PGNiG rozpoczyna prace w emiracie Ras al-Chajma

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 04.12.2019
Informacja producenta

 
W pierwszym etapie Spółka wykona badania geofizyczne w technice trójwymiarowego zdjęcia sejsmicznego. Prace ruszą w grudniu 2019 r.

 
REKLAMA

Piotr Woźniak

Prezes Zarządu PGNiG SA

To zasadniczy moment dla naszej działalności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a więc w regionie, który odgrywa wiodącą rolę w wydobyciu węglowodorów w skali światowej. Badania pozwolą oszacować potencjał zasobowy koncesji oraz wskazać najlepsze miejsca do prowadzenia prac wiertniczych.

Nishant Dighe

Dyrektor Generalny RAK GAS LLC i Dyrektor Generalny Urzędu ds. Ropy Naftowej
w Ras al-Chajma

Z satysfakcją przyjęliśmy informację o gotowości PGNiG do rozpoczęcia badań sejsmicznych na bloku nr 5 w Ras al-Chajma. Przygotowanie badań wymagało intensywnego planowania i projektowania a ich początek stanowi kamień milowy naszej wspólnej strategii identyfikacji zasobów węglowodorów w tej atrakcyjnej z punktu widzenia geologii, ale wciąż słabo rozpoznanej części Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jesteśmy przekonani, że wykorzystanie nowoczesnych metod sejsmiki trójwymiarowej pozwoli odkryć obiecujące struktury geologiczne, w których w przyszłości zostaną wykonane odwierty poszukiwawcze za ropą i gazem.

Pojazd do prowadzenia badań geofizycznychfot. CNG-LNG.plPojazd do prowadzenia badań geofizycznych użytkowany przez firmę Geopartner

Za realizację badań odpowiada Geofizyka Toruń, spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG.  Firma należy do światowej czołówki w swojej dziedzinie, prowadziła prace geofizyczne na zlecenie czołowych spółek z sektora upstream m.in. Eni, Shell, Total i OMV. W Polsce Geofizyka wykonała największe trójwymiarowe zdjęcie sejsmiczne w Europie dokumentujące budowę geologiczną obszaru o powierzchni 1280 km².

Do wykonania zdjęcia w Ras al-Chajma Geofizyka wykorzysta 4 pojazdy do wzbudzania fal sejsmicznych oraz około 30 tys. czujników, tzw. geofonów. Obszar, po którym będą poruszać się pojazdy, wyniesie około 350 km² a obszar rozmieszczenia geofonów – około 735 km². Przy realizacji badania spółka zamierza zatrudnić około 300 osób.

Warto wiedzieć

Oprócz wydobycia ropy i gazu w Polsce, PGNiG prowadzi działalność upstream na Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz w Pakistanie. W Norwegii Grupa działa od 2007 roku i aktualnie posiada 27 koncesji, z których na czterech jest operatorem. W Pakistanie spółka jest obecna już od ponad 20 lat i prowadzi wydobycie gazu z dwóch złóż – Rizq i Rehman.

Badania geofizyczne potrwają od grudnia 2019 r. do końca lutego 2020 roku. Opracowanie i analiza pozyskanych danych sejsmicznych potrwa  do IV kwartału 2020 roku. Na tej podstawie PGNiG zdecyduje o dalszych działaniach na terenie  koncesji.

Koncesja PGNiG w Ras al-Chajma przewiduje trzy dwuletnie okresy poszukiwawcze z możliwością przedłużenia o dwuletni okres rozpoznawczy, a następnie 30-letni okres produkcji. Po każdym z okresów poszukiwawczych spółka ma możliwość rezygnacji z udziałów w koncesji.

PGNiG wygrało przetarg na koncesję w Ras al-Chajma w grudniu 2018 roku. W styczniu 2019 roku spółka podpisała porozumienie o poszukiwaniu i podziale produkcji z Ras Al Khaimah Petroleum Authority i RAK GAS LLC. Za działalność PGNiG na terenie emiratu odpowiada specjalnie w tym celu utworzony oddział z siedzibą w Ras al-Chajma.

PGNiG SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce i jedną z największych firm Europy Środkowo-Wschodniej pod względem obrotów. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. PGNiG zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem  węglowodorów, importem gazu, a także, poprzez kluczowe spółki, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy