Program Gazela - pierwsze rozstrzygnięcia

Piotr Złoty
źródło: infobus.pl
Dodany: 07.08.2013

 
Pojawiają się pierwsze informacje na temat pozytywnych ocen wniosków składanych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu miejskich autobusów hybrydowych w ramach programu Gazela.

 
REKLAMA

Według wstępnych szacunków akceptację uzyskało 25 wniosków złożonych na dofinansowanie autobusów na łączną kwotę 560 mln 373 tys. zł. Potencjalni beneficjenci programu Gazela chcą zakupić 302 autobusy hybrydowe zasilane CNG.

Aktualnie wszyscy wnioskodawcy zostali poinformowani o ocenie wniosku wstępnego. Wnioskodawcy, których wnioski wstępne zostały ocenione pozytywnie mają 120 dni robocze (wrzesień/październik) na dostarczenie pełnej dokumentacji zgodnie z regulaminem konkursu dla wniosku o dofinasowanie. Ocena pozytywna wniosku wstępnego nie oznacza przyznania dofinansowania. Lista pozytywnie ocenionych wniosków zostanie opublikowana w momencie zatwierdzenia listy rankingowej, co powinno nastąpić w I półroczu 2014 r. - po ocenie wniosków o dofinansowania i przyjęciu uchwały przez Zarząd NF dotyczącej Listy

Aleksandra Kopcińska, Departament Ochrony Klimatu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Good Przydatny artykuł (4)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy