Umowa Polski z Hiszpanią

Piotr Złoty
źródło: Rzeczpospolita
Dodany: 08.11.2012

 
W latach 1998-2010 Polska zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych o 30% czyli 5-krotnie więcej niż wymagania zawarte w protokole z Kioto, które zakładały wartość 6%. Dzięki temu nasz kraj może sprzedawać nadwyżkę zezwoleń do emisji dwutlenku węgla, a uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczać na inwestycje ekologiczne ograniczające zużycie energii. Na początku października pula uzyskanych w ten sposób pieniędzy wzrosła do 690 mln zł.

 
REKLAMA
Klasyczna elektrownia węglowafot. Ministerstwo ŚrodowiskaOgraniczenie emisji gazów cieplarnianych w dużo większym niż wymagany stopniu pozwala na sprzedaż zezwoleń na emisję CO2, a uzyskane w ten sposób środki inwestować w energooszczędne technologie

Wzrost jest wynikiem podpisania umowy z Hiszpanią, która za 160 mln zł nabyła od Polski nadwyżkę takich zezwoleń. Uzyskane pieniądze mają być przeznaczone na inwestycje w ekologiczny transport publiczny oraz oświetlanie ulic, które pozwolą na zmniejszenie zużycia energii w tych obszarach.

Polskie miasta i samorządy będą mogły jeszcze do końca 2012 r. występować do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskami na dofinansowanie ekologicznych projektów w wymienionych dziedzinach.

Będzie można uzyskać fundusze na nowe, ekologiczne autobusy lub modernizację starszych, obejmującą montaż gazowego układu zasilania. W ramach transportu publicznego dotowane będą zakupy tramwajów, systemów sterowania ruchem, natomiast dofinansowanie oświetlenia ulic może obejmować wymianę źródeł światła (żarówek na energooszczędne oświetlenie) czy wręcz budowę całego systemu zarządzania energią do oświetlania miast.

Rząd liczy, że do walki o pieniądze staną m.in. największe miasta. Nabór może cieszyć się dużą popularnością, ponieważ finansowanie z funduszu może sięgnąć nawet 100 % wartości projektów.

Ekologiczne autobusy i oświetlenie uliczne mogą się stać ekologiczną wizytówką miast, dbających o środowisko i zdrowie mieszkańców. To kolejny etap zazieleniania Polski i przykład przyjaznej ludziom ochrony klimatu. Mniej spalin, mniejsze zużycie energii - to jednocześnie lepszy standard życia Polaków, oszczędność zasobów i ochrona klimatu. Na dodatek możemy te inwestycje finansować dzięki temu, że wywiązaliśmy się ze sporą nadwyżką z dotychczasowych globalnych zobowiązań klimatycznych. Nadwyżką, którą można spieniężyć z pożytkiem dla ludzi i gospodarki. Dzięki temu na ekologiczne, zazieleniające Polskę inwestycje pozyskaliśmy już w sumie 170 mln euro i mamy pierwsze ukończone inwestycje, np. ocieplone szkoły, przedszkola i szpitale. Wkrótce będziemy widzieć w kraju coraz więcej zazielenionych inwestycji i przedsięwzięć. Jestem też pewien, że te projekty udowodnią, że racjonalne korzystanie ze środowiska się opłaca i wkrótce pozwoli nam to osiągnąć efekt zielonej śniegowej kuli inwestycyjnej.

Marcin Korolec, Minister Środowiska

Polska już po raz ósmy uzyskała pieniądze na tzw. zazielenianie. Dotychczas środki były przeznaczane na docieplenia szkół, przedszkoli i szpitali, budowę biogazowni, ciepłowni i elektrociepłowni na biomasę oraz przyłączanie do sieci energetycznej siłowni wiatrowych.

Niestety nie wiemy co Ministerstwo Środowiska miało na myśli podając informację o modernizacji starszych autobusów przez montaż instalacji gazowej, a będący operatorem tego programu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie podaje na razie szczegółów. Będą one opublikowane na stronie internetowej po zaakceptowaniu programu przez Zarząd i Radę Nadzorczą NFOŚiGW.

Programem refundacji mogą zatem być objęte (choć nie muszą) zarówno systemy CNG jak i LPG oraz instalacje gazodiesla, bowiem wszystkie te rozwiązania przyczyniają się do zmniejszenia emisji szkodliwych składników spalin.


Good Przydatny artykuł (3)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy