Zerowa akcyza na CNG i LNG stała się faktem

Piotr Złoty
źródło: Mninisterstwo Finansów, PGNiG Obrót Detaliczny
Dodany: 19.08.2019

 
Od 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje zerowa stawka akcyzy na na gaz ziemny przeznaczony do napędu silników spalinowych (CN 2711 11 00 i 2711 21 00), tj. skroplony gaz ziemny LNG i sprężony gaz ziemny CNG, oraz na biogaz (bez względu na kod CN), wodór i biowodór (CN 2804 10 00) przeznaczone do napędu silników spalinowych

 

Dopiero dziś (19 sierpnia 2019 r.) uzyskaliśmy komentarz Biura Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów w sprawie wprowadzenia zerowej stawki akcyzy m.in. na paliwa metanowe (CNG i LNG). Przesłany wyłącznie naszemu portalowi komentarz jest odpowiedzią na pytanie skierowane do Resortu Finansów właśnie w tej sprawie.

Komentarz Biura Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów w sprawie zerowej stawki akcyzy m.in. na paliwa metanowe (CNG i LNG) przesłany do portalu CNG-LNG.pl

Panie Redaktorze,

13 sierpnia 2019 r. została opublikowana ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która w art. 6 zmieniła ustawę z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, w zakresie stosowania zerowej stawki akcyzy na gaz ziemny przeznaczony do napędu silników spalinowych (CN 2711 11 00 i 2711 21 00), tj. skroplony gaz ziemny LNG i sprężony gaz ziemny CNG, oraz na biogaz (bez względu na kod CN), wodór i biowodór (CN 2804 10 00) przeznaczone do napędu silników spalinowych.

Ustawa wchodzi w życie 1 września 2019 r., z wyjątkiem m.in. regulacji dotyczącej stosowania zerowej stawki akcyzy na wymienione powyżej wyroby akcyzowe, które weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Zatem zainteresowane podmioty mogą stosować zerową stawkę akcyzy na gaz ziemny LNG i CNG oraz biogaz, biowodór i wodór przeznaczone do napędu silników spalinowych od 14 sierpnia 2019 r. Komunikat w przedmiotowej kwestii zostanie wkrótce zamieszczony na stronie internetowej www.podatki.gov.pl (w zakładce akcyza).

Z poważaniem,
Biuro Komunikacji i Promocji

Warto wiedzieć

Opodatkowanie akcyzą 1 Nm³ gazu CNG wynosiło 0,32674 zł.

Zapowiadana od wielu miesięcy wiadomość o zerowej stawce akcyzy na paliwa metanowe, która od pewnego czasu była już pewna i czekała tylko na formalne potwierdzenie w stosownym akcie prawnym, stała się faktem.

To znakomita wiadomość dla całej branży związanej z paliwami metanowymi, przewoźników używających CNG i LNG do napędu swoich pojazdów oraz indywidualnych użytkowników samochodów zasilanych gazem ziemnym.

Jeszcze niedawno prezes PGNiG Obrót Detaliczny, Henryk Mucha mówił:

Henryk Mucha

prezes PGNiG Obrót Detaliczny

Prawdopodobnie już jesienią 2019 r. zerowa stawka akcyzy na paliwa metanowe CNG i LNG stanie się faktem. Spowoduje to z pewnością dodatkowy rozwój tego rynku.

Jak się okazuje Ministerstwo Finansów przyspieszyło wprowadzenie zerowej stawki akcyzy m.in. na paliwa metanowe (CNG i LNG) pomimo tego, że ustawa zmieniająca ustawę o podatku akcyzowym wchodzi w życie 1 września 2019 r.

Po ogłoszeniu zerowej akcyzy, na stacji CNG w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego, cena gazu CNG spadła z 3,78 (12 sierpnia 2019 r.) do 3,37 zł/m³ (14 sierpnia 2019 r.) czyli o 41 groszy. Obecnie (19 sierpnia 2019 r.) metr sześcienny sprężonego gazu ziemnego (CNG) kosztuje tam 3,36 zł (42 grosze taniej niż przed ogłoszeniem zerowej stawki akcyzy na paliwa metanowe).

Najtaniej (na stacjach PGNiG Obrót Detaliczny) sprężony gaz ziemny (CNG) można kupić w Gdyni, Kobylnicy, Wałbrzychu, Wrocławiu i Tychach - po 3,31 zł/m³. Wcześniej, 12 sierpnia 2019 r. (przed ogłoszeniem zerowej akcyzy), gaz kosztował tam 3,73-3,74 zł/m³.


Good Przydatny artykuł (16)
Bad Mógłby być ciekawszy (4)Partnerzy