PGNiG rozpoczyna poszukiwania gazu na Ukrainie

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 09.12.2019
Informacja producenta

 
PGNiG SA podpisało z ERU Management Services umowę o współpracy w zakresie działalności poszukiwawczo-wydobywczej w zachodniej części Ukrainy, przy granicy z Polską.

 
REKLAMA

Piotr Woźniak

Prezes Zarządu PGNiG SA

Konsekwentnie realizujemy strategię rozwoju działalności PGNiG na rynkach zagranicznych. Podpisana dziś umowa pozwoli nam na prowadzenie poszukiwań i wydobycia gazu ziemnego na bardzo obiecującym obszarze. Jestem przekonany, że współpraca z ERU przyczyni się do wzrostu wartości obu spółek. Mamy mocne podstawy, aby zakładać duży potencjał wydobywczy w tym rejonie, tak jak na największym złożu gazu ziemnego w Polsce - złożu Przemyśl. Doświadczenia i know-how, które zdobyliśmy w ciągu ponad 60 lat eksploatacji "Przemyśla", z pewnością będziemy mogli wykorzystać na Ukrainie.

Umowa między ERU i PGNiG przewiduje wspólne prace na koncesji położonej w obwodzie lwowskim w pobliżu granicy z Polską. W pierwszej kolejności będzie wykonany odwiert poszukiwawczy o długości do 2500 metrów oraz zostaną przeprowadzone badania geofizyczne, które pozwolą zaprojektować lokalizację kolejnych otworów. Prace rozpoczną się niezwłocznie po uzyskaniu koniecznych zgód i pozwoleń.

Dale W. Perry

Partner Zarządzający ERU Management Services LLC

Jesteśmy dumni, że wspólnie z PGNiG możemy ogłosić dziś ten ważny krok w rozwoju ukraińskiego sektora poszukiwań i wydobycia węglowodorów. W trakcie dotychczasowej czteroletniej współpracy z naszym polskim partnerem zaobserwowaliśmy pozytywną zmianę klimatu inwestycyjnego na Ukrainie i jesteśmy gotowi skorzystać z tego, aby razem inwestować i rozwijać się w tym obszarze. Postrzegamy to jako pierwszą z wielu możliwości, jakie ma do zaoferowania ukraiński sektor energetyczny w nadchodzących latach.

Obecnie ze złoża Przemyśl PGNiG wydobywa około 0,5 mld m³ gazu rocznie, ale w szczytowym 1971 roku było to 3,7 mld m³. Udokumentowane zasoby wydobywalne złoża sięgały ok. 74 mld m³ gazu ziemnego, z czego wydobyto już 65 mld m³. Jednak dzięki niedawno zrealizowanym badaniom geofizycznym i powtórnej analizie wcześniej zebranych danych, PGNiG spodziewa się, że w złożu Przemyśl może znajdować się dodatkowo nawet 20 mld m³ gazu. Przypuszczenia te potwierdzają nowe odwierty poszukiwawcze oraz rekonstrukcje starych otworów wykonane przez PGNiG w ostatnich trzech latach.

Od 2016 roku PGNiGERU prowadzą eksport gazu ziemnego na Ukrainę. Firmy dostarczały wspólnie gaz na potrzeby ukraińskiego operatora sieci przesyłowych i magazynów Ukrtransgaz. W sierpniu 2019 roku PGNiG zakupiło na rzecz ERU ładunek amerykańskiego LNG, który po regazyfikacji w terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego został sprzedany na Ukrainę. Działalność upstream jest nowym, perspektywicznym obszarem współpracy obu spółek.

 


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy