GK PGNiG z 1,3 mld zł zysku i wzrostem sprzedaży gazu

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 14.11.2019
Informacja producenta

 
Po trzech kwartałach Grupa Kapitałowa PGNiG osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 29,65 mld zł, a EBITDA wyniosła 3,93 mld zł. W tym okresie nastąpił także wzrost sprzedaży gazu o ponad 1 mld metrów sześciennych, przy stale rosnącej roli LNG w działalności PGNiG.

 
REKLAMA

W III kwartale czynnikiem, który zaważył na wynikach Grupy, były niskie ceny gazu ziemnego i ropy naftowej na giełdach. Na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii średnia arytmetyczna cena gazu ziemnego w III kwartale 2018 roku wyniosła 112,21 zł/MWh, natomiast  w III kwartale bieżącego roku – tylko 51,20 zł/MWh. Tak duży spadek ceny – aż o 54% – nie był notowany od 2015 roku. Natomiast średnia kwartalna cena ropy Brent wyrażona w USD spadła w III kwartale o 18% r/r.

To w znacznej mierze wpłynęło na spadek przychodów w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie, który ma tradycyjnie największy udział w EBITDA Grupy Kapitałowej PGNiG. Niższe ceny gazu przełożyły się także na spadek przychodów ze sprzedaży w segmencie Obrót i Magazynowanie i to mimo wyższego o 8% wolumenu sprzedaży poza Grupę w III kwartale. Wolumen sprzedaży w całym segmencie wzrósł po trzech kwartałach o 5% r/r.

Biuro Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny w Łodzifot. PGNiG Obrót DetalicznyBiuro Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny w Łodzi

Po trzech kwartałach 2019 roku przychody ze sprzedaży GK PGNiG wzrosły o 4% r/r do 29,65 mld zł. Wynik EBITDA był niższy o 32% r/r i wyniósł 3,93 mld zł, a zysk netto zmniejszył się o 52% r/r do 1,34 mld złotych.

Trzy kwartały 2019 roku były okresem postępującej dywersyfikacji źródeł importu gazu ziemnego. Wolumen LNG sprowadzonego od początku roku był na koniec września o około 27% wyższy niż po trzech kwartałach 2018 roku i wyniósł 2,48 mld m³ po regazyfikacji. Udział dostaw gazu skroplonego w imporcie gazu ogółem stanowił około 23%, wobec 18% rok wcześniej. Od początku bieżącego roku do końca września liczba dostaw LNG wyniosła 22 w porównaniu z 16 ładunkami w tym samym okresie 2018 roku, a wolumen importu skroplonego gazu wzrósł o 0,52 mld m³.

Jednocześnie import gazu z kierunku wschodniego w tym okresie spadł o ok. 21% r/r do 6,29 mld m³, a jego udział w całej strukturze importu gazu ogółem spadł o 17 punktów procentowych do 58% wobec 75% w analogicznym okresie rok wcześniej.

W ujęciu kwartalnym sprzedaż gazu przez GK PGNiG poza Grupę była większa o około 0,41 mld m³, a licząc od początku roku – większa o 1,01 mld m³. Duży udział we wzroście sprzedaży poza Grupę w III kwartale 2019 roku miała spółka zależna PST. Jej wolumeny sprzedaży wzrosły z 0,86 mld m³ do 1,3 mld m³.

W segmencie Dystrybucji w III kwartale 2019 roku zanotowano nieznacznie niższy (1% r/r) wolumen dystrybuowanego gazu i niższe o 3% r/r przychody z tytułu świadczenia usługi dystrybucyjnej.

Na uwagę zasługuje wynik segmentu Wytwarzanie za III kwartał 2019 roku, w którym osiągnięto wyższe o 13% r/r przychody ze sprzedaży ciepła m.in. na skutek spadku średniej temperatury. Wolumen sprzedanego ciepła był większy o 11% r/r.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy