PGNiG na Ukrainie

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 13.10.2020
Informacja producenta

 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zawarło umowę o zachowaniu poufności, która umożliwi spółce ewentualny udział w procesie prywatyzacji ukraińskiego sektora energetycznego oraz podpisało umowę inwestycyjną z Energy Resources of Ukraine (ERU) w zakresie wspólnego projektu poszukiwawczo-wydobywczego na Ukrainie.

 
REKLAMA

Umowa o zachowaniu poufności

W obecności Pana Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, i Pana Wołodymyra Zełenskiego, Prezydenta Ukrainy, PGNiG i ukraiński Fundusz Mienia Państwowego podpisały umowę o zachowaniu poufności. Porozumienie zobowiązuje PGNiG do zachowania w poufności przekazywanych jej wrażliwych informacji dotyczących ukraińskich aktywów państwowych przeznaczonych do prywatyzacji.

Jerzy Kwieciński

prezes zarządu PGNiG SA

Ewentualny udział PGNiG w procesie prywatyzacji branży energetycznej na Ukrainie to szansa na wzmocnienie współpracy pomiędzy naszymi krajami i wspólne budowanie bezpieczeństwa energetycznego w tej części Europy. Jestem przekonany, że dzięki naszemu doświadczeniu i kompetencjom, moglibyśmy stać się dla strony ukraińskiej wartościowym partnerem.

Prezes Kwieciński podkreślił, że PGNiG od kilku lat prowadzi sprzedaż gazu ziemnego dla ukraińskich odbiorców. Od połowy 2016 roku spółka wyeksportowała na Ukrainę  ponad 3 mld m³ paliwa. Tylko w pierwszym półroczu 2020 r. było to 0,9 mld m³, co pokazuje dużą dynamikę sprzedaży. PGNiG zamierza również mocniej zaangażować się w projekty związane z eksploatacją węglowodorów na Ukrainie. Poszukiwania gazu ziemnego w tym kraju spółka planuje rozpocząć w pierwszej połowie 2021 roku.

Jerzy Kwieciński

prezes zarządu PGNiG SA

Mamy ambicje być motorem niskoemisyjnej transformacji w Polsce. Wierzę, że Ukraina też pójdzie w tę stronę, bo jest to przyszłość gospodarki na całym świecie. Możemy tę drogę pokonać wspólnie.

Umowa inwestycyjna PGNiG z Energy Resources of Ukrainefot. PGNiG SAUmowa inwestycyjna PGNiG z Energy Resources of Ukraine

Umowa inwestycyjna z Energy Resources of Ukraine

Umowa reguluje ogólne warunki współpracy w zakresie przyszłej inwestycji oraz określa harmonogram dalszych prac nad projektem zlokalizowanym na terytorium Ukrainy, niedaleko granicy z Polską. O wysokim potencjale wydobywczym koncesji świadczą analizy geologiczne prowadzone przez PGNiG, które wykazują korelację jej struktur geologicznych ze złożem Przemyśl – największym złożem gazu ziemnego w Polsce. Zawarcie umowy  to  istotny krok do rozpoczęcia wspólnych prac na tym obszarze.

Ważnym elementem zaangażowania w projekty inwestycyjne na Ukrainie jest  ubezpieczenie od ryzyk politycznych. W celu zapewnienia ochrony finansowej dla wspólnej inwestycji PGNiG i ERU zainicjowane zostały rozmowy z amerykańskim bankiem rozwoju DFC (U.S. International Development Finance Corporation) oraz polską Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).

Jerzy Kwieciński

prezes zarządu PGNiG SA

Koncesja, która jest naszym pierwszym  celem poszukiwawczym na Ukrainie znajduje się w bardzo perspektywicznej strefie geologicznej, tej samej co złoże Przemyśl. Dysponujemy nie tylko wszelkimi zasobami w zakresie technologii i urządzeń, ale również wieloletnią wiedzą i doświadczeniem naszych pracowników, zdobytą w ciągu ponad 60 lat poszukiwań i wydobycia na obszarze polskiego Podkarpacia, które są solidną podstawą do osiągnięcia sukcesu w realizacji projektu. Cieszy nas możliwość rozwoju działalności poszukiwawczo-wydobywczej na nowych rynkach ze sprawdzonym partnerem biznesowym.

Dale Perry

Partner Zarządzający ERU Group

W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowaliśmy z PGNiG SA wiele udanych projektów. Teraz, gdy rozpoczynamy działalność w obszarze poszukiwania i wydobycia węglowodorów, cieszymy się, że możemy to zrobić wspólnie z tak doświadczonym i zaufanym partnerem, jak PGNiG. Rozwój w tej dziedzinie postrzegamy jako ważny nie tylko dla ERU, ale również dla wzmocnienia regionalnej współpracy w zakresie energetyki i dywersyfikacji źródeł energii.

Jerzy Kwieciński

prezes zarządu PGNiG SA

Współpraca z ERU w zakresie wydobycia węglowodorów  wpisuje się w prowadzoną przez Polskę i Ukrainę dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego. Celem obu spółek jest zapewnienie stabilnych i bezpiecznych dostaw gazu ziemnego dla polskich i ukraińskich odbiorców. Już dziś widzimy pozytywne efekty inwestycji realizowanych w ostatnich latach przez kraje Europy Centralnej i Wschodniej, które zwiększyły integrację systemów przesyłowych gazu sąsiadujących krajów. Wierzymy, że dalsza integracja rynków energii przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego całego regionu.

Rozpoczęcie prac planowane jest w I półroczu 2021 roku, po uzyskaniu koniecznych zgód i pozwoleń.

 


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)REKLAMA
Gazeo.pl
Partnerzy