PGNiG Obrót Detaliczny - niższa cena gazu od 2020 r.

PGNiG Obrót Detaliczny
źródło: PGNiG Obrót Detaliczny
Dodany: 18.12.2019
Informacja producenta

 
PGNiG Obrót Detaliczny obniży cenę gazu od początku 2020 roku dla gospodarstw domowych o 2,9%. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżoną taryfę.

 
REKLAMA

Zmiany w Taryfie w zakresie obrotu paliwami gazowymi dotyczą wyłącznie zmiany ceny za gaz. Stawki opłat abonamentowych pozostają na tym samym poziomie. Nowa zatwierdzona taryfa dla paliwa gazowego dla gospodarstw domowych wejdzie w życie od 1 stycznia i będzie obowiązywać do 30 czerwca 2020 roku.

Cena za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych w pierwszej połowie 2020 r. będzie o około 8% niższa niż w roku 2015.

PGNiG jest wiarygodnym dostawcą gazu ziemnego dla blisko 7 milionów klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych odbiorców. Szczegóły dotyczące zatwierdzonej Taryfy dostępne są na stronach internetowych www.pgnig.pl oraz www.ure.gov.pl.

Jednocześnie informujemy, że prace nad zatwierdzeniem nowej taryfy dystrybucyjnej gazu (za usługę transportu gazu gazociągami) są w toku.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (1)Partnerzy