Konferencja Gazterm 2023 Nowy globalny porządek energetyczny

studio 4u
źródło: studio 4u
Dodany: 22.03.2023
Informacja producenta

 
Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt już po raz 26 zaprosić Państwa na konferencję GAZTERM, która odbędzie się niezmiennie w Międzyzdrojach w dniach 14-17 maja 2023 r.

 

"Nowy globalny porządek energetyczny "

Trwający wciąż kryzys energetyczny ujawnił wiele słabości europejskich rynków gazu, szczególnie w konstrukcji systemu ich zaopatrzenia i zabezpieczenia dostaw. Jednak podejmowane na szczeblu międzynarodowym i na poziomach krajowych decyzje i działania pozwalają sformułować tezę o zbliżających się jakościowych zmianach w funkcjonowaniu europejskiego gazownictwa. Uwzględniając zatem powyższe okoliczności uznaliśmy,
że  tematem  głównym  GAZTERMu  w  2023 r.  powinien być "Nowy globalny porządek energetyczny ".

Międzynarodowe grono

W międzynarodowym gronie menadżerów, decydentów politycznych, naukowców i ekspertów planujemy przedyskutować całe spektrum aktualnych problemów dotyczących rynku gazu oraz możliwych scenariuszy jego rozwoju i transformacji.

Panele dyskusyjne

Panele dyskusyjne koncentrować się będą m.in. na nowych rozwiązaniach w zakresie bezpieczeństwa rynków gazu w Europie, euroatlantyckim partnerstwie w zakresie handlu LNG, nowych projektach infrastrukturalnych, ewolucji architektury regulacyjnej oraz aktualnej i perspektywicznej roli giełd gazu. Nie zabraknie również tematów związanych z aktualną sytuacją polskiego sektora gazowniczego.

Transatlantycki Szczyt Gazowy

W ramach obrad Konferencji zorganizujemy również wydarzenie, które na stałe wpisało się w program GAZTERMu – tym razem będzie to: Transatlantycki Szczyt Gazowy – Partnerstwo transatlantyckie dla bezpieczeństwa rynków gazu w Europie.

Problematyka dekarbonizacji sektora gazowego, a także rola gazów odnawialnych zostanie natomiast ujęta w  wyodrębnionym  bloku  tematycznym  w  postaci  nowej  formuły  tematycznej  Green GAZTERM.

Patronat Honorowy Prezydenta RP

26. Konferencja GAZTERM 2023 została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. Partnerem Głównym konferencji jest PKN ORLEN SA. Partnerem Konferencji jest Oddział Centralny PGNiG w Warszawie PKN Orlen SA. Partnerem Branżowym Konferencji jest Izba Gospodarcza Gazownictwa.

Partner Merytoryczny

Pomimo wciąż napiętej a zarazem dynamicznej sytuacji panującej na rynku gazu, obrady konferencji przeprowadzone zostaną na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Program tegorocznego GAZTERMu jak w latach poprzednich przygotowuje nasz Partner Merytoryczny - Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych.

Szczegółowa tematyka

Szczegółową tematyka i problematyka tej edycji Konferencji dostępna jest już na naszej stronie https://www.gazterm.pl/pl/problematyka

Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej Konferencji w imieniu własnym i naszych długoletnich Partnerów.

Do zobaczenia w Międzyzdrojach
Organizatorzy 26 Konferencji GAZTERM
www.gazterm.pl

Portal CNG-LNG.pl został jednym z partnerów medialnych 26 Konferencji GAZTERM 2023.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy
Ustawienia plików cookie