Rząd przyjął Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

Ministerstwo Energii
źródło: Ministerstwo Energii
Dodany: 20.04.2017

 
Rada Ministrów 29 marca 2017 r. przyjęła Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Dokument jest kluczowy dla wsparcia rozwoju rynku i infrastruktury w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego w postaci CNG i LNG stosowanych w transporcie drogowym oraz transporcie wodnym.

 
REKLAMA

Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zawierają:

  • ocenę aktualnego stanu i  możliwości przyszłego rozwoju rynku w odniesieniu do paliw alternatywnych w sektorze transportu,
  • krajowe cele ogólne i szczegółowe dotyczące rozbudowy infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i do tankowania gazu ziemnego w postaci CNG i LNG oraz rynku pojazdów napędzanych tymi paliwami,
  • instrumenty wspierające osiągnięcie w.w. celów oraz niezbędne do wdrożenia Planu Rozwoju Elektromobilności,
  • listę aglomeracji miejskich i obszarów gęsto zaludnionych, w których mają powstać  publicznie dostępne punkty ładowania pojazdów elektrycznych i punkty tankowania CNG.
Tankowanie CNGfot. CNG-LNG.plMB Econic na stacji CNG firmy Eljon

Zgodnie z zapisami Krajowych ram polityki w roku 2020 - w 32 wybranych aglomeracjach ma być rozmieszczonych 6 tys. punktów o normalnej mocy ładowania oraz 400 punktów o dużej mocy ładowania, które będą wykorzystywane przez przynajmniej 50 tys. pojazdów elektrycznych. Jednocześnie w wybranych aglomeracjach ma powstać 70 punktów tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) dla szacowanej liczby 3 tys. pojazdów napędzanych tym paliwem.

Natomiast do roku 2025 zostaną wybudowane 32 ogólnodostępne punkty tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) i 14 punktów tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) wzdłuż drogowej sieci bazowej TEN-T oraz  instalacje do bunkrowania statków skroplonym gazem ziemnym LNG w portach: Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście.

Realizacja celów Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych pozwoli na rozwój innowacyjnego i ekologicznego transportu na terenie Polski, a sam program jest spójny z Planem rozwoju elektromobilności.


Good Przydatny artykuł (4)
Bad Mógłby być ciekawszy (1)Partnerzy