Rząd ułatwia pozyskiwanie metanu z likwidowanych kopalń

Piotr Złoty
źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Dodany: 09.11.2016

 
Wczoraj, 8 listopada 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

 
Posiedzenie rządu Beaty Szydłofot. Kancelaria Prezesa Rady MinistrówPosiedzenie rządu Beaty Szydło

Zmiany w wymienionych aktach prawnych są wprowadzane z inicjatywy Ministerstwa Energii.

Jednym z ważniejszych zapisów, o które wnioskował minister energii jest ułatwienie zagospodarowania metanu pozyskiwanego ze złóż węgla kamiennego w likwidowanych kopalniach.

Odmetanowanie górotworu w likwidowanych zakładach górniczych ma bardzo duże znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania sąsiednich kopalń oraz ochrony środowiska.

Metan powinien być wykorzystywany np. do produkcji energii, czy napędu pojazdów. Jego emisja powinna być zminimalizowana, ponieważ wpływa na pogłębianie efektu cieplarnianego w znacznie większym stopniu niż dwutlenek węgla.

Dotychczas po wygaśnięciu koncesji na wydobycie węgla kamiennego kopalnie nie mogą pozyskiwać metanu z pokładów węgla (jako kopaliny towarzyszącej).

Wprowadzane zmiany spowodują, że przedsiębiorstwo górnicze zajmujące się likwidacją kopalń, nie będzie musiało mieć koncesji węglowodorowej na pozyskiwanie metanu z likwidowanych kopalń, co znacznie ułatwi zagospodarowanie metanu zalegającego w pokładach węgla kamiennego.

Znowelizowane regulacje mają wejść w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy