Rząd powołuje Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

Piotr Złoty
źródło: Ministerstwo energii
Dodany: 20.09.2016

 
W ostatnich dniach Ministerstwo Energii przekazało do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Jedną z najważniejszych zmian jest powołanie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

 
REKLAMA

Nowelizacja przewiduje także rozszerzenie katalogu paliw, które mogą być objęte wsparciem o paliwa metanowe czyli sprężony gaz ziemny (CNG) i skroplony gaz ziemny (LNG), wodór i energię elektryczną stosowaną w pojazdach.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłychfot. Ministerstwo energiiProjekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych powołuje Fundusz Niskoemisyjnego Transportu oraz obejmuje wsparciem także paliwa metanowe (CNG i LNG)

Działalność Funduszu Niskoemisyjnego Transportu będzie polegała na wspieraniu budowy i rozbudowy infrastruktury dla paliw alternatywnych (sprężonego gazu ziemnego - CNG i skroplonego gazu ziemnego - LNG oraz wodoru i energii elektrycznej).

Wsparcie będzie także dostępne dla producentów paliw oraz pojazdów nimi napędzanych, przedsiębiorstw transportu publicznego działających w aglomeracjach miejskich, obszarach gęsto zaludnionych, w uzdrowiskach, na obszarach chroniących środowisko naturalne wykorzystujących m.in. paliwa gazowe (CNG i LNG), placówek badawczych i programów edukacyjnych podejmujących tę tematykę.

Fundusz będzie także wspomagał zakupy pojazdów m.in. CNG, LNG i wodorowych oraz zajmował się monitorowaniem prawidłowości funkcjonowania rynku m.in. paliw gazowych.

Środki z Funduszu w ramach wynagrodzenia będą także kierowane do Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie go obsługiwał.    

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu zasilą środki dotychczas znajdujące się w budżetowej rezerwie celowej. Dodatkowo do Funduszu wpłyną także środki od operatorów elektroenergetycznego systemu przesyłowego. Będzie to kwota w wysokości 0,1% kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność.

Do Funduszu Niskoemisyjnego Transportu trafi też 1,5% wpływów z akcyzy na paliwa silnikowe zaplanowanych w ustawie budżetowej na poprzedni rok.

Proponowane zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2017 r.


Good Przydatny artykuł (3)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy