PGNiG podsumowuje 3 kwartały 2016 r.

PGNiG SA
źródło: PGNiG
Dodany: 09.11.2016
Informacja producenta

 
Grupa Kapitałowa PGNiG w III kw. 2016 roku osiągnęła 23,05 mld zł przychodów ze sprzedaży. Wolumen sprzedaży gazu ziemnego wzrósł o 3 proc. (0,5 mld m3), a wolumen dystrybucji gazu o 7% (0,5 mld m3). Zwiększyły się także przychody ze sprzedaży ciepła.

 
REKLAMA

Minione 10 miesięcy 2016 roku to m.in. nowe kontrakty z dużymi odbiorcami gazu, wzmocnienie segmentu ciepłowniczego i atrakcyjna oferta dla klientów indywidualnych.

Wyniki w III kwartałach

Zysk netto całej Grupy wyniósł 1,63 mld zł o 25% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku GK PGNiG zanotowała spadek EBITDA o 20% w porównaniu z III kwartałem 2015 roku, z 5,31 mld zł do 4,27 mld zł, przy niższych o 14% przychodach ze sprzedaży.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG za 3 kwartały 2016 r.fot. PGNiGWyniki finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG za 3 kwartały 2016 r.

W segmencie Obrót i Magazynowanie po trzech kwartałach 2016 roku na poziomie EBITDA grupa wypracowała wynik 761 mln zł, co jest poziomem zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego (758 mln zł). Niższe koszty operacyjne były przede wszystkim pochodną obniżających się cen rynkowych węglowodorów i kosztów pozyskania gazu z importu. Wskutek postępującej liberalizacji rynku gazu w Polsce PGNiG Obrót DetalicznyPGNiG SA kilkakrotnie obniżały na przestrzeni ostatniego roku taryfy na sprzedaż gazu. Nowa oferta GK PGNiG zyskała  na atrakcyjności, o czym świadczy wzrost sprzedaży gazu przez Grupę Kapitałową PGNiG o 0,5 mld m3.

Wynik operacyjny segmentu Dystrybucja zwiększył się o 11 proc. rok do roku. Osiągnął poziom 1,28 mld zł, a powiększony o amortyzację wyniósł 1,97 mld zł, czyli o 8% więcej niż rok wcześniej. Na wynik wpływ miał wzrost przychodów o 75 mln zł (2%) rok do roku dzięki wzrostowi wolumenu dystrybucji gazu o 7%. Z kolei koszty operacyjne segmentu spadły o 51 mln zł (2%) rok do roku w efekcie przeprowadzonej w 2015 roku racjonalizacji zatrudnienia.

Wynik operacyjny segmentu Wytwarzanie za trzy kwartały 2016 roku wyniósł 301 mln zł i był o 119 mln zł wyższy rok do roku. Na poziomie EBITDA zrealizowano wynik w wysokości 560 mln zł, co oznacza poprawę o 34% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na taki wynik wpłynęły konsolidacja nowo nabytych spółek, zwiększone przychody ze sprzedaży w związku ze wzrostem wolumenu sprzedaży i taryfy na ciepło oraz spadek kosztów zakupu węgla, który jest głównym paliwem do produkcji ciepła.

Otoczenie makroekonomiczne w ciągu 9 miesięcy 2016 roku nie było sprzyjające dla wyników segmentu Poszukiwanie i Wydobycie. Średnia cena ropy brent wyrażona w złotych w tym okresie zanotowała 20% spadek. Wynik operacyjny segmentu po trzech kwartałach 2016 roku wyniósł 179 mln zł, natomiast na poziomie EBITDA wypracowano 990 mln zł, co jest wynikiem znacząco niższym od wyniku roku poprzedniego (odpowiednio o 86% i 57%). Niskie ceny ropy naftowej przyczyniły się do spadku przychodów ze sprzedaży z segmentu o 17%. Ponadto w drugim kwartale 2016 roku zawiązane odpisy aktualizujące na majątek trwały obciążyły wynik o 692 mln zł, podczas gdy w 2015 roku odpisy wyniosły 136 mln zł.

Podsumowanie 10 miesięcy 2016 roku w działaniach GK PGNiG. Nowe kontrakty na sprzedaż gazu w kraju i za granicą.

Tegoroczne kontrakty PGNiGfot. PGNiGTegoroczne kontrakty PGNiG

 

W 2016 roku przywróciliśmy trend wzrostowy w segmencie średnich klientów biznesowych (ze 110 mln m3 średniej miesięcznej utraty wolumenu netto w 2015 do 11 mln m3 średniego miesięcznego pozyskania netto w 2016 r.), co świadczy o atrakcyjności oferty przygotowanej przez PGNiG Obrót Detaliczny i skutecznej zmianie podejścia do klientów.

W 2016 roku Grupa PGNiG zawarła nowe kontrakty na sprzedaż gazu w kraju m.in. z Grupą Azoty, PKN Orlen, PGE, Ceramiką Paradyż, EDF Toruń oraz Lajkonik Snacks, Grana i Bahlsen Polska, co jest dowodem na konkurencyjność i bezpieczeństwo oferty dostaw gazu z PGNiG.

PGNiG rozpoczęło także eksport gazu na Ukrainę poszerzając portfel odbiorców gazu ziemnego na rynkach ościennych.

We wrześniu 2016 r. PGNiG Obrót Detaliczny wprowadziła na rynek ofertę typu dual fuel „Pakiet Prąd i Gaz - PIG” dla klientów indywidualnych pozyskując w ciągu zaledwie 2 miesięcy kilka tysięcy odbiorców energii elektrycznej. Spółka przygotowała także specjalną ofertę dla Powstańców Warszawskich - dofinansowanie do 900 zł rocznie do rachunków za gaz. Spółka PGNiG Supply&Trading działająca na rynku…
 

Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Dalsza część artykułu na następnej stronie. Zachęcam do przeczytania.
Pozostało: 50%

Partnerzy