FNT wspiera firmy w zakupie pojazdów CNG i LNG


 
Działający od początku 2019 r. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT) rozszerza program dopłat do samochodów nisko- i zeromisyjnych. Już niebawem, obok użytkowników indywidualnych, o takie dopłaty będą mogli występować także przedsiębiorcy.

 
Tankowanie LNGfot. CNG-LNG.plTankowanie LNG

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2019 r.

Zapisy tego Rozporządzenia definiują maksymalną wartość dopłat dla pojazdów zasilanych paliwami metanowymi i samochodów elektrycznych oraz dla infrastruktury do ich tankowania (ładowania).

Infrastruktura CNG i LNG oraz wodorowa

Oprócz pojazdów zasilanych paliwami gazowymi (CNG i LNG) wsparciem objęte będą także obiekty infrastruktury do ich tankowania. Można będzie uzyskać dofinansowanie do 50% kosztów.

Marcin Szczudło

Wiceprezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny

Cieszy nas fakt, że rynek gazomobilności w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. W samej tylko Warszawie, w ciągu ostatnich dwóch lat, liczba autobusów gazowych wzrosła z 35 do 200, a zakup kolejnych pojazdów jest planowany w niedalekiej przyszłości. Dzięki możliwościom dofinansowania zakupu pojazdów zasilanych gazem CNG lub LNG, oprócz spółek komunikacyjnych,  zdecydują się teraz przedsiębiorcy. Tym bardziej, że w przyszłym roku pojawi się 38 nowych stacji w 36 miastach, więc nie będzie problemu z tankowaniem.

W przypadku stacji sprężania gazu ziemnego (CNG) jest to kwota do 750 tys. zł. Dla stacji tankowania LNG wynosi ona 1,2 mln zł, a dla stacji wodorowych 3 mln zł.

Dopłaty do infrastruktury do tankowania paliw gazowych

Stacja CNGStacja LNGStacja wodorowa
750 tys. zł1,2 mln zł3 mln zł

Pojazdy kategorii M1

Dla pojazdów gazowych (CNG) kategorii M1 (osobowe o DMC do 3,5 t z możliwością przewozu do 9 osób z kierowcą) wsparcie wyniesie do 20 tys. zł (30% kosztów kwalifikowanych do objęcia dofinansowaniem). W przypadku samochodów wodorowych limit ten wynosi do 100 tys. zł. Dla samochodów elektrycznych wsparcie nie może przekroczyć 36 tys. zł na jedno auto. Samochód kategorii M1, który podlega wsparciu może kosztować maksymalnie do 125 tys. zł (z wyjątkiem samochodów wodorowych dla których nie ma limitu cenowego).

Pojazdy kategorii N1

W przypadku napędzanych CNG samochodów dostawczych (kategorii N1) o DMC do 3,5 t oraz M2 (osobowe z możliwością przewodu więcej niż 9 osób z kierowcą) także pozostawiono 30% limit kosztów kwalifikowanych dla objęcia wsparciem (do 30 tys. zł). Dla aut elektrycznych do 70 tys. zł.

Pojazdy kategorii N2

Pojazdy ciężarowe o DMC powyżej 3,5 do 12 t. (kategoria N2 ) z napędem CNG mogą liczyć na wsparcie do 30% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do kwoty 35 tys. zł (dla pojazdów elektrycznych do 150 tys. zł).

Warto wiedzieć

20 lutego 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 poz. 183), która wprowadza zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dla wsparcia uzyskanego z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Pojazdy kategorii N3

Kategoria N3, czyli pojazdy ciężarowe o DMC powyżej 12 t będą wspierane także do 30% kosztów kwalifikowanych do objęcia dofinansowaniem. W przypadku pojazdów gazowych kwota jest ograniczona do 100 tys. zł (dla elektryków do 200 tys. zł).

Komunikacja

Wsparcie dotyczy także autobusów komunikacji zbiorowej zasilanych paliwami metanowymi (CNG i LNG). W przypadku napędu CNG wsparcie może wynieść 15% kosztów kwalifikowanych (do 150 tys. zł na jeden autobus). Dla autobusów LNG wynosi ono 5%, także nie więcej niż 150 tys. na jeden pojazd. W przypadku pojazdów komunikacji miejskiej zasilanych wodorem wsparcie wynosi 55% (do 2 mln zł na autobus). Dla pojazdów elektrycznych z FNT można sfinansować do 55% kosztów (do 1,045 mln zł), dla trolejbusów – 45% (do 720 tys. zł).

Dopłaty do pojazdów zasilanych paliwami metanowymi

Pojazdy kategorii M1 (CNG)Pojazdy kategorii N1 (CNG)Pojazdy kategorii N2 (CNG)Pojazdy kategorii N3 (CNG)Autobusy CNG i LNG
do 20 tys. złdo 30 tys. złdo 35 tys. złdo 100 tys. złdo 150 tys. zł

Opisane zapisy rozporządzenia, zanim wejdą w życie, muszą  uzyskać jeszcze pozytywną opinię Komisji Europejskiej.


Good Przydatny artykuł (2)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy
Ustawienia plików cookie