Gaz ze złoża Fogelberg popłynie Baltic Pipe?

Piotr Złoty
źródło: PGNiG Upstream Norway
Dodany: 08.02.2018

 
Mająca 20% udziałów w złożu gazowym Fogelberg, firma PGNiG Upstream Norway rozpoczyna jego rozpoznanie. Odwiert, który temu służy pozwoli na precyzyjne oszacowanie wielkości złoża i zaplanowanie jego zagospodarowania. Szacunki mówią o 60 mln BOE gazu ziemnego i kondensatu.

 
REKLAMA

Piotr Woźniak

prezes zarządu PGNiG SA

Złoże Fogelberg ma duży potencjał. Jest to szczególnie ważne dla naszych planów zwiększenia produkcji gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i wysyłania go do Polski. To źródło zaopatrzenia jest kluczowe dla naszej strategii dywersyfikacji źródeł dostaw. W ciągu najbliższych kilku lat złoże to powinno dostarczać około 2,5 mld m³ gazu rocznie.

Wieża wiertnicza na złożu Gina Krogfot. PGNiG Upstream NorwayWieża wiertnicza na złożu Gina Krog

Odkryte w kwietniu 2010 r. złoże Fogelberg jest położone w obrębie koncesji PL433 na Morzu Norweskim. Prace wiertnicze są nadzorowane przez firmę Spirit Energy Norge, będącą operatorem tej koncesji (51,7% udziałów). Pozostałymi partnerami są Faroe Petroleum (28,3%) i PGNiG Upstream Norway (wspomniane 20%).

Odwiert rozpoznawczy 6506/9-4S zostanie wykonany przez pływającą platformę wiertniczą Island Innovator w czasie około 4 miesięcy. Wykonany zostanie także otwór boczny oraz przeprowadzony test produkcyjny. Pomoże on precyzyjnie ocenić wielkość odkrytego złoża.

Warto wiedzieć

BOE (Barrel of Oil Equivalent) - jednostka energii otrzymanej ze spalenia jednej baryłki ropy naftowej.

PGNiG Upstream Norway ma obecnie udziały w 21 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Na dwóch z nich jest operatorem. Wielkość zasobów wydobywalnych Grupy PGNiG w Norwegii jest szacowana na 83 mln BOE (stan na 1 stycznia 2018 r.).

Poszukiwania prowadzone są zarówno na obszarach sąsiadujących z użytkowanymi złożami jak i w rejonach mniej zbadanych, gdzie potencjał odkrycia nowych złóż gazu jest dużo wyższy.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy