Powietrze bez śmieci - kampania Fundacji PGNiG


 
14 listopada 2017 r. w Dniu Czystego Powietrza Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza zainaugurowała kampanię społeczną Rodzice i dzieci, powietrze bez śmieci, która swoim zasięgiem ma objąć kilka tysięcy szkół i wszystkie polskie gminy.

 
REKLAMA

O tym jak wielką wagę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przywiązuje do tego projektu świadczyła obecność zarządu oraz prezesów spółek Grupy Kapitałowej PGNiG, która poprawę jakości powietrza wpisała w strategie wszystkich swoich spółek.

Piotr Woźniak

prezes PGNiG SA

Od sierpnia 2017 roku poprawa jakości powietrza w Polsce jest częścią strategii Grupy Kapitałowej PGNiG. Wybór 14 listopada, jako dnia inauguracji kampanii PGNiG nie jest przypadkowy, ponieważ od 13 lat Fundacja Ekologiczna Arka propaguje go jako Dzień Czystego Powietrza. W tym roku Fundacja PGNiG została jego strategicznym partnerem. Aktywne działania, których celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce podejmuje jednocześnie kilka spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG, w tym PGNiG Obrót Detaliczny, PGNiG Termika i Polska Spółka Gazownictwa.

Wszystkie działania PGNiG, związane z walką ze smogiem będą prowadzone w ramach, zainaugurowanej 14 listopada 2017 r. przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, ogólnopolskiej kampanii Powietrze bez śmieci.

Łukasz Kroplewski

wiceprezes PGNiG SA

Nadrzędnym celem kampanii jest edukacja na temat przyczyn zanieczyszczenia powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem tak zwanej niskiej emisji, na którą mamy największy wpływ. To piece „kopciuchy”, kominki i spaliny samochodowe są głównym źródłem smogu w Polsce. Przeprowadziliśmy badanie, z którego wynika, że nadal potrzebna jest większa świadomość, wiedza i odpowiednia motywacja.

Częścią kampanii Powietrze bez śmieci jest projekt Rodzice i dzieci, powietrze bez śmieci, który ma swym zasięgiem objąć kilka tysięcy szkół i wszystkie gminy w Polsce.

Zbigniew Kajdanowski

prezes Fundacji PGNiG

Głównymi elementami projektu będą: program edukacyjny oraz konkurs z nagrodami dla lokalnych społeczności. Całość swoją wiedzą, autorytetem i osobą wspiera znany prezenter telewizyjny i pasjonat nauki, Radosław Brzózka, który m.in. poprowadzi w szkołach pokazowe lekcje, poświęcone walce ze smogiem.

Pierwsza część projektu jest przeznaczona dla dzieci z klas I-III, bo właśnie w tym wieku tworzą się nawyki, które pozostają z nami przez całe życie. Szkoły, który zdecydują się udział w programie, otrzymają nie tylko atrakcyjne materiały edukacyjne, ale też szansę na zdobycie wyposażenia trzech nowoczesnych szkolnych pracowni przyrodniczych o wartości 30 000 zł. Zgłoszenia szkół przyjmowane będą do końca 2017 roku, ale warto zrobić to już teraz, bo tylko pierwsze 1 000 placówek otrzyma materiały edukacyjne w formie specjalnego AntySmogBox-u. Pozostałe szkoły będą mogły ściągnąć te materiały ze strony www. Szczegóły znajdują się na: www.powietrzebezsmieci.pl/szkoły.

Logo kampanii społecznej Powietrze bez śmiecifot. PGNiGLogo kampanii społecznej Powietrze bez śmieci

Część druga to działania skierowane do gmin, które mogą wziąć udział w konkursie i wygrać pięć naukowych stacji zabaw PGNiG o wartości około 100 000 zł. To rodzaj parku eksperymentów i doświadczeń, gdzie całe rodziny będą mogły poznać prawa nauki i bawić się nimi. Każda gmina, która chce wziąć udział w projekcie, musi do końca 2017 roku zgłosić swój udział przez formularz na stronie www.powietrzebezsmieci.pl/gminy. Następnie, po zweryfikowaniu zgłoszeń, rozpocznie się głosowanie, w którym każdy będzie mógł oddać swój głos na wybraną gminę. Najpierw musi jednak zapoznać się  z materiałem na temat zanieczyszczeń powietrza i odpowiedzieć na proste pytanie. Tym samym projekt ma szansę stać się pierwszym, tak szerokim działaniem edukacyjnym w Polsce związanym z ograniczaniem zjawiska smogu.

Radosław Brzózka ambasador kampanii Powietrze bez śmiecifot. PGNiGAmbasadorem kampanii Powietrze bez śmieci został Radosław Brzózka

Podbudowę do podejmowanych działań stworzyło ogólnopolskie badanie Polacy o jakości powietrza, które w sierpniu 2017 r. na zlecenie PGNiG zrealizowała firma badawcza Danae.

Tyko jedna czwarta wszystkich respondentów zetknęła się z ostrzeżeniem smogowym, mimo że ostatniej zimy temat niemal nie znikał z pierwszych stron gazet. Ponad 40% Polaków uważa, że nie ma wpływu na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Jednocześnie jako jego główne przyczyny wskazujemy te, które zależą najczęściej od nas samych: palenie śmieci w domowych piecach (71%), spaliny samochodowe (51%), stare i niesprawne domowe piece (45%) oraz ogrzewanie przy użyciu węgla (36%).

Wśród podejmowanych przez Grupę PGNiG działań jest wspieranie samorządów w realizacji lokalnych programów ograniczenia niskiej emisji.

Henryk Mucha

prezes zarządu PGNiG Obrót Detaliczny

Obecnie w kilkunastu miejscowościach południowej Polski, gdzie problem niskiej emisji jest największy, działają punkty informacyjne dla mieszkańców. Takie punkty działają już m.in. w Oleśnicy, Dzierżoniowie, Bielawie, Skawinie, Krynicy-Zdroju i Kudowie-Zdroju.  Można w nich uzyskać informacje o możliwościach rozpoczęcia korzystania z gazu ziemnego i szacunkowych kosztach inwestycji. Partnerzy techniczni PGNiG Obrót Detaliczny pomagają mieszkańcom zaplanować inwestycje, wypełnić dokumenty i przygotować wnioski o pozyskanie środków na dotacje celowe. Oferują też wykonanie instalacji gazowej lub grzewczej i pomoc w uzyskaniu dokumentów wymaganych do uzyskania zgody na korzystanie z instalacji.

Równolegle Polska Spółka Gazownictwa (PSG) prowadzi szeroko zakrojoną akcję rozwoju sieci dystrybucyjnej gazu w Polsce.

Marian Żołyniak

wiceprezes Polskiej Spółki Gazownictwa

Do tej pory Polska Spółka Gazownictwa podpisała 457 listów intencyjnych z gminami, które chcą rozwijać lokalne sieci gazownicze. W następstwie tej akcji trwają obecnie analizy możliwości realizacji inwestycji w poszczególnych gminach, jednak już teraz można powiedzieć, że do końca 2022 r. Polska Spółka Gazownictwa planuje zgazyfikować około 125 gmin, są to m.in.: Mońki, Krynica Morska i Hajnówka. Jednocześnie z kwartału na kwartał rośnie liczba nowych przyłączy gazowych instalowanych przez PSG.

W tym samym czasie PGNiG Termika promuje ciepło systemowe - w szczególności na terenach silnie zurbanizowanych - jako alternatywę dla lokalnych kotłowni. Kilka tygodni temu rozpoczęła się potężna inwestycja - budowa bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań.

Tomasz Wilczak

wiceprezes PGNiG Termika

Blok budowany z myślą o przyszłości zapewni bezpieczeństwo energetyczne aglomeracji warszawskiej i jednocześnie przyczyni się do odczuwalnej poprawy jakości powietrza. Dotychczas eksploatowane kotły zostaną wycofane z użytku i zastąpione nową jednostką wytwórczą, która umożliwi zwiększenie produkcji energii elektrycznej w elektrociepłowni o 55% oraz przede wszystkim przyczyni się do obniżenia emisji szkodliwych pyłów i gazów. Nowa inwestycja poprawi również komfort życia lokalnej społeczności, zmniejszy się ruch z i do zakładu. Wykorzystanie gazu zamiast węgla znacznie zmniejszy potrzebę transportu węgla i odpadów paleniskowych.

Najbardziej niezadowoleni z jakości powietrza są mieszkańcy południowej i centralnej części kraju, a szczególnie województwa śląskiego (66%), mazowieckiego (51%) i małopolskiego (50%). Ciekawe, że aż 85% mieszkańców wsi jest zadowolona z jakości powietrza.

Marcin Szczudło

dyrektor ds. komunikacji w PGNiG Obrót Detaliczny

Większość z nich nie zdaje sobie sprawy, że problem niskiej emisji dotyczy ich tak samo jak mieszkańców większych aglomeracji. Według badanych najlepszym sposobem na ochronę mieszkańców przez smogiem jest karanie wysokimi mandatami za palenie śmieci w piecach domowych (77%), zakaz palenia niskiej jakości węglem (67%) i wprowadzenie nowoczesnych technologii w przemyśle (65%).


Good Przydatny artykuł (2)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy