Unimot Gaz stawia na LNG

Wojciech Mackiewicz
źródło: Unimot Gaz
Dodany: 14.02.2014

 
Zarząd Unimot Gaz ogłosił strategię firmy na najbliższe dwa lata. Plany rozwoju, ściśle związane z przejęciem przez podmioty hiszpańskie 10% akcji polskiej firmy, zakładają zaangażowanie się w produkcję i dystrybucję LNG i CNG, a tym samym liberalizację krajowego rynku gazu ziemnego.

 

Nowymi udziałowcami Unimot Gazu zostały dwie hiszpańskie firmy działające w branży gazowniczej: Moka Consulting oraz Incogas. Obie spółki nabyły po 5% udziałów. W zarządzie spółki, jako reprezentant nowych udziałowców, zasiadł Isaac Querub, współzałożyciel firmy Moka.

Warto wiedzieć

Moka Consulting S.L. - założona w 2007 roku spółka konsultingowa rynku naftowego i gazowego, specjalizująca się w zawieraniu kontraktów długoterminowych

Incogas – działający od 2001 roku jeden z dziewięciu aktywnych dystrybutorów gazu ziemnego na rynku hiszpańskim

Podczas prezentacji planów spółki przedstawiciele jej zarządu położyli szczególny nacisk na pozycję i aktywność Unimot Gazu w perspektywicznej branży gazu ziemnego oraz rolę i doświadczenie hiszpańskich partnerów.

Rok 2014
W tym roku spółka skupi się na wzroście sprzedaży LPG poprzez działalność hurtową, import bezpośredni czy zwiększenie sprzedaży w segmencie butli. Jednocześnie Unimot Gaz rozpoczął aktywne działania w branży gazu ziemnego. Pierwszym krokiem było uzyskanie koncesji na obrót gazem ziemnym i paliwami gazowymi. Spółka uzyskała także zwolnienie z utrzymywania rezerw obowiązkowych, co jest sporym ułatwieniem w działalności spółki. Rozpoczęto także faktyczną działalność handlową oraz przygotowania do intensywnego rozwoju firmy w branży LNG i CNG.

Cele strategiczne
W trakcie prezentacji skupiono się na celach strategicznych, które oprócz rozwoju w segmencie LPG obejmują rozpoczęcie produkcji skroplonego i sprężonego metanu oraz aktywne działania na rzecz liberalizacji rynku gazu ziemnego. W tym zakresie Unimot Gaz korzystać będzie z doświadczeń nowych udziałowców, którzy ten proces przechodzili już na rynku hiszpańskim.

Fuzja z firmami hiszpańskimi to bardzo dobry punkt startowy. Rynek dopiero się rozwija i uważamy, że należy z tego korzystać. Współpraca z naszymi partnerami posuwa spółkę o kilka lat do przodu. Samodzielna nauka byłaby możliwa, lecz czasochłonna i obarczona ryzykiem popełnienia błędów, które mogłyby kosztować nawet życie firmy. Uznaliśmy, że warto zaprosić partnera, który umożliwi nam szybki i pewny start. Jesteśmy pół kroku przed konkurencją.

Adam Sikorski, przewodniczący rady nadzorczej Unimot Gaz S. A.

Czynnikami, które pomóc mają w osiągnięciu założonych celów, jest potencjał naszego rynku (czytaj: spore obszary pozbawione infrastruktury gazu ziemnego), korzystne relacje cenowe, zakończenie budowy gazoportu w Świnoujściu i czekająca nasz rynek liberalizacja w obrocie paliwami gazowymi.

Unimot Gaz w 2016 roku
W ciągu najbliższych dwóch lat Unimot Gaz działać ma aktywnie na rynku gazu ziemnego wytwarzając i dostarczając LNG do klienta końcowego. Planowana jest zatem działalność w pełnym łańcuchu dostaw produktów gazowych: od etapu produkcji, poprzez dystrybucję aż po dostawę do odbiorcy końcowego. Przyczynić się to ma do wzrostu wartości spółki na giełdowym parkiecie.

Unimot Gaz dla motoryzacji
Jednym z celów rozwoju firmy jest budowa rynku użytkowników flot pojazdów napędzanych LNG i CNG. W oparciu o własną instalację skraplania (i sprężania) metanu firma planuje przedstawić gotowe rozwiązania dla transportu lokalnego i dystrybucyjnego (od wsparcia technicznego po logistykę dostaw LNG). Przemysław Podgórski, członek zarządu firmy, podkreślił, że dysponując ofertą pozwalającą na obniżenie ceny frachtu i znając potrzeby przewoźników Unimot Gaz jest w stanie przedstawić atrakcyjną propozycję biznesową. Warto wspomnieć, że firma doskonale zna branżę transportową i rynek producentów ciężarówek, gdyż przez wiele lat jedna z jej spółek-córek była dealerem Scanii. W tym upatruje się mocnych atutów w procesie tworzenia nowego rynku.


Good Przydatny artykuł (3)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy
Ustawienia plików cookie