PGNiG zwiększa udziały w norweskim złożu Duva

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 07.11.2019
Informacja producenta

 
Spółka PGNiG Upstream Norway dokupiła 10% udziałów w koncesjach PL636 i PL636B na Morzu Północnym. Tym samym zwiększyła swój stan posiadania w złożu Duva do 30%.

 
REKLAMA

Piotr Woźniak

Prezes Zarządu PGNiG SA

Zwiększenie udziałów w złożu, które jest bliskie rozpoczęcia produkcji, przybliża nas do osiągnięcia celu, jakim jest realizacja strategii w zakresie wydobycia gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Rozpoczęcie eksploatacji złoża Duva planowane jest na przełomie 2020 i 2021 roku.

Piotr Woźniak

Prezes Zarządu PGNiG SA

Po nabyciu dodatkowych udziałów średnie wydobycie gazu ziemnego z tego złoża przez PGNiG przez pierwsze pięć lat działania gazociągu Baltic Pipe w latach 2023-2028 oszacowaliśmy na ok. 0,2 mld m³ rocznie.

PGNiG Upstream Norway nabyło swoje pierwsze 20% udziałów w złożu Duva w lipcu 2019 roku. Dodatkowe 10% kupiło obecnie od spółki Pandion Energy. Pozostałymi udziałowcami w koncesjach są firmy Neptune Energy Norge (Norwegia), która pełni rolę operatora, oraz Idemitsu Petroleum Norge (Japonia).

Duva jest złożem gazowo-ropnym odkrytym w 2016 roku. Leży w obrębie koncesji PL636 i PL636B na Morzu Północnym, około 140 km na północ od miasta Bergen. Według danych Norweskiego Dyrektoriatu Naftowego zasobność złoża wynosi 88 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (w tym ok. 8,4 mld m³ gazu ziemnego). W czerwcu 2019 roku norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii zaakceptowało plan zagospodarowania złoża. Zostaną na nim wykonane trzy odwierty eksploatacyjne – dwa z nich będą produkowały ropę naftową, a jeden – gaz ziemny. Plan zagospodarowania umożliwia wykonanie dodatkowego odwiertu do produkcji ropy. Po rozpoczęciu eksploatacji planowanej na przełomie 2020 i 2021 roku maksymalna roczna produkcja ze złoża w początkowym okresie ma wynieść ok. 30 tys. BOE.

Warto wiedzieć

BOE (Barrel of Oil Equivalent) - jednostka energii otrzymanej ze spalenia jednej baryłki ropy naftowej.

Transakcja związana z nabyciem udziałów w złożu Duva podlega zatwierdzeniu przez norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii. Procedura administracyjna może potrwać około 3-4 miesięcy.

Obecnie PGNiG Upstream Norway posiada udziały w 27 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, gdzie jest operatorem na czterech z nich.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy