Oznakowanie stref czystego transportu

Piotr Złoty
źródło: Rządowe Centrum Legislacji
Dodany: 30.03.2018

 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

 
REKLAMA

Powodem wprowadzanych zmian jest obowiązująca ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która powołuje strefy czystego transportu. Będą się mogły w nich poruszać wyłącznie pojazdy o zerowej lub niskiej emisji z wyłączeniem samochodów mieszkańców oraz wszelkich służb ratunkowych i miejskich.

Znaki oznaczające strefy czystego transportufot. Rządowe Centrum LegislacjiNowe znaki oznaczające strefy czystego transportu

Zmiany w rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. polegają na wprowadzeniu nowych znaków drogowych oznaczających strefy niskoemisyjnego transportu.

  • Znak D-54 "strefa czystego transportu" oznacza wjazd do strefy czystego transportu,
  • Znak D-55 "koniec strefy czystego transportu" oznacza wyjazd ze strefy czystego transportu.

Za nieprzestrzeganie ograniczeń w dostępie do strefy czystego transportu kodeks wykroczeń przewiduje karę grzywny do 500 złotych.

Pojawiają się także zmiany w znaku poziomym P-20 (w popularnej kopercie). Miejsca przeznaczone dla samochodów elektrycznych otrzymają wewnątrz napis EE, dla pojazdów zasilanych paliwami metanowymi w kopercie pojawi się napis CNG, LNG.


Good Przydatny artykuł (5)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)REKLAMA
Gazeo.pl
Partnerzy