Będziemy mieli innowacyjne gazownictwo

Piotr Złoty
źródło: relacja własna, Newseria
Dodany: 26.01.2018

 
22 stycznia 2018 r. był dniem otwartym programu INGA (Innowacyjne Gazownictwo). Program ma na celu wsparcie sektora nauki i przedsiębiorstw w opracowaniu nowych technologii i projektów, które po komercjalizacji będą używane w sektorze gazownictwa.

 
REKLAMA

Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez PGNiG, GAZ-SYSTEMIzbę Gospodarczą Gazownictwa. Chęć udziału potwierdziło ponad 400 uczestników (około 4-krotnie więcej niż spodziewali się organizatorzy). Z tego powodu spotkanie i warsztaty w dniu otwartym INGA podzielono na dwie tury.

Program INGA podzielono na 8 obszarów, wśród których wyodrębniono 56 tematów. Budżet programu to 400 mln zł, na które składa się 200 mln zł z NCBR (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), 133 mln zł z PGNiG i 67 mln zł z firmy GAZ-SYSTEM.

Piotr Pryciński

zastępca dyrektora działu zarządzania programami NCBR

Jest to największe wspólne przedsięwzięcie realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i liczymy, że będzie największe ze względu na osiągnięty wynik finansowy ale również ze względu na liczbę ciekawych projektów finansowanych w ramach przedsięwzięcia. Cieszymy się, że jako NCBR możemy wspierać branżę gazowniczą.

Nabór wniosków do programu INGA rozpocznie się 19 lutego i potrwa do 20 kwietnia 2018 r. Ocena formalna i merytoryczna wniosków będzie przeprowadzona w 2 i 3 kwartale 2018 r. W ocenie końcowej decydującą rolę będą odgrywali eksperci PGNiG i GAZ-SYSTEM. Spodziewana publikacja wyników ma nastąpić 18 lipca 2018 r. i od tego czasu będą podpisywane umowy na wykonawstwo poszczególnych projektów.

Ładowanie video...


Organizatorzy liczą na to, że projekty, które zostaną zgłoszone w ramach programu INGA okażą się w dużej mierze przełomowe, co pozwoli polskiemu sektorowi gazownictwa wykorzystywać rozwiązania z najwyższej światowej półki.

Dariusz Dzirba

dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju PGNiG

Nie chcemy być średni, chcemy być ponadprzeciętni. Będziemy zatem preferowali takie pomysły i takie projekty, które będą miały znaczenie przełomowe, również w skali światowej.
Dla wykonawców to jest program jeszcze bardziej korzystny niż dla nas jako dla odbiorców dlatego, że w momencie kiedy te projekty będą przygotowane do komercjalizacji to wtedy my jako przemysł będziemy w trochę kłopotliwej sytuacji bo będziemy właścicielem na ogół jedynie 50% praw własności. Żeby komercjalizować musimy wejść w posiadanie całości praw autorskich, a więc odkupić 50% praw własności od wykonawców czyli jest to dodatkowa premia, dodatkowy bonus, bo w przypadku komercjalizacji musimy się dogadać w sprawie sprzedaży i kupna tych praw autorskich.

Po części ogólnej rozpoczęły się odbywające się w oddzielnych salach warsztaty, na których wyjaśniano poszczególne tematy zawarte w 8 obszarach, na które podzielono wszystkie działania przewidziane w programie INGA.

  • Poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych,
  • Pozyskanie metanu z pokładów węgla,
  • Materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych
  • Sieci gazowe,
  • Użytkowanie, obrót i nowe zastosowania LNG i CNG,
  • Technologie wodorowe i paliwa gazowe,
  • Technologie stosowane we współpracy  z klientami,
  • Ochrona środowiska.

Good Przydatny artykuł (3)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy