na niepowodzenie ponieważ biznes oczekuje projektów, które są bardzo szybko realizowane.

Dariusz Dzirba

Dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju PGNiG S.A.

W programie INGA było bardzo dużo długotrwałych projektów. My bardzo chętnie zapłacilibyśmy za projekty 50% więcej by były one realizowane o połowę szybciej.

Łukasz Trzeszczkowski z Polskiego LNG zaprezentował nowe możliwości wykorzystania paliw metanowych (CNG i LNG) w Polsce, które nie muszą opierać się wyłącznie na firmach zajmujących się obsługą komunikacji miejskiej używających ich jako paliwa silnikowego w gazowych autobusach.

Debata po wystąpieniach poszczególnych prelegentów rozpoczęła się od pytania, które zadała Agnieszka Łakoma moderująca dyskusję. Dotyczyło ono likwidowania barier występujących przy realizacji inwestycji w sektorze gazowniczym oraz szeroko rozumianej elektromobilności.

Zdaniem prezesa Polskiej Izby Motoryzacji, który wziął udział w debacie elektromobilność jest pojęciem mylącym.

Roman Kantorski

prezes Polskiej Izby Motoryzacji

Ten cały proces powinno się nazywać niskoemisyjnością a nie elektromobilnością. Nie da się załatwić wszystkiego samochodami elektrycznymi tym bardziej, że są one oparte na bateriach czyli na licie, który występuje tylko w niektórych państwach.

Prezes odniósł się także do roli jaką mają do odegrania paliwa metanowe (CNG i LNG) w rozwoju motoryzacji.

Roman Kantorski

prezes Polskiej Izby Motoryzacji

Samochód produkuje się raz natomiast eksploatuje 10-12 lat. Transport niskoemisyjny o jakim mamy wyobrażenie bez napędów alternatywnych nie rozwinie się.


Good Przydatny artykuł (2)
Bad Mógłby być ciekawszy (1)Partnerzy