Włochy wspierają produkcję biometanu

Piotr Złoty
źródło: Komisja Europejska
Dodany: 06.03.2018

 
Na mocy przepisów UE dotyczących pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła włoski system wsparcia produkcji i dystrybucji ulepszonych biopaliw, w tym ulepszonego biometanu.

 
REKLAMA

Margrethe Vestager

komisarz UE ds. konkurencji

To kolejny krok na drodze do większego wykorzystania energii odnawialnej w Europie i pomocy Włochom w przechodzeniu na bardziej przyjazne dla środowiska źródła paliw. Program będzie zachęcać do produkcji i konsumpcji ulepszonych biopaliw we Włoszech.

Włoski program wspiera produkcję i dystrybucję ulepszonych biopaliw i ulepszonego biometanu, znanych także jako biopaliwa drugiej i trzeciej generacji, do wykorzystania w sektorze transportu. Program ma orientacyjny budżet w wysokości 4,7 miliarda euro i będzie realizowany w latach 2018-2022.

Ulepszone biopaliwa i biometan są najbardziej zrównoważonymi i przyjaznymi dla środowiska biopaliwami. Są one produkowane z surowców, które nie wymagają gruntów rolnych do ich produkcji. Są to m.in. odpady, pozostałości rolnicze i glony. W związku z tym stwarzają one znacznie mniejsze ryzyko pośrednich emisji CO2.

Biogazowniafot. CNH IndustrialBiogazownia, w której z odpadów organicznych produkowany  jest biogaz, a następnie uszlachetniany do biometanu

Zaawansowane biopaliwa i biometan są znacznie droższe w produkcji niż paliwa kopalne. W ramach programu ich producenci otrzymają premie, które pozwolą im rekompensować wyższe koszty i konkurować z paliwami kopalnymi w sektorze transportu. Premia może zostać zwiększona, jeżeli producenci dokonają inwestycji mających na celu poprawę dystrybucji i sprzedaży biometanu.

Poziom premii będzie aktualizowany co roku w odniesieniu do kosztów produkcji, co zapobiegnie otrzymywaniu przez producentów nadmiernych rekompensat.

Program będzie także zachęcał rolników do produkowania biopaliw i biometanu z obornika i innych pozostałości pochodzących z ich działalności rolniczej i wykorzystania ich do zasilania maszyn rolniczych i pojazdów.

Program będzie finansowany przez sprzedawców detalicznych paliw transportowych, którzy zgodnie z prawem są zobowiązani do uwzględnienia w swoich mieszankach paliwowych pewnego procentu zaawansowanych biopaliw i biometanu.

Komisja Europejska (KE) stwierdziła, że środki te pomogą Włochom osiągnąć cel wyznaczony na 2020 r. w zakresie wykorzystania energii odnawialnej w transporcie, przeciwdziałaniu zmianom klimatu i zastępowaniu paliw kopalnych w sektorze transportu. Dodatkowo zostaną wyrównane szanse producentów biopaliw i paliw kopalnych, zgodnie z wytycznymi KE z 2014 r. w sprawie pomocy państwa w zakresie ochrony środowiska i oszczędzania energii.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy