UNIMOT producentem LNG

Piotr Złoty
źródło: UNIMOT
Dodany: 04.11.2014

 
W ostatnich dniach października 2014 r. UNIMOT S.A. rozpoczął produkcję LNG w jednej ze swoich spółek w Uniszkach Zawadzkich koło Mławy w województwie mazowieckim.

 

W efekcie, trwających od maja 2014 r., prac budowlanych i montażowych przy instalacji skraplania gazu ziemnego w spółce należącej do firmy UNIMOT S.A., pod koniec października 2014 r., uruchomiono produkcję skraplonego gazu ziemnego. Jest to jedna z czterech w Polsce takich instalacji. Pozostałe znajdują się w województwach: zachodnio-pomorskim, wielkopolskim i śląskim.

Jesteśmy bardzo dumni z tego przedsięwzięcia. Zrealizowaliśmy jeden z ważniejszych etapów naszej strategii dotyczącej obrotu gazem ziemnym, zakładającej wytwarzanie skroplonego gazu ziemnego (LNG) w celu gazyfikacji tzw. białych plam, czyli miejsc nieposiadających dostępu do gazu sieciowego. Własna produkcja LNG zwiększy elastyczność jego dystrybucji. Pomoże też Spółce uniezależnić się od zewnętrznych dostawców i zaopatrywać własne stacje regazyfikacji, które uruchomiliśmy w bieżącym roku w trzech różnych regionach kraju. Z kolei nadwyżki gazu LNG Spółka zamierza lokować we własnych, nowo powstających stacjach regazyfikacji LNG, jak i sprzedawać odbiorcom zewnętrznym.

Przemysław Podgórski, prezes UNIMOT S.A.

Instalacja skraplania metanu firmy UNIMOT znajduje się w bardzo dobrym z punktu widzenia logistyki miejscu w woj. mazowieckim. Wysokometanowy gaz jest pozyskiwany z sieci przesyłowej Gaz-System.

Obecnie firma pracuje nad optymalizacją wydajności instalacji skraplania, której celem jest uzyskanie pełnej zdolności produkcyjnej obiektu. Finalizacja procesu inwestycyjnego jest planowana przed końcem 2014 r.


Good Przydatny artykuł (9)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy
Ustawienia plików cookie