PGNiG OD dla kampanii Powietrze bez śmieci

Piotr Złoty
źródło: relacja własna, PGNiG
Dodany: 17.11.2017

 
14 listopada 2017 r. Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza zainaugurowała kampanię społeczną Rodzina i dzieci, powietrze bez śmieci, która ma na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie walki ze smogiem.

 
REKLAMA

W kampanię zaangażowane są wszystkie spółki Grupy kapitałowej PGNiG, także PGNiG Obrót Detaliczny, której prezes, Henryk Mucha zaprezentował na konferencji konkretne działania, które nastawione są na zmniejszenie emisji szkodliwych składników w obrębie dużych skupisk ludzkich.

W sytuacji kiedy zasobność polskiego społeczeństwa cały czas nie jest jeszcze na najwyższym poziomie wszelkie metody wsparcia, które przyczyniają się do zmniejszenia niskiej emisji i powstawania smogu są bardzo istotne. Takimi  właśnie właśnie narzędziami dysponuje PGNiG Obrót Detaliczny.

Firma jest odpowiedzialna za dostarczanie paliwa gazowego dla indywidualnych odbiorców, przedsiębiorców oraz za rozwój segmentu CNG, czyli sprężonego gazu ziemnego stosowanego do napędu pojazdów.

Henryk Mucha

prezes PGNiG Obrót Detaliczny

Ofertę dla klientów indywidualnych popularyzujemy od września 2017 r. Idą za nią konkretne oszczędności - zero abonamentu przez rok dla odbiorców z grupy taryfowej W3, a więc mieszkańców domków jednorodzinnych. Konkretną ofertę mamy również dla przedsiębiorców. Jest to Stale niska cena. Absolutnie warto z tego skorzystać, mniej płacić za gaz i być bardzo ekologicznym.

Rozwijana jest oferta na sprężony gaz ziemny CNG, który znajduje coraz szersze zastosowanie w komunikacji miejskiej i pojazdach sektora komunalnego (np. śmieciarki). Tylko w 2017 r. roku na podstawie nowych umów z PGNiG Obrót Detaliczny na rozwój floty pojazdów gazowych zdecydowały się takie miasta jak: Tarnów, Tychy czy Rzeszów. Dzięki zastosowaniu gazu CNG - wzorem rozwiązań z Paryża, Aten, Brukseli czy Ostrawy - eliminowane są przede wszystkim autobusy zasilane olejem napędowym.

Wszystkie wprowadzane do oferty zmiany oraz rozwiązania mające na celu sukcesywne zwiększanie sprzedaży gazu ziemnego są wynikiem ciężkiej pracy, którą wykonali pracownicy i zarząd PGNiG Obrót Detaliczny. Prezes przedstawił jej efekty.

Henryk Mucha

prezes PGNiG Obrót Detaliczny

2017 rok to był dla nas okres bardzo intensywnego wysiłku i ciężkiej pracy skierowanej głównie do przedsiębiorstw komunikacyjnych. Praca ta dała efekty. Dzisiaj jesteśmy bliscy sytuacji, w której Tychy, miasto, które użytkuje ponad 70 autobusów ekologicznych napędzanych CNG niebawem zakupi kolejne 70 takich pojazdów. Mając prawie 150 autobusów i trolejbusy Tychy będą najbardziej ekologicznym miastem w Polsce.

Mamy Rzeszów, w którym podpisaliśmy aneks do umowy na dostawę gazu niespełna miesiąc temu. Aneks ten spowodował, że miasto podjęło decyzję o zakupie kolejnych 40 autobusów gazowych.

W tym roku podpisaliśmy umowę z miastem Tarnów, a dokładnie z Przedsiębiorstwem Komunalnym będącym własnością samorządu tarnowskiego. Samorząd zdecydował się na zakup kolejnych, ponad 20 autobusów CNG.

Za kilka dni podpisujemy umowę na dostawę gazu dla kolejnych nowych autobusów w jednym z podkarpackich miast i to jest pierwszy namacalny efekt naszej współpracy z producentem autobusów, firmą Autosan, która produkuje autobusy gazowe i dostarcza je dla Rzeszowa, dla Przemyśla i wielu innych miast. To są konkretne efekty nowej polityki cenowej, która daje rezultaty. To jest realny, namacalny wkład Grupy Kapitałowej PGNiG w walkę ze smogiem. Edukacja jest bardzo ważna, konkret ekonomiczny jest również niezwykle istotny. Te dwa połączone ze sobą elementy tworzą odpowiedź PGNiG na walkę ze smogiem.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy