PGNiG Obrót Detaliczny dla czystego powietrza w Polsce

Piotr Złoty
źródło: PGNiG Obrót Detaliczny
Dodany: 06.08.2019

 
Od blisko dwóch lat PGNiG Obrót Detaliczny prowadzi różne programy mające na celu zwiększanie świadomości używania gazu ziemnego w kontekście poprawy czystości powietrza w kraju. Działania te wpisują się w szerszy krąg działań antysmogowych prowadzonych obecnie w Polsce, m.in. w rządowy program "Czyste powietrze".

 

Po pierwsze edukacja

Przy okazji wprowadzania programu "Pełnym oddechem", prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha podsumował dotychczasowe działania firmy w zakresie poprawy jakości powietrza w Polsce.

Henryk Mucha

prezes PGNiG Obrót Detaliczny

Nasze działania związane z walką o czyste powietrze rozpoczęliśmy w 2017 r. Skupiają się one na bardzo konkretnych obszarach, w których realizujemy nasze programy. Ich kolejność nie jest przypadkowa, bowiem zostały one ułożone we właściwy sposób. Pierwszym obszarem naszych działań była kampania edukacyjna "Rodzice i dzieci, powietrze bez śmieci". Zaczęliśmy od działań edukacyjnych, ponieważ jesteśmy przekonani, że konsekwentna budowa świadomości ekologicznej jest kluczowa do oczyszczenia polskiego powietrza. Rozpoczynaliśmy od dzieci, ponieważ właśnie maluchy są najbardziej narażone na niekorzystny wpływ niskiej jakości powietrza.

Kampania społeczna "Rodzice i dzieci, powietrze bez śmieci" nieprzypadkowo została zainaugurowana 14 listopada 2017 r. Tego dnia przypada Dzień Czystego Powietrza. "Rodzice i dzieci, powietrze bez śmieci" to była akcja skierowana głównie do młodych ludzi, uczniów pierwszych klas szkół podstawowych oraz gmin.

Plakat reklamowy kampanii społecznej fot. PGNiGPlakat reklamowy kampanii społecznej "Rodzice i dzieci, powietrze bez śmieci"

Do programu "Rodzice i dzieci, powietrze bez śmieci" zgłosiło się 1 000 szkół. Przystąpiły do niego 163 gminy, oddano 760 tys. głosów na budowę 5 edukacyjnych placów zabaw (każdy o wartości około 150 tys. zł.) mających na celu popularyzację wiedzy i postaw związanych z propagowaniem zachowań wpływających na poprawę jakości powietrza.  W 516 szkołach przeprowadzono serie 5 lekcji poświęconych zanieczyszczeniu powietrza. W 16 miastach odbyły się lekcje pokazowe na temat jakości powietrza, w których uczestniczyło niemal 2,5 tys. dzieci. W lekcjach tych brał udział Ambasador Programu – Radosław Brzózka.

Czas na konkretną pomoc

Inauguracja programu "Dofinansowanie nawet do 3000 zł", miała miejsce w kwietniu 2018 r. w Ministerstwie Energii i wpisywała się w działania antysmogowe i prorodzinne prowadzone przez obecny rząd.

Henryk Mucha

prezes PGNiG Obrót Detaliczny

Kolejnym krokiem w działaniach PGNiG Obrót Detaliczny było zaoferowanie konkretnego wsparcia dla osób zainteresowanych ekologicznym ogrzewaniem gazowym.

Inauguracja programu fot. Ministerstwo EnergiiInauguracja programu "Dofinansowanie nawet do 3000 zł"

Kampania reklamowa tego programu była jedną z bardziej rozpoznawalnych. Według przeprowadzonych badań co drugi Polak obejrzał reklamę z nią związaną. Przełożyło się to na wysoką świadomość oferty oraz wyniki.

W programie "Dofinansowanie nawet do 3000 zł", który skończył się 31 maja 2019 r. udzielono 12 tys. dofinansowań do zakupu nowych ekologicznych kotłów gazowych.

10 tys. uczestników programu skorzystało z dofinansowania w wysokości 1000 zł, a  2 tys. posiadaczy Kart Dużej Rodziny otrzymało wsparcie w wysokości 3 tys. zł.

Wśród osób, które skorzystały z programu 42% stanowili nowi klienci PGNiG Obrót Detaliczny, a 58% to osoby wykorzystujące gaz ziemny dostarczany przez PGNiG - jedynie do przygotowywania posiłków. Ogrzewanie budynku realizowały korzystając z innego paliwa. Dzięki programowi zdecydowały się jednak na budowę systemu grzewczego opartego o źródło ciepła zasilane gazem.

Henryk Mucha

prezes PGNiG Obrót Detaliczny

Od 3 lat obserwujemy bardzo duży przyrost nowych klientów, nowych w tym sensie, że wybierają gaz jako podstawowe paliwo do ogrzewania swojego domostwa.

"Dofinansowanie nawet do 3000 zł" na terenie kraju

11% pozytywnie rozpatrzonych wniosków w programie "Dofinansowanie nawet do 3000 zł" złożono w zachodnich rejonach Polski w województwach: dolnośląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. 14% dofinansowań zostało udzielonych w województwach: łódzkim, mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i pomorskim.

Najwięcej dofinansowań (75%) zostało przyznanych w województwach: opolskim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim i znaczącej część lubelskiego, czyli w rejonach gdzie występuje realne zagrożeniem smogiem. Świadczy to o trafności podejmowanych wysiłków w realizacji tego programu.

Ograniczenie emisji szkodliwych składników spalin

W wyniku programu "Dofinansowanie nawet do 3000 zł" roczna emisja dwutlenku węgla została ograniczona o 86 tys. ton. Do atmosfery dostaje się także o 146 ton mniej cząstek stałych (sadzy, pyłów).

"Przełącz się na gaz"

Henryk Mucha

prezes PGNiG Obrót Detaliczny

Kolejnym naszym programem, który również rozpoczęliśmy w 2017 r. jest program "Przełącz się na gaz". Mamy podpisanych wspólnie z samorządami już ponad 60 umów. Razem namawiamy mieszkańców do odbioru paliwa gazowego, tworząc dyżury w urzędach miast, albo podjeżdżając naszym mobilnym stanowiskiem. Pomagamy w wypełnianiu dokumentów związanych z uzyskaniem pozwolenia na przyłącze gazowe ale przede wszystkim przekazujemy mieszkańcom informacje na temat różnego rodzaju programów realizowanych z wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy też ze środków pomocowych jednostek samorządu terytorialnego.

Skawina jako przykład likwidacji "kopciuchów"

Podkrakowska Skawina będąca w wielu publikacjach negatywnym przykładem jakości powietrza w Polsce w ciągu ostatnich lat przechodzi swoistą metamorfozę w zakresie rozwoju zasilania gazowego gospodarstw domowych.

W 2016 r. z gazu ziemnego na terenie tej gminy korzystało 38% mieszkańców. W roku 2018 odsetek ten wyniósł 75%.

Skawina oraz wiele innych mniej spektakularnych przykładów zmian na rynku nośników energii pokazuje, że partnerstwo firm energetycznych, samorządów wraz z podmiotami oferującymi finansowanie to znakomita metoda na poprawę jakości powietrza w Polsce.

Gazomobilność kojarzy się z PGNiG

Obecnie w Polsce porusza się ponad 500 autobusów zasilanych paliwami metanowymi. Prezes PGNiG Obrót Detaliczny prognozuje, że w 2023 r. będzie ich już 1 000.

Henryk Mucha

prezes PGNiG Obrót Detaliczny

Prawdopodobnie już jesienią 2019 r. zerowa stawka akcyzy na paliwa metanowe CNG i LNG stanie się faktem. Spowoduje to z pewnością dodatkowy rozwój tego rynku.

Inauguracja programu fot. CNG-LNG.plInauguracja programu "Pełnym oddechem"

Projekt "Pełnym oddechem"

Jest on kontynuacją prowadzonych dotychczas przez PGNiG Obrót Detaliczny działań. W ramach partnerskiej współpracy firmy wraz z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ) będzie można uzyskać gotówkową pożyczkę na realizację działań antysmogowych, których lista jest dość obszerna (szczegóły w artykule PGNiG i BOŚ - "Pełnym oddechem" dla czystego powietrza).

To z pewnością nie jest ostatnie słowo PGNiG Obrót Detaliczny w zakresie popularyzowania gazu ziemnego na polskim rynku i związanej z tym poprawy jakości powietrza w naszym kraju. Tym bardziej, że przekłada się to na wyniki Grupy Kapitałowej PGNiG. Jak widać czasami można pogodzić rozwój gospodarczy z poprawą jakości powietrza.


Good Przydatny artykuł (2)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy