Udany I kwartał Grupy Kapitałowej PGNiG

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 04.06.2020
Informacja producenta

 
Prawie 13,8 mld zł przychodów, 0,78 mld zł zysku netto i wzrost sprzedaży gazu ziemnego o 7 proc. – mimo niesprzyjającego otoczenia gospodarczego w I kw. 2020 r. GK PGNiG osiągnęła solidny wynik finansowy i poprawiła wyniki operacyjne.

 
REKLAMA

W pierwszym kwartale 2020 roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA uzyskało 13,8 mld zł przychodów (-4% r/r), wynik EBITDA wyniósł blisko 2,1 mld zł (-6% r/r), a zysk netto osiągnął 0,78 mld zł i był niższy rok do roku o 29%. Spadek dwóch ostatnich wskaźników był efektem dokonania odpisów aktualizujących na majątku trwałym związanym z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce i za granicą. Gdyby nie odpis księgowy, wynik EBIDTA w 1 kw. 2020 byłby o 29% wyższy niż rok wcześniej.

Jerzy Kwieciński

Prezes Zarządu PGNiG SA

Dane za I kwartał 2020 roku pokazują, że PGNiG jest firmą o stabilnych fundamentach biznesowych. Osiągnęliśmy dobry wynik mimo gwałtownego spadku cen węglowodorów, stosunkowo ciepłej zimy i początków epidemii koronawirusa w Polsce. Dzięki solidnym podstawom możemy dalej rozwijać działalność w kraju i zagranicą  oraz spokojnie pracować nad aktualizacją Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG.

Poszukiwanie i Wydobycie

Segment odnotował stabilne wyniki operacyjne, jednak znalazł się pod presją spadających notowań węglowodorów. Wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej wyniosło odpowiednio 1,16 mld m³ i 325 tys. ton i było praktycznie na tym samym poziomie co rok wcześniej. Przychody segmentu spadły o 26% rok do roku do blisko 1,3 mld zł wskutek niższych cen węglowodorów – w I kwartale 2020 r. średnia 3-miesięczna cena ropy naftowej Brent była niższa o 20% r/r, a ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energii spadły aż o 40% r/r. Jednak na wyniku segmentu Poszukiwanie i Wydobycie zaważył przede wszystkim odpis na majątku trwałym w wysokości 0,8 mld zł, który również był konsekwencją sytuacji na światowych giełdach towarowych.

Cysterna LNGfot. CNG-LNG.plLNG staje się coraz ważniejszym segmentem działalności PGNiG

Obrót i Magazynowanie

Bardzo dobre wyniki uzyskał segment Obrót i Magazynowanie. Wolumen sprzedaży gazu ziemnego poza Grupę Kapitałową PGNiG w segmencie wyniósł około 10,3 mld m³ i był wyższy niż przed rokiem o 7%. Wzrost sprzedaży gazu odnotowały wszystkie spółki z Grupy prowadzące handel tym paliwem. Szczególnie warto zwrócić uwagę na wolumen eksportu – w I kwartale 2020 r. PGNiG sprzedało za granicę prawie 0,7 mld m³ gazu, czyli trzykrotnie więcej niż rok temu.

Mimo wzrostu sprzedaży, przychody segmentu były niższe niż przed rokiem o 6% i wyniosły ponad 11,0 mld zł, co było efektem spadku cen węglowodorów. Przełożyło się to jednak także na niższe koszty pozyskania gazu na cele handlowe. Z tej perspektywy szczególnie istotny był wyrok Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie z 30 marca 2020 roku, który przyznał PGNiG rację w sporze cenowym z Gazpromem i zmienił sposób ustalania ceny dostaw paliwa gazowego w kontrakcie jamalskim. Nowa formuła cenowa jest w istotny sposób powiązana z notowaniami gazu na rynkach zachodnioeuropejskich i została zastosowana do bieżących rozliczeń już w stosunku do dostaw zrealizowanych w marcu 2020 roku.

Skonsolidowany zysk operacyjny Obrotu i Magazynowania bez uwzględnienia amortyzacji sięgnął w pierwszym kwartale 2020 roku ponad 0,9 mld złotych, co oznacza diametralną poprawę w stosunku do analogicznego okresu 2019 r., kiedy wskaźnik ten wyniósł –71 mln zł. Zasadniczy wpływ na poziom EBITDA segmentu miał dodatni wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających.

PGNiG SA w pierwszym kwartale 2020 r. - dystrybucjafot. PGNiG SAPGNiG SA w pierwszym kwartale 2020 r. - dystrybucja

Dystrybucja

Wolumen dystrybucji gazu wyniósł 3,96 mld m³, co oznacza 2% wzrostu r/r. Stało się tak mimo ciepłej zimy – średnia temperatura kwartału była o prawie 1,2 stopnia Celsjusza wyższa niż przed rokiem. Przychody segmentu pozostały stabilne i wyniosły 1,4 mld złotych. O 17%, do 0,63 mld zł, spadły koszty operacyjne, co było jednak efektem wdrożenia nowych zasad bilansowania systemu handlowego w dystrybucji gazu ziemnego, które obowiązują od 1 stycznia 2020 roku. Finalnie poziom EBITDA był wyższy o 22% i wyniósł prawie 0,8 mld zł.

PGNiG SA w pierwszym kwartale 2020 r. - wytwarzaniefot. PGNiG SAPGNiG SA w pierwszym kwartale 2020 r. - wytwarzanie

Wytwarzanie

Stosunkowo wysokie temperatury w I kwartale 2020 r.  spowodowały spadek wolumenu sprzedaży ciepła w segmencie Wytwarzanie o 5% r/r do 16,1 PJ, co jednak zrekompensowały wyższe ceny sprzedaży. W efekcie przychody ze sprzedaży ciepła wzrosły o 2% rok do roku do ponad 0,5 mld zł. W przypadku energii elektrycznej sprzedaż wyniosła 1,38 TWh i była niższa niż przed rokiem o 9%, a przychody ze sprzedaży energii elektrycznej spadły o 3% rok do roku.

W sumie łączne przychody i poziom EBITDA segmentu Wytwarzanie wzrosły odpowiednio o 2% r/r do poziomu blisko 1,0 mld zł i o 4% r/r do ponad 0,4 mld złotych.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy